Persoon & Familie

Testament opstellen

Leestijd
4 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Testament opstellenIn een testament kunt u vastleggen wat er met uw bezittingen gebeurt na overlijden. Ook kunt u bijvoorbeeld vastleggen wie er voor uw minderjarige kinderen zorgt wanneer beide ouders komen te overlijden. Het is niet wettelijk verplicht om een testament op te stellen. Als u geen testament opstelt, dan bepaalt de wet wat er met uw geld en bezittingen gebeurt.

Waarom een testament maken?
Met een testament bepaalt u zelf wie u iets nalaat. Volgens het wettelijk erfrecht erft uw partner alleen wanneer u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of een notariële samenlevingsovereenkomst heeft getekend. Is dit niet het geval? Dan kunt u uw partner toch geld of bezittingen nalaten door middel van een testament. Daarnaast geeft een testament ook duidelijkheid over uw wensen aan uw nabestaanden en helpt het bij het verdelen van de erfenis.

Let op: ook als u wel getrouwd bent is het verstandig om een testament op te stellen. Huwelijkse voorwaarden hebben niet het effect van een testament. Huwelijkse voorwaarden hebben soms overlap met een testament, maar ze hebben niet altijd het zelfde effect. De huwelijkse voorwaarden bevatten informatie over de vermogensrechtelijke verhouding tussen de beide echtgenoten tijdens het huwelijk. Dit gaat over vragen als wat is van wie en wie is voor welke schulden aansprakelijk. Een testament gaat een stap verder.

Wie krijgt voogdij?In een testament kunt u vastleggen wie er voor de minderjarige kinderen zorgt als de ouders overlijden. Als ouder(s) kunt u een of twee personen aanwijzen als voogd. De voogd krijgt dan het ouderlijk gezag wanneer de ouders overlijden. Dit betekent dat hij alle belangrijke beslissingen kan maken over uw minderjarige kinderen.

Erfbelasting
Nabestaanden betalen belasting over de erfenis. Dit heet erfbelasting. Een notaris kan kijken hoe de wettelijke erfgenaam of erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen. Dit kan door middel van schenken of schenken op papier.

Kan ik iemand onterven?U kunt in uw testament ook vastleggen wie u wilt onterven. Zo kunt u bijvoorbeeld in het geval van een vijandige scheiding voor kiezen om uw (ex-) partner te onterven. Door het vast te leggen in een testament weet u zeker dat er gebeurt wat u wilt dat er gebeurt.

Het is ook mogelijk om uw kinderen te onterven, maar hierbij geldt wel een uitzondering. Kinderen houden altijd recht op de legitieme portie. Dit bestaat alleen uit geld. Dat betekent dat het kind geen aanspraak kan maken op overige bezittingen. De wettelijke erfgenaam of erfgenamen van de overledene moeten de legitieme portie aan de kinderen uitkeren. De legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijke erfdeel van het kind. Het wettelijke erfdeel is de helft van het erfdeel waar de kinderen recht op zouden hebben als er geen testament was opgesteld.

Kinderen, kleinkinderen of verdere afstammelingen van de overledene kunnen aanspraak maken op de legitieme portie. Indien er sprake is van wettelijke verdeling gaan alle bezittingen naar de langstlevende echtgenoot. Er kan dan pas aanspraak op de legitieme portie gemaakt worden wanneer de langstlevende echtgenoot is overleden.

Wat staat er in een testament?

  • Aan wie u wat nalaat
  • Het ‘vruchtgebruik’. Hierbij wijst u aan wie na uw overlijden in uw huis mag wonen.
  • Eventueel een goed doel of een goede vriend aan wie u wilt nalaten.
  • Wie u wilt onterven of wie u juist meer wil geven dan het wettelijk erfdeel.
  • Wie de executeur is. Dit is de persoon die de nalatenschap afhandelt. Een executeur voert uw laatste wensen uit.
  • Eventuele legaten waarin staat dat een bepaald deel van de erfenis voor een specifiek persoon is.
  • Een mogelijke uitsluitingsclausule. Hiermee sluit u de partners van uw kinderen uit van de erfenis.

Verandert er het een en ander aan uw situatie? Geen probleem! U kunt het altijd uw testament wijzigen. Lees meer over testament wijzigen.

Testament opstellen en corona

Kunt u nu gewoon naar de notaris? De notaris is een vitaal beroep en dus zijn de notariskantoren open. U kunt dus een testament laten opstellen met het inacht nemen van de regels van het RIVM.  Een deel van het proces kan momenteel via de telefoon of online plaatsvinden, bijvoorbeeld met Skype, Facetime of Whatsapp. Voor het tekenen van de akte moet u wel gewoon naar het kantoor komen. Overleg met de notaris wat er mogelijk is.

Kosten testament opstellen
Iedere notaris kan zijn eigen de tarieven bepalen, waardoor deze behoorlijk kunnen verschillen. Door de kosten van een testament te vergelijken en bij meerdere notarissen gratis een offerte aan te vragen kunt u flink besparen.

Bekijk kosten testament opstellen »