vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Wanneer betaal ik erfbelasting?

Leestijd
3 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Wanneer iemand overlijdt ontvangen de erfgenamen een erfenis, over dit bedrag moeten zij dan erfbelasting betalen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat. Op deze pagina leest u de voorwaarden, de tarieven en meer informatie over het ontvangen van een erfenis in 2023

Waarom betaal ik belasting over een erfenis?

Een gekke gedachte dat u belasting afdraagt aan de Belastingdienst over een bedrag dat uw (groot)ouders hebben gespaard. Maar u draagt in Nederland tenslotte ook inkomstenbelasting over uw salaris af en vervolgens ook weer btw over iets wat u koopt in de winkel. Bovendien is er een flink bedrag vrijgesteld en meestal kunt u op sommige manieren ook besparen op uw erfbelasting.

Hoe hoog is de erfbelasting in 2023?

Hoeveel erfbelasting u moet betalen is afhankelijk van de waarde van uw erfenis en hangt af van uw relatie met de overledene, wanneer u geen familie van de overledene bent betaalt u meer erfbelasting. Voor een erfenis zijn er bedragen vrijgesteld zodat u hier geen belasting over betaald, bijvoorbeeld over kleine erfenissen. Wanneer u een nabestaandenpensioen, ANW- of AOW-uitkering krijgt, hoeft u geen erfbelasting af te dragen. 

Lees hier meer over de tarieven en vrijstellingen. 

Hoe doe ik aangifte erfbelasting?

U doet aangifte erfbelasting door het aangifteformulier erfbelasting online in te vullen of op te sturen. U ontvangt dit formulier automatisch van de Belastingdienst. Wanneer de belastingdienst de aangifte heeft binnengekregen zullen zij de hoogte van de erfbelasting bepalen. Er zijn twee mogelijkheden voor betaling van de erfbelasting:

  1. De contactpersoon betaalt het totale bedrag aan erfbelasting namens de erfgenamen; 
  2. Iedere erfgenaam betaalt zijn deel van de erfbelasting.

Op het aangifte formulier van de Belastingdienst kan u aangeven op welke manier u de erfbelasting wilt betalen.

Besparen op de erfbelasting 

1. Verlaag de WOZ-waarde van een geërfde woning

Heeft u een woning geërfd? Dan moet u hier ook erfbelasting over betalen. Maar u kunt de WOZ-waarde van de geërfde woning verlagen. Dit doet u door te kiezen of u de WOZ-waarde van het jaar van overlijden opgeeft of van het jaar na overlijden. Daarnaast kunt u altijd bezwaar indienen bij de gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde. 

2. Voor overlijden een belastingvrije schenking doen

U kunt de erfbelasting beperken door jaarlijks belastingvrij te schenken. Iedereen mag jaarlijks een bedrag schenken waarover de ontvanger geen belasting hoeft te betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de relatie. In 2023 mogen ouders hun kinderen jaarlijks € 6.035 schenken. Onder kind valt ook een pleegkind of stiefkind. De jaarlijkse vrijstelling voor andere personen is € 2.418. 

Het laten vastleggen van een schenking bij de notaris is niet verplicht maar wel verstandig. Bekijk en vergelijk hier de tarieven voor het vastleggen van een schenking bij de notaris.

3. Schenking op papier

Een schenking op papier is een manier om hoge belasting te omzeilen. Doordat de de schenkingen in vermindering van de erfenis mogen worden gebracht, betalen erfgenamen veel minder erfbelasting.

Lees hier meer over schenken op papier.

Erfbelasting berekenen

Stel u erft in 2023 het huis van uw ouders.
De WOZ-waarde van het huis is € 600.000

Tijdens het erven bent u vrijgesteld van belasting tot € 22.918.
Het overblijvende bedrag is dan € 600.000 - € 22.918 € 577.082

Over € 138.642 moet u 10% belasting betalen, dit is € 13.864,10. Over de overige € 438.440 moet u 20% betalen, dit komt uit op € 87.668. 

De totale hoeveelheid belasting wat u moet afdragen komt dan neer op € 101.552,10 bij het erven van een woning met een waarde van € 600.000.

Notaristarieven belastingvrij schenken »