Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30
vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Huis & Hypotheek

Erfpacht

Leestijd
2 minuten

Categorie
Huis & Hypotheek

Zoek Notarissen »

In Nederland staan een groot aantal huizen niet op eigen grond maar op grond van erfpacht. 

Wat is erfpacht?

Als uw huis op erfpachtgrond staat betekent het dat de grond  waarop uw huis staat  niet uw eigendom is. U huurt dan de grond van de gemeente of particulier. De gebruiker van het erfpacht mag de grond dan gebruiken en beschouwen of het van hem zelf is. De erfpacht moet worden vastgelegd bij de notaris. Dit gebeurt in een akte van vestiging. Hierin wordt ook vastgelegd hoelang het erfpachtcanon, het bedrag dat u jaarlijks betaalt aan erfpacht, geldt. Het canon  wordt vaak vastgelegd voor 49 of 99 jaar.

Het is ook mogelijk de canon af te kopen. Er wordt dan een afkoopbedrag betaald voor een bepaalde periode. 

Koopt u een woning met erfpacht. Let dan op of het al is afgekocht en tot wanneer dit dan is. Als de erfpacht verloopt, zal u opnieuw naar de notaris moeten.  

2023- Amsterdam biedt erfpachters een tweede kans om alsnog voordelig over te stappen naar het nieuwe stelsel

Erfpachters die niet zijn overgestapt krijgen een kans dat alsnog te doen. Zij krijgen binnenkort een brief van de gemeente met informatie. Daarna hebben ze dan nog 6 maanden de tijd om alsnog over te stappen. Deze concessie is vanwege druk vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Circa 80 procent van de grond binnen de gemeentegrenzen is in bezit van de gemeente. Dit levert de hoofdstad jaarlijks tientallen miljoenen euro’s op. In 2017 besloot de gemeente om na 120 jaar een nieuw erfpachtstelsel in te voeren. Woningbezitters die geen eigenaar zijn van de grond kregen de mogelijkheid over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Ze konden ervoor kiezen in een keer hun erfpacht af te kopen.

De gemeente wilde graag dat mensen gingen overstappen en daarom werden er twee gunstige regelingen bedacht. Erfpachters die voor 8 januari 2020 een aanvraag deden kregen 35% korting op het bedrag dat ze moesten betalen. En het bedrag was lager want werd gekoppeld aan de WOZ waarde van 2014 of 2015. In die jaren was de gemiddelde huizenprijs lager dan nu het geval is.

Van de 54.500 inwoners die te maken hebben met erfpacht is 15% nog niet overstapt. Zij voelen zich nu gedupeerd omdat de pacht onder invloed va de stijgende WOZ waarden hard stijgt. Vandaar deze spijtoptantenregeling.
Ook erfpachters die na 8 januari 2020 zijn overgestapt kunnen alsnog aanspraak maken op de voordelige regeling. Mensen die na 2020 een huis hebben gekocht echter niet.

Vraag offertes op voor de afkoop van erfpacht in Amsterdam!

Afkopen erfpacht »