Disclaimer

Tarieven

Op de site van “DeGoedkoopsteNotaris.NL” (DGN) zijn de vermelde notaristarieven primair verkregen via een onafhankelijk onderzoek. Sindsdien vinden er continue (online) aanmeldingen c.q. wijzigingen van de gegevens plaats door de notariskantoren zelf. DGN streeft ernaar tarieven niet ouder dan een half jaar te publiceren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het desbetreffende notariskantoor. DGN is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige weergave van de tarieven door de notaris of achteraf geconstateerde afwijkingen van de online vermelde tarieven of extra doorberekende kosten.

Indicatie

Er kan niet worden gegarandeerd dat de op deze site vermelde tarieven ‘up to date’ zijn. In de huidige situatie schommelen de notaristarieven zeer sterk, waardoor deze kunnen zijn gewijzigd op het moment dat je de site bezoekt of dat je op afspraak gaat bij de door jou gekozen notaris. De genoemde tarieven geven in het algemeen echter een goede indicatie. Wil je zekerder zijn van jouw zaak dan raden wij je aan voorafgaand aan jouw bezoek een offerte voor jouw specifieke situatie op te vragen.

Privacy

Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van:
DGN Publishers BV Keizersgracht 424-4, 1016 GC Amsterdam. 

Deze gegevens worden gebruikt voor onze administratie en marktonderzoek. Indien dit door de bezoeker is aangegeven middels "opt-in" kunnen deze gegevens tevens gebruikt worden voor het aanbod van gepersonaliseerde informatie en acties betreffende onze producten en diensten of producten en diensten van onze partners. Indien je als bezoeker er geen prijs op stelt dergelijke informatie te ontvangen, kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar support@degoedkoopstenotaris.nl . De bezoeker heeft het recht zijn persoonlijke gegevens te controleren en zo nodig te corrigeren

Aansprakelijkheid

DGN Publishers B.V. (hierna DGN) beoogt met deze website bezoekers informatie te verschaffen over actuele onderwerpen. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker van deze website is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en en op het juiste interpreteren van de informatie verstrekt door het notariskantoor. DGN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens is DGN niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van gegevens verstrekt door of namens DGN via deze website, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van en fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door DGN aan jou of door jou aan DGN.  

DGN heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links of anderszins toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door DGN gecontroleerd of goedgekeurd. DGN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. DGN garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen en andere gegevens op deze website alsmede de vormgeving van deze website, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berusten bij DGN of haar licentiegever(s). Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd (waaronder 'framing' mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van DGN.

Aanvragen voor toestemming of informatie dienen te worden gericht aan: 
DeGoedkoopsteNotaris.nl/ DGN Publishers BV- Keizersgracht 424 - 1016 GC Amsterdam - info@dgngroep.nl

Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter DeGoedkoopsteNotaris op GooglePlus
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344

x
Vragen?

Laat je telefoonnummer achter en wij nemen maandag contact met je op.

Bedankt, tot maandag!