vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Huis & Hypotheek

Hypotheek en levering

Leestijd
2 minuten

Categorie
Huis & Hypotheek

Zoek Notarissen »

Bij het kopen van een huis heeft u een notaris nodig voor het opstellen van de officiële documenten voor de overdracht en de hypotheek. Hiervoor wordt een hypotheek en leveringsakte opgesteld door de notaris. De notaris rekent hier kosten voor. Bekijk hier direct de tarieven voor hypotheek en levering.

Hypotheekakte

In een hypotheekakte staat vastgelegd dat u in ruil voor een geldlening de woning als onderpand geeft aan de geldverstrekker. Deze akte is er om de geldverstrekker te beschermen.
Wanneer u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt heeft de geldverstrekker het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen. Dit recht eindigt wanneer de lening is afgelost.

Wat staat er in de hypotheekakte?

In een hypotheekakte worden de volgende zaken vastgelegd:

 • De hoogte van de hypothecaire inschrijving
 • Een omschrijving van het onderpand
 • Hoe hoog de hypotheekrente is
 • Hoe de hypotheek wordt afgelost
 • De verplichting om de woning te verzekeren
 • De algemene voorwaarden van de hypotheeknemer, ook wel geldverstrekker

Leveringsakte

In een leveringsakte, ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd, wordt opgenomen dat het eigendom van het huis overgaat naar de koper. Het is verstandig om al eerder in het koopproces een notaris in de arm te nemen voor de koopovereenkomst, oftewel het voorlopig koopcontract. De koopovereenkomst dient u altijd eerst te laten controleren door een notaris. Als de notaris geen afwijkingen vindt in de koopovereenkomst kan de leveringsakte worden opgesteld. De afspraken die u in de koopovereenkomst hebt gemaakt, komen terug in de leveringsakte. Deze wordt eventueel samen met de notaris en beide partijen aangevuld met ontbrekende afspraken.

Wat staat er in de leveringsakte?

 • De kadastrale gegevens van het perceel en op wiens naam het staat 
 • De titel van de overdracht 
 • Eventueel de naam van de gevolmachtigde, wanneer u zelf niet aanwezig kunt zijn 
 • De beschikkingsbevoegdheid van de koper 
 • De koopovereenkomst met daarbij de overeengekomen koopprijs 
 • Overdrachtsbelasting en vestigings/leveringshandeling 
 • Volmacht hypothecaire inschrijvingen 
 • Ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst 
 • Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen die op de woning rusten
Bekijk notaristarieven voor het kopen van een huis »