Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30
vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Legitieme portie

Leestijd
1 minuut

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Als een (klein)kind onterfd is, kan deze na het overlijden van de erflater toch aanspraak maken op een deel van de erfenis. Dit wordt de legitieme portie genoemd. Maar hoe werkt dit precies en waaruit bestaat deze legitieme portie?

Kunnen kinderen wel of niet onterft worden?

Kinderen kunnen door hun ouders in het testament worden onferfd. Ze zijn dan geen erfgenaam meer en kunnen geen aanspraak maken op goederen van het nalatenschap. De onterfde kinderen kunnen echter wel beroep doen op hun legitieme portie.

Wat is een legitieme portie?

Een kind kan beroep doen op zijn legitieme portie. De legitieme portie is een deel van de erfenis waarop het (klein)kind aanspraak kan maken. Dit deel bestaat alleen uit geld. Dat betekent dat het kind geen aanspraak kan maken op spullen. De erfgenamen van de overledene moeten de legitieme portie aan de kinderen uitkeren.  De legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijke erfdeel van het kind. Het wettelijke erfdeel is de helft van het erfdeel waar de kinderen recht op zouden hebben als er geen testament was opgesteld.

Wanneer kan iemand aanspraak maken op de legitieme portie?

Kinderen, kleinkinderen of verdere afstammelingen van de overledene kunnen aanspraak maken op de legitieme portie. Indien er sprake is van wettelijke verdeling gaan alle bezittingen naar de langstlevende echtgenoot. Er kan dan pas aanspraak op de legitieme portie gemaakt worden wanneer de langstlevende echtgenoot is overleden. Een kind hoeft niet onterfd te zijn om aanspraak te kunnen maken op de legitieme portie.
De mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt vijf jaar na het overlijden van de erflater. 

Bekijk notaristarieven opstellen testament »