Persoon & Familie

Een levenstestament is een testament geldig bij leven

Leestijd
3 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Wilt u vastleggen wat er gebeurt als u niet meer zelf in staat bent om beslissingen te nemen? Dan kunt u een levenstestament op laten maken bij de notaris. In een levenstestament worden bepalingen opgenomen die gelden tijdens uw leven. Het wordt ook wel het testament bij leven genoemd. U kunt iemand aanwijzen die u vertrouwt om uw belangen te behartigen.

Direct alle kosten bekijken van een levenstestament >

Wat regelt u in een levenstestament?

In een testament bij leven beschrijft u uitgebreid uw wensen en geeft u speciale opdrachten aan de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld:

  • U kunt iemand aanstellen die voor u overlegt met een arts en die beslissingen voor u neemt. Bijvoorbeeld het kiezen van wel of geen euthanasie, medicatie en reanimatie;
  • Het regelen van uw administratie;
  • Vastleggen wie de verantwoordelijkheid krijgt over uw bedrijf;
  • Bepalen wie over uw buitenlands vermogen gaat, zoals uw eigen vermogen op buitenlandse rekeningen of uw vastgoed;
  • Wensen met betrekking tot eigen vermogen. Bijvoorbeeld blijven schenkingen doorlopen of wat gebeurt er met uw huis als u naar een verzorgingshuis gaat;
  • Wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Verschil levenstestament en notariële volmacht

Als u denkt binnenkort zelf geen heldere beslissingen meer te kunnen maken, kunt u er ook voor kiezen om een notariële volmacht op te laten stellen. Het verschil is dat een testament bij leven u uitgebreider de mogelijkheden geeft om aanwijzingen te geven aan uw vertrouwenspersoon. In een notariële volmacht wordt dit beknopter beschreven. 

Wat staat er in een notariële volmacht?

Als u alleen een vertrouwenspersoon wilt aanwijzen kunt u kiezen voor een notariële volmacht. De volgende bepalingen kunt u erin op laten nemen:

  • Wie u aanwijst als gevolmachtigde;
  • Welke beslissingen of handelingen de gevolmachtigde mag doen of uitvoeren;
  • Het moment dat de volmacht ingaat;

Levenstestament opstellen en corona

In de tijden van corona heerst bij veel mensen de vraag: kan ik nog gewoon naar de notaris? Wilt u een levenstestament opstellen in tijden van corona? Volg dan de het advies van de Rijksoverheid (RIVM). Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd contact. Dit betekent dat als uw afspraak nog even kan wachten dit de voorkeur heeft. Is er haast bij het opstellen van het levenstestament? Dan kunt u gewoon bij de notaris terecht. Waarschijnlijk gaat een deel van het proces via de telefoon of online, bijvoorbeeld door middel van Skype, Facetime of Watsapp bellen. Voor het tekenen moet u naar het kantoor komen. De notariskantoren volgen de maatregelen rondom corona en zijn ingericht volgens de RIVM richtlijnen. Bent u niet in staat naar het kantoor toe te komen, neem dan contact op met uw notaris. 

Notarissen voor levenstestament vergelijken

Bekijk de notaristarieven een testament bij leven. Voor een levenstestament 1 persoon en levenstestament 2 personen of notariële volmacht.

Vergelijk notaristarieven »