vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Levenstestament opstellen

Leestijd
8 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Wilt u vastleggen wat er gebeurt als u niet meer zelf in staat bent om beslissingen te nemen? Dan kunt u een levenstestament op laten maken bij de notaris. Meer weten? Op deze pagina bespreken wij de volgende thema’s:

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament zijn bepalingen opgenomen die gelden tijdens uw leven. Dit noemt men ook wel het testament bij leven. U wijst iemand aan die u vertrouwt om uw belangen te behartigen. Het levenstestament neemt de laatste jaren toe in populariteit. Van de meest gepasseerde aktes is de grootste stijging zichtbaar bij het levenstestament. En dat is niet voor niets.

In een testament bij leven beschrijft u uitgebreid uw wensen en geeft u speciale opdrachten aan een vertrouwenspersoon. Zo houdt u zelf de regie over uw eigen leven. In een levenstestament legt u vast wie en op welke manier diegene uw financiële, persoonlijke en medische zaken mag regelen als u dat zelf niet meer kunt. Ook indien u bijvoorbeeld wilsonbekwaam bent.

  • Stel iemand aan die voor u overlegt met een arts en die beslissingen voor u neemt. Bijvoorbeeld het kiezen van wel of geen euthanasie, medicatie en reanimatie.
  • Kies iemand die uw administratie regelt.
  • Geef aan wie de verantwoordelijkheid over uw bedrijf krijgt.
  • Bepaal wie over uw buitenlands vermogen gaat, zoals uw eigen vermogen op buitenlandse rekeningen of uw vastgoed.
  • Beschrijf wensen met betrekking tot eigen vermogen. Wat gebeurt er met schenkingen die u regelmatig doet en wat gebeurt er met uw woning als u naar een verzorgingshuis gaat.
  • Wat gebeurt er met huwelijkse voorwaarden.

Maakt u een levenstestament op? Dan kiest u of het  per direct in zal gaan of op het moment dat een arts bepaalt dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Bij de laatste optie gaat het levenstestament pas in als de arts heeft vastgesteld dat u het niet meer kunt. 

Aan een levenstestament komt een einde als er aan één van de volgende voorwaarden is voldaan. Bij overlijden van de volmachtgever, ondercuratelestelling van de gemachtigde of een faillissement van de gemachtigde. Daarnaast is het gangbaar om in een levenstestament op te nemen dat de volmacht niet meer geldt op het moment dat u deze bij de notaris intrekt.

Is een levenstestament wel nodig?

Een levenstestament kan waardevol zijn als je de zaken goed geregeld wil hebben. Hierin kunnen zaken geregeld staan met betrekking tot uw huis, beleggingen of ander vermogen. Een levenstestament kan vooral voor waarde zijn als je later zelf niet meer de beslissing kan nemen door ziekte.

Voorbeeld van levenstestament

Zoekt u naar een voorbeeld van een levenstestament? Kijk hieronder. Zo weet u exact wat u te wachten staat wanneer u een testament bij de notaris opstelt:

  • Voorbeeld levenstestament

Gebruik dit voorbeeld niet om zelf een levenstestament op te maken. Een levenstestament stelt u op bij de notaris op.

Wat kost een levenstestament?

Het opstellen van een levenstestament kan al vanaf €278. Dit is een levenstestament voor één persoon. Wilt u als echtpaar een levenstestament op laten stellen? Een levenstestament voor twee personen kunt u al vanaf €356 op laten maken. Zijn er additionele kosten voor maatwerk? Dan factureert een notaris hier een uurtarief voor. In dat geval is het verstandig om daar vooraf iets over af te spreken. Ga naar kosten levenstestament voor meer informatie.

Checklist voor het opstellen van een levenstestament

Bij het opstellen van een levenstestament zijn er een aantal zaken van belang. Neem dit mee bij het opstellen van een levenstestament:

Voorkom gezamenlijk handelen
Het komt regelmatig voor dat ouders meerdere kinderen machtigen om onderling beslissingen te nemen. Dit is niet altijd even praktisch. Voor bankzaken is het namelijk niet handig, omdat er in dat geval meerdere mensen gemachtigd zijn om bijvoorbeeld geld te pinnen. Het is verstandig om in de akte op te nemen dat een kind een ander kind kan machtigen. Dit heet een onder volmacht. Iets dat u ook expliciet voor bankzaken kunt regelen.

Voorkom dat de bank het levenstestament weigertHet kan zo zijn dat de bank een levenstestament weigert bij bepaalde bepalingen. Bijvoorbeeld als er in het levenstestament staat dat de gemachtigde geen geld over mag maken naar zijn rekening in naam van de volmachtgever. Of dat de gevolmachtigde niet mag schenken uit naam van de volmachtgever. Voor een bank worden de zaken dan erg ingewikkeld. Dit kan een reden zijn om het levenstestament te weigeren. Dit is vrij simpel op te lossen, namelijk door op te laten nemen dat dit soort gevallen alleen gelden als het gaat om een situatie tussen de volmachtgever en de gemachtigde.

Gebruik hanteerbare limieten
Wanneer er bepaald is dat een gemachtigde per dag een bepaalbaar limiet kan besteden uit naam van de volmachtgever, is het verstandig om vast te leggen om welke bank en welk rekeningnummer het dan gaat. Banken hebben geen inzicht in elkaars transacties, waardoor het kan zijn dat de gemachtigde geld overmaakt vanaf meerdere rekeningen.

Bespreek medische bepalingen met uw huisarts

Wanneer u ook medische voorkeuren opneemt in uw levenstestament, is het verstandig om deze ook met de huisarts te bespreken. Zo is de notaris op de hoogte van uw wensen. Het kan tevens zo zijn dat u aangeeft euthanasie te willen op het moment dat het niet meer gaat, maar dat uw huisarts hier niet achter staat. Zo kunt u nog op tijd overstappen naar een andere huisarts.

Vergeet het vermogen uit de onderneming niet

Bent u een ondernemer? Voor een ondernemer is het belangrijk om rekening te houden met het bedrijf. Neem het bedrijf op in uw levenstestament, zodat de gemachtigde bijvoorbeeld de bankrekening van het bedrijf kan beheren.

Is een levenstestament onzin?

Een levenstestament is geen onzin. Het geeft u de regie om te bepalen wie er mag beslissen als u dit zelf niet meer kunt. Dit heeft dus zeker zin en voorkomt problemen als er mensen voor u willen zorgen.

Hoe werkt een levenstestament voor een alleenstaande?

Bent u alleenstaand en wilt u een levenstestament opstellen? Dan het verstandig om een gevolmachtigde aan te wijzen. Bij wilsonbekwaamheid is het in dat geval mogelijk om een gevolmachtigde rechtshandelingen te laten verrichten. Ga naar levenstestament alleenstaande om offertes te vergelijken van notarissen bij u in de buurt.

Hoe werkt een levenstestament voor een echtpaar?

Geregistreerd partners of gehuwden zijn niet automatisch elkaars gevolmachtigde. Dit is iets dat u regelt in het levenstestament. In dat geval hoeft u dit niet meer te regelen via een volmacht bij de rechter. Iets dat veel tijd kost en vrij tijdrovend is. Ga naar levenstestament 2 personen om offertes te vergelijken van notarissen bij u in de buurt.

Is een levenstestament gratis?

Het opstellen van een levenstestament is niet gratis. Iedere notaris kan zijn eigen tarieven bepalen, waardoor de prijzen erg uiteen kunnen lopen. Om te voorkomen dat u teveel betaalt, kunt u gratis notarissen vergelijken op deGoedkoopsteNotaris.nl. Vraag gratis offertes op en kom in contact met de goedkoopste notaris bij u in de buurt.

Kunt u een levenstestament online afsluiten?

Het is niet mogelijk om een levenstestament online af te sluiten. Online aanbieders bereiden vaak een document voor en vervolgens moet u dit alsnog aftekenen bij een notaris naar keuze. Is er sprake van maatwerk? Dan rekent u dit vaak apart af op basis van het uurtarief van de notaris. In principe is dit dezelfde werkwijze als wanneer u telefonisch of per e-mail een levenstestament aanvraagt. Een levenstestament écht online afsluiten is niet mogelijk.

Is het mogelijk om een levenstestament zonder notaris af te sluiten?

Het is niet verplicht om een notaris te betrekken bij het opstellen van een levenstestament. Toch beperkt dit de rechten van uw vertrouwenspersoon. Komt hier wel een notaris aan te pas? Dan is het mogelijk om een notarieel levenstestament op te laten maken. In dat geval heeft uw vertrouwenspersoon meer bevoegdheden.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en andere aktes?

De notariële volmacht is een alternatief voor het levenstestament. Het testament is iets waarin andere zaken geregeld zijn. Dit is niet vergelijkbaar.

  • Notariële volmacht

Wilt u vastleggen wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen? Dan kunt u ervoor kiezen een levenstestament of een notariële volmacht op te laten maken. Maar wat is nu het verschil? In een levenstestament heeft u allerlei mogelijkheden om aanwijzingen te geven aan uw vertrouwenspersoon. In een notariële volmacht wordt dit beknopt beschreven. U bepaalt zelf wat er in de notariële volmacht of het levenstestament komt te staan.

Ga naar levenstestament of volmacht als u twijfelt. Bekijk notariële volmacht voor meer informatie of ga naar volmachten voor verschillende soorten.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een testament is van kracht wanneer u bent overleden. Dit is iets anders dan een levenstestament. Hier legt u vast wie voor u beslissingen mag nemen als u zelf niet meer in staat bent om dit te doen. Ga naar verschil tussen levenstestament en testament voor meer informatie.

Vergelijk notaristarieven »