Persoon & Familie

Levenstestament: wat is het? Zie direct meer uitleg

Leestijd
2 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Wilt u vastleggen wat er gebeurt als u niet meer zelf in staat bent om beslissingen te nemen? Dan kunt u een levenstestament op laten maken bij de notaris. In een levenstestament worden bepalingen opgenomen die gelden tijdens uw leven. Het wordt ook wel het testament bij leven genoemd. U kunt iemand aanwijzen die u vertrouwt om uw belangen te behartigen.

Wat is een levenstestament? 

Wat regelt u in een levenstestament?

In een testament bij leven beschrijft u uitgebreid uw wensen en geeft u speciale opdrachten aan de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld:

  • U kunt iemand aanstellen die voor u overlegt met een arts en die beslissingen voor u neemt. Bijvoorbeeld het kiezen van wel of geen euthanasie, medicatie en reanimatie;
  • Het regelen van uw administratie;
  • Vastleggen wie de verantwoordelijkheid krijgt over uw bedrijf;
  • Bepalen wie over uw buitenlands vermogen gaat, zoals uw eigen vermogen op buitenlandse rekeningen of uw vastgoed;
  • Wensen met betrekking tot eigen vermogen. Bijvoorbeeld blijven schenkingen doorlopen of wat gebeurt er met uw huis als u naar een verzorgingshuis gaat;
  • Wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Verschil levenstestament en notariële volmacht

Als u denkt binnenkort zelf geen heldere beslissingen meer te kunnen maken, kunt u er ook voor kiezen om een notariële volmacht op te laten stellen. Het verschil is dat een testament bij leven u uitgebreider de mogelijkheden geeft om aanwijzingen te geven aan uw vertrouwenspersoon. In een notariële volmacht wordt dit beknopter beschreven. 

Wat staat er in een notariële volmacht?

Als u alleen een vertrouwenspersoon wilt aanwijzen kunt u kiezen voor een notariële volmacht. De volgende bepalingen kunt u erin op laten nemen:

  • Wie u aanwijst als gevolmachtigde;
  • Welke beslissingen of handelingen de gevolmachtigde mag doen of uitvoeren;
  • Het moment dat de volmacht ingaat;

Notarissen voor levenstestament vergelijken

Bekijk de notaristarieven een testament bij leven. 

Vergelijk notaristarieven »