Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30

Veelgestelde vragen

Wat is een hypotheekakte?

Als u een huis koopt, heeft u een hypotheek nodig met daarbij een hypotheekakte. Bij een professionele geldverstrekker leent u het bedrag dat u nodig heeft. Zij verkrijgen dan het zogenaamde recht van hypotheek. Uw huis dient als onderpand. Zo weet de geldverstrekker zeker dat zij het geleende geld terugkrijgt. Natuurlijk dient uw inkomen voldoende te zijn om de hypotheek terug te kunnen betalen. De hypotheekakte moet bij een notaris worden opgesteld.

Welke kosten inzake het kopen van een nieuw huis mag ik aftrekken in mijn aangifte inkomstenbelasting?

De wetgeving bepaalt dat alle kosten die samenhangen met het verkrijgen van de hypotheek voor uw nieuwe woning aftrekbaar zijn. Het gaat dan om kosten van de taxatie van de nieuwe woning, kosten van de hypotheekakte bij de notaris. Ook mag u alle hypotheekrente aftrekken, dus ook rente die u eventueel gedurende enkele maanden betaalde voor uw oude hypotheek. Ook de rente voor de overbruggingshypotheek is voor u aftrekbaar.

Wat doet de notaris precies voor het opmaken van een hypotheekakte?

Recht van hypotheekDe koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt.

Hypothecaire leningenDe belangrijkste vormen zijn de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek en de hypothecaire lening met levensverzekering (spaarhypotheek). Bij een lineaire hypotheek betaalt u jaarlijks steeds een zelfde bedrag (aflossing) terug; de jaarlijks te betalen rente neemt telkens af omdat de hoofdsom ieder jaar minder wordt. Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u jaarlijks hetzelfde bedrag aan rente plus aflossing gedurende de gehele looptijd van de hypotheek; in het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, aan het einde betaalt u veel aflossing en weinig rente. Bij een hypotheek met levensverzekering betaalt u de normale rente maar lost niet af; in plaats van aflossing betaalt u een premie voor een levensverzekering; de uitkering van de levensverzekering wordt later gebruikt om de lening af te lossen. Wilt u hypotheken vergelijken? Dat kan op Hypotheek24.nl. Hier stelt u zelf de hypotheek samen en kunt u deze meteen aanvragen in 10 simpele stappen.

Elke vormen heeft voor- en nadelen. Laat u adviseren over de voor u meest geschikte vorm, ook met het oog op de aftrekbaarheid van rente op leningen voor de inkomstenbelasting.

Overlijdensrisicoverzekering
Financiers willen meestal alleen een hypothecaire lening verstrekken als de geldnemer een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Betaling van rente en aflossing zijn afhankelijk van het inkomen van de geldnemer. Als die overlijdt, dan valt het inkomen weg en zouden de erfgenamen het huis moeten verkopen omdat zij rente en aflossing niet kunnen betalen. Om dat te voorkomen wordt een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Met de uitkering daarvan wordt bij voortijdig overlijden van de schuldenaar de hypothecaire lening afgelost. Daarna hebben de erfgenamen een hypotheekvrij huis. Laat u goed adviseren over de wijze waarop u deze verzekering het beste kunt afsluiten. Vooral als partners het huis samen kopen is het van belang wie de verzekering afsluit en wie de begunstigde is. De overlijdensrisicoverzekering kunt u het beste laten ingaan op de dag waarop de offerte voor de hypothecaire lening wordt aangegaan, of in ieder geval op de dag dat u de hypothecaire lening accepteert.

Akte ondertekenen De notaris stelt de leverings-en hypotheekakte op. De eigenaar van het huis, de financier en de notaris ondertekenen de hypotheekakte. De financier laat zich daarbij meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor. De notaris zorgt ervoor dat het recht van hypotheek en de verdere bijzonderheden worden ingeschreven in de openbare registers.

Schuld afgelost
Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De notaris maakt dan de inschrijving in de openbare registers ongedaan. Dit gebeurt bij een notariële akte van vervallenverklaring (royement). De hypotheekhouder (de financier) moet hiervoor toestemming geven. 

Wat is een hypotheekakte?

Als u een huis koopt, heeft u een hypotheek nodig met daarbij een hypotheekakte. Bij een professionele geldverstrekker leent u het bedrag dat u nodig heeft. Zij verkrijgen dan het zogenaamde recht van hypotheek. Uw huis dient als onderpand. Zo weet de geldverstrekker zeker dat zij het geleende geld terugkrijgt. Natuurlijk dient uw inkomen voldoende te zijn om de hypotheek terug te kunnen betalen. De hypotheekakte moet bij een notaris worden opgesteld.

Waarom staat er in een hypotheekakte een hoger bedrag genoemd dan de feitelijke lening?

De bank mag naast voor het aan de koper geleende geld ook nog zekerheid eisen voor achterstallige rente en eventueel te maken kosten om die verschuldigde rente te innen. Het gaat er niet om dat de koper het vermelde hogere bedrag aan de bank schuldig is, maar dat de bank, als deze tot opeising moet overgaan, vóór andere schuldeisers behalve de hoofdsom ook de eventueel nog niet betaalde rente en verschuldigde boete mag verhalen tot het vermelde hogere bedrag. De hoogte van de extra zekerheid verschilt per bank en varieert van 35% tot 60% van de (maximale) geldlening.

Moet ik altijd bij een (eerste) bespreking of het passeren van de hypotheekakte bij de notaris een geldig legitimatiebewijs meenemen?

Ja. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij een eerste bespreking of het passeren van een hypotheekakte en leveringsakte (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Welke kosten inzake het kopen van een nieuw huis mag ik aftrekken in mijn aangifte inkomstenbelasting?

De wetgeving bepaalt dat alle kosten die samenhangen met het verkrijgen van de hypotheek voor uw nieuwe woning aftrekbaar zijn. Het gaat dan om kosten van de taxatie van de nieuwe woning, kosten van de hypotheekakte bij de notaris. Ook mag u alle hypotheekrente aftrekken, dus ook rente die u eventueel gedurende enkele maanden betaalde voor uw oude hypotheek. Ook de rente voor de overbruggingshypotheek is voor u aftrekbaar.

Wat is een hypotheekakte?

Als u een huis koopt, heeft u een hypotheek nodig met daarbij een hypotheekakte. Bij een professionele geldverstrekker leent u het bedrag dat u nodig heeft. Zij verkrijgen dan het zogenaamde recht van hypotheek. Uw huis dient als onderpand. Zo weet de geldverstrekker zeker dat zij het geleende geld terugkrijgt. Natuurlijk dient uw inkomen voldoende te zijn om de hypotheek terug te kunnen betalen. De hypotheekakte moet bij een notaris worden opgesteld.

Wat is een leveringsakte?
De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, is het document waarmee het eigendom overgaat van de verkoper op de koper.
Moet je per sé de notaris kiezen die een hypotheekadviseur voorstelt?
  • Als koper mag u de notaris kiezen en bent u niet gebonden aan uw woonplaats. Als u een notaris uitzoekt die ver weg zit, kan de verkoper via een volmacht een handtekening zetten onder de aktes. Hij wordt dan vertegenwoordigd door een medewerker van het door u uitgekozen notariskantoor.
  • Volg niet blindelings het advies van een hypotheekverstrekker op als hij u een bepaalde notaris aanraadt. Ga zelf oriënteren en vraag bij meerdere notarissen een offerte op.
Kan een echtgenoot een hypotheek afsluiten voor de koop van een huis zonder de handtekening van zijn echtgenote?

De wet stelt dat, wanneer het gaat om de echtelijke woning, ook de echtgenote die daarin woont of gaat wonen toestemming moet verlenen tot het vestigen van hypotheek op het huis. Dit geldt voor alle echtparen, of ze nu getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Het is een beschermingsregel ten behoeve van de andere echtgenoot.

Ben ik als consument regiogebonden wat betreft mijn notariskeuze?

Sinds juli 2003 zijn de tarieven van de notarissen volledig vrijgegeven en bent u wat betreft uw notariskeuze niet meer regiogebonden, dus ook niet voor de hypotheekakte. De notaris vergelijken kan veel geld besparen omdat de tarieven flink kunnen verschillen.

Wat doet de notaris precies voor het opmaken van een hypotheekakte?

Recht van hypotheekDe koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt.

Hypothecaire leningenDe belangrijkste vormen zijn de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek en de hypothecaire lening met levensverzekering (spaarhypotheek). Bij een lineaire hypotheek betaalt u jaarlijks steeds een zelfde bedrag (aflossing) terug; de jaarlijks te betalen rente neemt telkens af omdat de hoofdsom ieder jaar minder wordt. Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u jaarlijks hetzelfde bedrag aan rente plus aflossing gedurende de gehele looptijd van de hypotheek; in het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, aan het einde betaalt u veel aflossing en weinig rente. Bij een hypotheek met levensverzekering betaalt u de normale rente maar lost niet af; in plaats van aflossing betaalt u een premie voor een levensverzekering; de uitkering van de levensverzekering wordt later gebruikt om de lening af te lossen. Wilt u hypotheken vergelijken? Dat kan op Hypotheek24.nl. Hier stelt u zelf de hypotheek samen en kunt u deze meteen aanvragen in 10 simpele stappen.

Elke vormen heeft voor- en nadelen. Laat u adviseren over de voor u meest geschikte vorm, ook met het oog op de aftrekbaarheid van rente op leningen voor de inkomstenbelasting.

Overlijdensrisicoverzekering
Financiers willen meestal alleen een hypothecaire lening verstrekken als de geldnemer een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Betaling van rente en aflossing zijn afhankelijk van het inkomen van de geldnemer. Als die overlijdt, dan valt het inkomen weg en zouden de erfgenamen het huis moeten verkopen omdat zij rente en aflossing niet kunnen betalen. Om dat te voorkomen wordt een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Met de uitkering daarvan wordt bij voortijdig overlijden van de schuldenaar de hypothecaire lening afgelost. Daarna hebben de erfgenamen een hypotheekvrij huis. Laat u goed adviseren over de wijze waarop u deze verzekering het beste kunt afsluiten. Vooral als partners het huis samen kopen is het van belang wie de verzekering afsluit en wie de begunstigde is. De overlijdensrisicoverzekering kunt u het beste laten ingaan op de dag waarop de offerte voor de hypothecaire lening wordt aangegaan, of in ieder geval op de dag dat u de hypothecaire lening accepteert.

Akte ondertekenen De notaris stelt de leverings-en hypotheekakte op. De eigenaar van het huis, de financier en de notaris ondertekenen de hypotheekakte. De financier laat zich daarbij meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor. De notaris zorgt ervoor dat het recht van hypotheek en de verdere bijzonderheden worden ingeschreven in de openbare registers.

Schuld afgelost
Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De notaris maakt dan de inschrijving in de openbare registers ongedaan. Dit gebeurt bij een notariële akte van vervallenverklaring (royement). De hypotheekhouder (de financier) moet hiervoor toestemming geven. 

Welke kosten inzake het kopen van een nieuw huis mag ik aftrekken in mijn aangifte inkomstenbelasting?

De wetgeving bepaalt dat alle kosten die samenhangen met het verkrijgen van de hypotheek voor uw nieuwe woning aftrekbaar zijn. Het gaat dan om kosten van de taxatie van de nieuwe woning, kosten van de hypotheekakte bij de notaris. Ook mag u alle hypotheekrente aftrekken, dus ook rente die u eventueel gedurende enkele maanden betaalde voor uw oude hypotheek. Ook de rente voor de overbruggingshypotheek is voor u aftrekbaar.