Persoon & Familie

Samenlevingscontract

Leestijd
4 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Waarom een samenlevingscontract opstellen?

Als u gaat samenwonen, dan is er wettelijk gezien niets geregeld. In dit geval is het verstandig om voor een samenlevingscontract te kiezen. Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin u samen met uw partner afspraken vastlegt. Een notaris kan u helpen bij het vastleggen van deze afspraken. In sommige gevallen is dit zelfs een vereiste.

In een samenlevingscontract kunt u bijvoorbeeld afspraken vastleggen over:
• Uw bezittingen, zoals gemeenschappelijke spullen
• De kosten van de huishouding en hoe dat is verdeeld
• Eventuele schulden
• De gevolgen wanneer een of beide partners besluiten om het samenleven te beëindigen
• Wat er gebeurt er met de langstlevende partner wanneer de ander overlijdt

Wat zijn de voordelen van een notarieel samenlevingscontract?

• U profiteert samen van belastingvoordeel
• Minder kans op onenigheid over de financiën en gezamenlijke spullen of niet
• Bij overlijden van uw partner krijgt u een grotere belastingvrijstelling
• U kunt extra clausules opnemen met bijv. partneralimentatie
• U heeft recht op partnerpensioen

Wanneer is een notarieel samenlevingscontract mogelijk?

Om in aanmerking te komen voor een samenlevingscontract, moet u beiden aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent minimaal 18 jaar oud
• U mag niet onder curatele staan

U kunt ook kiezen om uw afspraken op informele wijze vast te leggen. Als u in aanmerking wilt komen voor financiële voordelen zoals het partnerpensioen, dan is een samenlevingscontract echter wel verplicht.

Samenwonen kan van invloed zijn op de belasting die u betaalt. Dit is alleen het geval als u fiscale partners van elkaar bent. U kunt ook alleen een samenlevingscontract afsluiten en zo het fiscaal partnerschap aangaan. Fiscaal partnerschap houdt in dat u bij bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft bij belastingaangifte. Het maakt hierbij niet uit welke verdeling wordt gemaakt als het geheel maar 100% is.

Is een samenlevingscontract handig als u samen een hypotheek afsluit?

Ook als jullie samen een huis gaan kopen en een hypotheek afsluiten is het niet verplicht een samenlevingscontract af te sluiten. Echter wel verstandig! Met een samenlevingscontract regelt u met een verblijvingsbeding dat een van jullie in het huis kan blijven wonen als de ander overlijdt.

Ook kunt u dan de hypotheekrente zo gunstig mogelijk aftrekbaar maken.

Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract, trouwen of een geregistreerd partnerschap?

De verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en trouwen zijn relatief klein. De verschillen tussen een geregistreerd partnerschap of trouwen enerzijds, en een samenlevingscontract anderzijds zijn een stuk groter. Dit zijn de belangrijkste verschillen:
• Een huwelijk of geregistreerd partnerschap brengt rechten en plichten met zich mee zoals de onderhoudsplicht en het erfrecht. Bij een samenlevingscontract is dit niet het geval. U kunt wel kiezen om hier zelf afspraken over toe te voegen.
• Hetzelfde geldt voor de gemeenschap van goederen.
• Ten slotte is er nog één groot verschil. Heeft u een samenlevingscontract en verwacht u een kind? Houd er dan rekening mee dat de vader het kind moet erkennen om wettelijk gezag te hebben over het kind. Pas als het kind door de vader is erkend, is hij wettelijk gezien de ouder. De moeder hoeft dit niet te doen. Zij is automatisch ouder van het kind.

Wanneer u gaat samenwonen en al kinderen uit een eerdere verbintenis heeft en zo samen een samengesteld gezin vormt is het verstandiger om beiden een testament op te stellen.
Daarin kunt u ook een bewindvoerder benoemen voor minderjarige kinderen.

Hoe gaat het ontbinden van een samenlevingscontract in zijn werk?

Het beëindigen van een samenlevingscontract kan op verschillende manieren. De afspraken hierover legt u vast in het contract. Meestal is er sprake van een van de volgende situaties:

• Eén van de partners stuurt de ander een (aangetekende) brief waarin een verzoek tot ontbinding staat.
• Het samenwonen stopt. Beide partners gaan apart wonen.
• Er is sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap waardoor het samenlevingscontract komt te vervallen.
• Eén van beide partners overlijdt.

Erft u automatisch met een samenlevingscontract?

Met een samenlevingscontract wordt u niet automatisch elkaars erfgenaam. Wanneer u dat wilt dan legt u dit vast in een testament. In uw samenlevingscontract kunt u wel een verblijvingsbeding opnemen. Hiermee legt u vast dat de spullen die nu van u samen zijn na het overlijden van een van jullie, volledig van de ander worden. Zo zorgt u ervoor dat de gezamenlijke spullen niet naar de erfgenamen van uw partner gaan.

Wat zijn de kosten van een samenlevingscontract?

De kosten voor een samenlevingscontract kunnen erg uiteenlopen. Iedere notaris bepaalt zijn eigen tarief. Bij de notaris kunt u heel eenvoudig een notarieel samenlevingscontract opstellen. Beide partners ondertekenen dit contract en uw notaris bewaart het voor u. Een notarieel samenlevingscontract voldoet aan de eisen die de Belastingdienst en pensioenfondsen stellen aan een fiscaal partnerschap. Vind direct een notaris bij u in de buurt

Vergelijk nu tarieven samenlevingscontract »