Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30

Veelgestelde vragen

Wat is een akte van verdeling?

Een akte van verdeling heeft u nodig wanneer u gaat scheiden. Met een akte van verdeling worden gemeenschappelijke spullen op een eerlijke manier verdeeld en kan het huis op 1 naam gezet worden.

Wat is een akte van verdeling?

Een akte van verdeling heeft u nodig wanneer u gaat scheiden. Met een akte van verdeling worden gemeenschappelijke spullen op een eerlijke manier verdeeld en kan het huis op 1 naam gezet worden.

Handelt de notaris standaard een erfenis af?

Een testament moet worden uitgevoerd door de benoemde executeur, of door de erfgenamen. De notaris die het testament heeft opgesteld is zelden de persoon die het ook uit gaat voeren.
Dus verwacht niet dat u actief wordt benaderd door een notaris als er iemand is overleden tenzij de notaris als executeur is benoemd in het testament.

Wilt u dus iets weten over de overledene of een testament dan moet u zelf op zoek. 

Hoe weet ik of iemand een testament had?

U kunt via het Centraal Testamenten Register opvragen of iemand een testament had. U bent dan wel de nabestaande en u moet een overlijdensakte kunnen tonen.
In Nederland is het niet mogelijk te weten te komen of een levend iemand een testament heeft. Dat is geheim. Door het Centraal testamenten register (CTR) te raadplegen, komt u er achter of er een testament van de overledene is. Dat is dus het eerste wat u nagaat bij het afhandelen van het erfenis.

Schriftelijk opvragen van informatie bij het CTR is gratis maar tijdrovend. Voor het mogen inzien van het CTR heeft u nodig:

- Een ingevuld schriftelijk aanvraagformulier en
- Een uittreksel uit het overlijdensregister. Die wordt verschaft door de uitvaartonderneming of op aanvraag door de gemeente waar de overledene is overleden.
- Deze stukken stuurt u naar het CTR. U kunt alleen schriftelijk een aanvraag doen. De actuele adres- en contactgegevens van het CTR staan op de website van de Overheid.

De notaris kan echter online in het CTR zoeken. Als u opdracht geeft aan een notaris om bijvoorbeeld een Verklaring van Erfrecht op te stellen, zoekt deze in het CTR. De notaris doet dit echter ook, als jullie het zelf al hebben uitgezocht. Het behoort tot de standaard controles die de notaris moet uitvoeren.

Inhoud van testament

De inhoud van een testament kunt u niet via het CTR inzien. De testamenten worden niet landelijk ergens opgeslagen. Voor het mogen inzien van de inhoud moet u naar de notaris die het testament heeft opgesteld, de opvolger van die notaris of een andere notaris. Via het CTR komt u wel te weten waar het testament is (gemaakt), zodat je vervolgens contact kunt opnemen met de betreffende notaris.

Wij gaan trouwen. Wanneer tekenen wij onze huwelijkse voorwaarden?

De huwelijkse voorwaarden moeten worden getekend voordat u gaat trouwen. Maak dus tijdig een afspraak bij de notaris! Overigens is het ook mogelijk huwelijkse voorwaarden te maken als u al getrouwd bent. De kosten voor deze procedure zijn echter aanzienlijk hoger.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zo nodig altijd worden gewijzigd of worden opgeheven.

Ben ik als consument regiogebonden wat betreft mijn notariskeuze?

Sinds juli 2003 zijn de tarieven van de notarissen volledig vrijgegeven en bent u wat betreft uw notariskeuze niet meer regiogebonden, dus ook niet voor de hypotheekakte. De notaris vergelijken kan veel geld besparen omdat de tarieven flink kunnen verschillen.

Wat doet de notaris precies voor het opmaken van een hypotheekakte?

Recht van hypotheekDe koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt.

Hypothecaire leningenDe belangrijkste vormen zijn de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek en de hypothecaire lening met levensverzekering (spaarhypotheek). Bij een lineaire hypotheek betaalt u jaarlijks steeds een zelfde bedrag (aflossing) terug; de jaarlijks te betalen rente neemt telkens af omdat de hoofdsom ieder jaar minder wordt. Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u jaarlijks hetzelfde bedrag aan rente plus aflossing gedurende de gehele looptijd van de hypotheek; in het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, aan het einde betaalt u veel aflossing en weinig rente. Bij een hypotheek met levensverzekering betaalt u de normale rente maar lost niet af; in plaats van aflossing betaalt u een premie voor een levensverzekering; de uitkering van de levensverzekering wordt later gebruikt om de lening af te lossen. Wilt u hypotheken vergelijken? Dat kan op Hypotheek24.nl. Hier stelt u zelf de hypotheek samen en kunt u deze meteen aanvragen in 10 simpele stappen.

Elke vormen heeft voor- en nadelen. Laat u adviseren over de voor u meest geschikte vorm, ook met het oog op de aftrekbaarheid van rente op leningen voor de inkomstenbelasting.

Overlijdensrisicoverzekering
Financiers willen meestal alleen een hypothecaire lening verstrekken als de geldnemer een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Betaling van rente en aflossing zijn afhankelijk van het inkomen van de geldnemer. Als die overlijdt, dan valt het inkomen weg en zouden de erfgenamen het huis moeten verkopen omdat zij rente en aflossing niet kunnen betalen. Om dat te voorkomen wordt een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Met de uitkering daarvan wordt bij voortijdig overlijden van de schuldenaar de hypothecaire lening afgelost. Daarna hebben de erfgenamen een hypotheekvrij huis. Laat u goed adviseren over de wijze waarop u deze verzekering het beste kunt afsluiten. Vooral als partners het huis samen kopen is het van belang wie de verzekering afsluit en wie de begunstigde is. De overlijdensrisicoverzekering kunt u het beste laten ingaan op de dag waarop de offerte voor de hypothecaire lening wordt aangegaan, of in ieder geval op de dag dat u de hypothecaire lening accepteert.

Akte ondertekenen De notaris stelt de leverings-en hypotheekakte op. De eigenaar van het huis, de financier en de notaris ondertekenen de hypotheekakte. De financier laat zich daarbij meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor. De notaris zorgt ervoor dat het recht van hypotheek en de verdere bijzonderheden worden ingeschreven in de openbare registers.

Schuld afgelost
Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De notaris maakt dan de inschrijving in de openbare registers ongedaan. Dit gebeurt bij een notariële akte van vervallenverklaring (royement). De hypotheekhouder (de financier) moet hiervoor toestemming geven. 

Moet de voogdijregeling voor mijn kinderen notarieel worden vastgelegd?

Ja. Dit is de enige rechtsgeldige wijze. Indien u de voogdij wenst te regelen, kunt u deze regeling opnemen in een testament. De kosten van een voogdijregeling liggen redelijk in de buurt van de kosten van een testament en daarnaast kunt u in uw testament zeer nuttige overige zaken regelen (bijvoorbeeld dat uw kinderen hun erfenis niet hoeven te delen met een ex-partner).

Moet de voogdijregeling voor mijn kinderen notarieel worden vastgelegd?

Ja. Dit is de enige rechtsgeldige wijze. Indien u de voogdij wenst te regelen, kunt u deze regeling opnemen in een testament. De kosten van een voogdijregeling liggen redelijk in de buurt van de kosten van een testament en daarnaast kunt u in uw testament zeer nuttige overige zaken regelen (bijvoorbeeld dat uw kinderen hun erfenis niet hoeven te delen met een ex-partner).

Moet de voogdijregeling voor mijn kinderen notarieel worden vastgelegd?

Ja. Dit is de enige rechtsgeldige wijze. Indien u de voogdij wenst te regelen, kunt u deze regeling opnemen in een testament. De kosten van een voogdijregeling liggen redelijk in de buurt van de kosten van een testament en daarnaast kunt u in uw testament zeer nuttige overige zaken regelen (bijvoorbeeld dat uw kinderen hun erfenis niet hoeven te delen met een ex-partner).

Moet de voogdijregeling voor mijn kinderen notarieel worden vastgelegd?

Ja. Dit is de enige rechtsgeldige wijze. Indien u de voogdij wenst te regelen, kunt u deze regeling opnemen in een testament. De kosten van een voogdijregeling liggen redelijk in de buurt van de kosten van een testament en daarnaast kunt u in uw testament zeer nuttige overige zaken regelen (bijvoorbeeld dat uw kinderen hun erfenis niet hoeven te delen met een ex-partner).

Ik heb geen testament. Wie zijn mijn erfgenamen?

Er zijn vier groepen erfgenamen. De wet kijkt eerst of er personen te vinden zijn in de eerste groep. Zijn die er niet, dan komt groep twee aan de beurt, enzovoort. Is een erfgenaam binnen een groep al overleden, dan fungeren zijn of haar kinderen als plaatsvervuller. De groepen zijn als volgt ingedeeld:
Groep 1: De echtgenoot/echtgenote en kinderen. Is een kind overleden en heeft hij of zij kinderen, dan erven zij in diens plaats.
Groep 2: Ouders, broers, zussen van de overledene. Iedere ouder krijgt in deze situatie tenminste een kwart van de nalatenschap. Is een broer of zus overleden, dan erven de neven en nichten.
Groep 3: Grootouders. Als die zijn overleden: ooms, tantes, neven en nichten.
Groep 4: Overgrootouders. Als die zijn overleden: (oud)ooms, tantes, etc.

Kan ik een kind onterven?

In uw testament kunt u bepalen dat u een kind onterft. Het kind houdt echter het recht zijn legitieme portie op te eisen. Dit is minstens de helft van het eigenlijke erfdeel van het kind wanneer u het niet zou hebben onterfd. Als de andere ouder nog leeft, hoeft de legitieme portie doorgaans pas te worden uitgekeerd als ook de langstlevende ouder is overleden. Het kind kan niet het erfgenaam schap opeisen. Ook kan het geen aanspraak maken op bepaalde goederen.

Wanneer heb ik een testament nodig?

Als er geen testament is, wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wet. Dat betekent dat de echtgenoot of geregistreerd partner de eerste erfgenaam is. Daarna komen eventuele kinderen aan de beurt. Niet iedereen kan of wil de erfenis op die manier verdelen. Wie de erfenis anders wil verdelen, kan dit regelen met een testament.

Hoe maak ik een testament?

Voor het opstellen van een testament gaat u naar de notaris. Een testament is een persoonlijk document; u hoeft niemand te laten weten wat erin staat, zelfs uw huwelijkspartner niet. Als twee huwelijkspartners samen een gelijkluidend testament laten maken, is dat goedkoper dan twee losse testamenten. Via internet kunt u de tarieven van notarissen met elkaar vergelijken. Vraag in uw omgeving ook naar ervaringen van anderen en vraag bij één of meer kantoren een offerte op en een eventueel kennismakingsgesprek.