vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten

Privacy verklaring

Privacy statement DeGoedkoopsteNotaris.nl

In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens DeGoedkoopsteNotaris.nl van u verwerkt en waarom DeGoedkoopsteNotaris.nl dit doet. Het statement is van toepassing voor alle gegevens die wij van u verzamelen voor het maken van een vergelijking op onze website of voor het opvragen van offertes bij notariskantoren.

Waarom hebben wij een privacy statement?

U vraagt via DeGoedkoopsteNotaris.nl bij meerdere notarissen online een offerte op. Hiervoor moet u persoonlijke gegevens invoeren en wij vinden uw privacy daarom heel belangrijk. Wij zijn dan ook doorlopend bezig om manieren te vinden om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en treden hierbij op als “verwerkingsverantwoordelijke”.

Het kan zijn dat wij ons privacy statement moeten wijzigen als hiervoor aanleiding is door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving. U vindt de meest actuele versie altijd op onze website. Deze versie is van 24 mei 2018. We raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

In deze verklaring hebben we het over DeGoedkoopsteNotaris.nl. DeGoedkoopsteNotaris.nl is een handelsnaam van DGN Finance BV. DGN Finance BV staat bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd onder nummer 12040344 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30141348. Het bezoekadres van DGN Finance BV is Keizersgracht 424, 1016GC Amsterdam.

Welke gegevens verwerken wij?

Via DeGoedkoopsteNotaris.nl kan u verschillende diensten afnemen, namelijk:

 • Onze website bezoeken voor een vrijblijvende vergelijking;
 • Het opvragen van offertes bij notariskantoren;

Afhankelijk van welke dienst u afneemt, vragen wij specifieke gegevens op.

In het geval u alleen de website bezoekt voor een vrijblijvende vergelijking, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Plaats, Postcode;
 • De benodigde akte;
 • IP-adres;
 • Browsergegevens, gegevens van je soort telefoon;
 • Locatiegegevens, leeftijdscategorie en geslacht.

Kiest u ervoor om daadwerkelijk offertes via ons op te vragen, dan verwerken we naast bovenstaande gegevens de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer en 
 • e-mailadres

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij alleen gegevens van u indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Als u alleen gebruik maakt van een vrijblijvende vergelijking op onze website, verzamelen wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van een juiste vergelijking;
 • Voor het helpen bij en voorkomen van storingen op de website;
 • Voor het verbeteren van onze website;
 • Voor het uitvoeren van statistisch onderzoek, om zo onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Vraagt u daadwerkelijk offertes bij ons op? Dan verzamelen we uw gegevens daarnaast voor de volgende doeleinden:

 • Voor het opvragen van de offertes;
 • Voor het trainen en verbeteren van onze medewerkers;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft).

Worden uw gegevens aan derde partijen verstrekt?

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derde partijen als dit nodig is voor het aangaan van de overeenkomst die u via onze website wilt afsluiten. Bijvoorbeeld, als u offertes aanvraagt bij de notarissen, zullen wij uw gegevens moeten doorsturen aan de gekozen notariskantoren.
Met alle partijen aan wie wij gegevens verstrekken, hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Middels deze overeenkomsten, weten we zeker dat uw gegevens goed en veilig worden verwerkt. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Om u altijd goed te kunnen helpen, bewaren we uw gegevens maximaal 7 jaar na uw laatste contactmoment met DeGoedkoopsteNotaris.nl. Wij moeten voor 7 jaar uw gegevens bewaren voor controledoeleinden.

Hoe analyseren wij uw websitebezoek?

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. DeGoedkoopsteNotaris.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina's en/of functionaliteit van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Zo hoeft u bij een tweede bezoek niet alles opnieuw in te vullen. Daarnaast gebruiken wij cookies om u resultaten aan te kunnen bieden die passen bij uw situatie.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, echter wijzen wij u erop dat dit mogelijk ten koste gaat van uw gebruikerservaring met onze website. Wilt u deze cookies uitzetten, volg dan de volgende stappen:

 • Voor Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar "Hoog"
 • Voor Firefox: ga naar Extra > Opties > Privacy, zet het vinkje bij "Cookies voor websites accepteren" uit
 • Voor overige browsers adviseren wij je de Helpsectie van je browser te raadplegen voor instructies omtrent het weigeren van cookies.

Bij Cookies maken wij onder andere gebruik van Google Analytics Cookies. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren en hebben het delen van gegevens met derden uitgeschakeld.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

DeGoedkoopsteNotaris.nl gaat zorgvuldig om met uw gegevens. DeGoedkoopsteNotaris.nl heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inloggegevens, uw persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij je uw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van DeGoedkoopsteNotaris.nl verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege uw privacy en veiligheid.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Indien u nog geen product via DeGoedkoopsteNotaris.nl hebt afgesloten, kan u ons op elk moment verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dit kan u doen door een e-mail te sturen aan info@degoedkoopstenotaris.nl.

Wilt u weten of alle gegevens die DeGoedkoopsteNotaris.nl van u heeft ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen 4 weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen aan info@degoedkoopstenotaris.nl onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. DeGoedkoopsteNotaris.nl kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens het Besluit kostenvergoedingen rechten betrokkenen Wbp.

Klacht indienen

Als u vindt dat we u privacy niet op de goede manier behandelen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. U kan hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.