Stel uw vraag 088 24 24 611
Maandag vanaf 09:00 weer geopend
vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Geregistreerd partnerschap

Leestijd
7 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Alles weten over geregistreerd partnerschap? Hier krijgt u een antwoord op de populaire vragen rondom dit onderwerp. Hier ziet u wat een geregistreerd partnerschap is, welke kosten er zijn en hoe u deze beëindigt.

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Via een geregistreerd partnerschap kunt u uw relatie met uw partner officieel maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit doet u als u bepaalde afspraken met uw partner wilt vastleggen, zonder het ja-woord te zeggen voor de wet, wat bij trouwen het geval is.

Wat zijn de voordelen van geregistreerd partnerschap?

Geregistreerd partnerschap heeft de volgende voordelen:

Juridische erkenning als partners: Geregistreerd partnerschap biedt officiële erkenning van uw partnerschap, waardoor u dezelfde rechten en bescherming geniet als getrouwde stellen binnen de wet.

Bescherming van eigendommen: Door middel van geregistreerd partnerschap wordt een wettelijk kader vastgesteld om eigendommen eerlijk te verdelen in geval van scheiding of overlijden, wat uw financiële belangen en bezittingen beschermt.

Erfrechtelijke bescherming: Met geregistreerd partnerschap heeft u wettelijke aanspraak op een deel van de erfenis van uw partner, waardoor uw financiële zekerheid na het overlijden van uw partner wordt gewaarborgd.

Ouderlijk gezag en adoptierechten: Geregistreerd partnerschap verleent u dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als getrouwde stellen met betrekking tot ouderlijk gezag, waardoor u samen beslissingen kunt nemen over de opvoeding en toekomst van uw kinderen.

Mogelijke fiscale voordelen: Als geregistreerde partners kunt u mogelijk profiteren van bepaalde fiscale voordelen, zoals gezamenlijke aangifte van de inkomstenbelasting, waardoor u uw belastingverplichtingen kunt optimaliseren en mogelijk geld kunt besparen.

Wat zijn de nadelen van geregistreerd partnerschap?

Geregistreerd partnerschap kan echter ook enkele nadelen met zich meebrengen, dit zijn de volgende:

Beperkte internationale erkenning: In sommige landen wordt geregistreerd partnerschap mogelijk niet op dezelfde manier erkend als het huwelijk. Dit kan problemen veroorzaken bij immigratie of buitenlandse juridische kwesties.

Minder bekendheid en sociale acceptatie: Hoewel geregistreerd partnerschap in veel landen wettelijk is geregeld, kan het nog steeds minder bekendheid en sociale acceptatie genieten dan het huwelijk. Dit kan leiden tot misverstanden of discriminatie in bepaalde situaties.

Mogelijk beperktere rechten: Hoewel geregistreerd partnerschap veel rechten en bescherming biedt, kunnen er enkele verschillen zijn met het huwelijk op het gebied van bijvoorbeeld adoptieprocedures, partnerpensioenregelingen of belastingvoordelen. Dit kan van invloed zijn op bepaalde aspecten van uw leven.

Wat zijn de kosten van geregistreerd partnerschap?

Het bedrag dat u betaalt voor een geregistreerd partnerschap hangt van een aantal factoren af. Doet u dit bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan verschillen de kosten per gemeente. Wilt u partnerschapsvoorwaarden laten opstellen, dan kunt u terecht bij een notaris. Ook deze kosten zijn verschillend. Wij leggen u graag meer uit over de te verwachte kosten voor een geregistreerd partnerschap. Hier vindt u ook de deGoedkoopsteNotaris vergelijker, zodat u alle tarieven kunt vergelijken. Dit scheelt soms honderden euro’s.

Welke afspraken maakt u voor een geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap sluiten kan op verschillende manieren. Dit kan in wettelijke gemeenschap van goederen of onder partnerschapsvoorwaarden.

In wettelijke gemeenschap van goederen staat gelijk aan in beperkte gemeenschap van goederen. De bezittingen die voor het partnerschap van u samen waren en de toekomstige gezamenlijke bezittingen zijn nu van u samen. Alle bezittingen die u apart van elkaar had voor het partnerschap, blijft uw aparte eigendom.

Wilt u toch in volledige gemeenschap van goederen een partnerschap aangaan, of zijn er andere aspecten die u anders wilt invullen? Dan kunt u partnerschapsvoorwaarden laten opstellen, waarin u afwijkt van de standaard regels en voorwaarden. Dit is niet verplicht, maar wel gewenst. Bijvoorbeeld als uw partner een onderneming heeft en u niet aansprakelijk wilt zijn voor mogelijke schulden. Deze afspraken moet een notaris voor u opstellen. Bovendien kan het maken van deze voorwaarden soms lastig zijn, want er zijn talloze varianten mogelijk. De notaris helpt u hierbij; dat maakt het een stuk makkelijker. Bij deGoedkoopsteNotaris.nl kunt u offertes opvragen voor partnerschapsvoorwaarden bij de goedkoopste notarissen bij u in de buurt..

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk deelt u vanaf 1 januari 2018 niet alles meer. Dit geldt ook als u geregistreerd partner bent. U bent dan getrouwd in ‘beperkte gemeenschap van goederen.’ Heeft u voor uw partnerschap bij de notaris partnerschapsvoorwaarden opgesteld dan blijven die voorwaarden vanzelfsprekend van toepassing. Heeft u vragen over de regeling of denkt u over omzetting van uw partnerschap in een huwelijk? Dan denkt de notaris graag mee.

Geregistreerd partnerschap en gezinsuitbreiding

Heeft u samen een geregistreerd partnerschap gesloten? Dan heeft u beiden automatisch het ouderlijk gezag over uw kind of kinderen. Indien u zwanger bent of gezamenlijke kinderen heeft kan het daarom voordelig zijn én moeite schelen als u geregistreerd partner bent.

Wanneer gaat u het aan?

Een geregistreerd partnerschap start meestal op momenten zoals: samenwonen, samen een huis kopen en een hypotheek afsluiten of samen kinderen krijgen.

Hoe regelt u een geregistreerd partnerschap?

Bij het sluiten van een geregistreerd partnerschap ondertekent u een document bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorafgaand aan het partnerschap gaat u in ondertrouw, waarmee u bij de burgerlijke stand kenbaar maakt dat u een partnerschap aan wilt gaan met uw partner. Om in ondertrouw te gaan moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u of uw partner woonachtig is. Deze maakt vervolgens een akte op van uw aangifte; hier krijgt u een elektronische bevestiging van. De plechtigheid in het stadhuis kan op zijn vroegst twee weken na de datum van de akte van aangifte plaatsvinden. Hier ondertekent u de partnerschapsakte, het schriftelijk bewijs van uw partnerschap bij de burgerlijke stand. Deze slaat de gemeente op in het huwelijksregister en de registers van de burgerlijke stand.

Wilt u afwijken van de standaard afspraken, dan kunt u partnerschapsvoorwaarden laten opstellen door een notaris. U heeft hier twee afspraken voor nodig: de eerste voor een intake en de tweede voor het ondertekenen van de akte. De notariële akte tekent u vóór de dag van de registratie van het partnerschap.

Achternaam bij geregistreerd partnerschap

U kunt ervoor kiezen uw eigen achternaam te behouden of deze aan te passen naar de achternaam van uw partner – of een combinatie hiervan. Uw geboortenaam blijft altijd op officiële documenten staan, eventueel met een vermelding van uw partners achternaam (zoals echtgenoot/echtgenote van, partner van, weduwe/weduwnaar van). Mocht u zich op een later moment bedenken, dan kunt u uw achternaam altijd weer aanpassen.

Getuigen geregistreerd partnerschap

Net als bij een huwelijk dienen bij een geregistreerd partnerschap meerderjarige getuigen aanwezig te zijn. Dit zijn minimaal twee personen en maximaal vier personen. Hier zorgt u zelf voor en deze kunt u bij de gemeente aanmelden. Als de ceremonie op het stadskantoor plaatsvindt kunt u ook kiezen voor getuigen van de gemeente, maar hier zijn wel kosten aan verbonden.

Voor- en nadelen

Het sluiten van een geregistreerd partnerschap kan zeer voordelig zijn met betrekking tot uw rechten en plichten tegenover u en uw partner. Ook financieel gezien biedt een partnerschap voordelen – u bent dan fiscaal partners van elkaar. Welke voor- en nadelen het precies met zich meebrengt hebben wij bij deGoedkoopsteNotaris voor u op een rijtje gezet. Bekijk voordelen geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u dat laten omzetten in een huwelijk? Dit doet u bij de gemeente en is in elke gemeente mogelijk. U tekent een akte van omzetting en vanaf dat moment bent u officieel getrouwd. Aan uw wettelijke situatie verandert weinig; het wordt alleen lastiger om uit elkaar te gaan. Een huwelijk omzetten in een geregistreerd partnerschap is sinds 1 maart 2019 niet meer mogelijk.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Indien u uit elkaar bent en een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, zijn er twee opties. U kunt bij de notaris nieuwe afspraken opstellen. Wordt u het bij de notaris samen niet eens over de nieuwe afspraken of heeft u minderjarige kinderen, dan moet de rechter het partnerschap officieel beëindigen. Meer informatie leest u op geregistreerd partnerschap ontbinden.

Verschil samenlevingscontract, trouwen en geregistreerd partnerschap

Het samenlevingscontract, trouwen en geregistreerd partnerschap lijken in eerste instantie best op elkaar. Wilt u weten welke verschillen er precies zijn? Ga dan naar verschil samenlevingscontract, trouwen en geregistreerd partnerschap. Dit geeft een duidelijk beeld als het om de verschillen gaat en maakt het mogelijk om een juridische vorm te kiezen die het best bij jullie past.

Bekijk notaristarieven geregistreerd partnerschap »