Stel uw vraag 088 24 24 611
Dinsdag vanaf 09:00 weer geopend
vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Huis & Hypotheek

Kosten hypotheekakte

Leestijd
5 minuten

Categorie
Huis & Hypotheek

Zoek Notarissen »

De kosten van de notaris voor een losse hypotheekakte lopen sterk uiteen omdat de notaris de kosten zelf bepaalt. De koper kiest de notaris! Door te vergelijken kunt u besparen op de notariskosten! De kosten van de notaris voor een losse hypotheekakte variëren van 415 tot 1.340 euro.

Check naast de notaris kosten voor het opstellen van een hypotheekakte ook de beoordelingen van andere bezoekers.

Een hypotheekakte is een officieel document opgemaakt door de notaris voor het vastleggen van uw hypotheek. Bij de aankoop van een huis zijn er drie belangrijke aktes: de koopovereenkomst, de hypotheekakte en de leveringsakte (overdracht van het huis). Om een huis te kunnen betalen kunt u bij een bank aankloppen. Het contact loopt rechtstreeks via de bank of via een hypotheekadviseur. Als u overeenstemming hebt met de bank over het bedrag dat u wilt/kunt lenen voor de koop van het huis en de daarvoor verschuldigde rente, tekent u een hypotheekofferte met de bank. Daarin wordt vastgelegd welke afspraken u heeft gemaakt met de bank over de lening.

De bank stelt het geld van de lening beschikbaar, maar wil daar zekerheid voor terug. Als u niet langer de rente en/of aflossing betaalt, wil de bank het geleende geld terug. Om dat zeker te stellen wil de bank een onderpand hebben: uw huis. Als u niet langer de rente en/of aflossing betaalt, heeft de bank het recht uw woning te verkopen en met de verkoopopbrengst uw schuld af te lossen. Om dat vast te leggen tekent u bij de notaris een hypotheekakte die ook bij het kadaster wordt ingeschreven.

Met de hypotheek geeft u die zekerheid aan de bank. Vaak wordt er gesproken over ‘het nemen van een hypotheek’, maar juridisch is dat onjuist. U geeft zekerheid, u geeft hypotheek.

Wat is een hypotheekakte?

De notaris stelt de hypotheekakte voor u op en registreert deze in het kadaster. Een hypotheekakte is een akte waarin de voorwaarden voor een hypothecaire lening worden vastgelegd. Hierin staan de financiële verplichtingen van de koper (van het huis) aan de bank. In een hypotheekakte stelt u uw huis als onderpand en krijgt u in ruil daarvoor een lening van de bank. Dit betekent dat als u uw verplichtingen niet nakomt de bank uw huis mag verkopen. In een hypotheekakte worden een aantal zaken vastgelegd:

• De hoogte van de hypothecaire inschrijving
• Een omschrijving van het onderpand
• Hoe hoog de hypotheekrente is
• Hoe de hypotheek wordt afgelost
• De verplichting om de woning te verzekeren
• De algemene voorwaarden van de hypotheeknemer, ook wel geldverstrekker.

De hypotheekakte wordt ondertekend door u zelf, de notaris en iemand die de bank vertegenwoordigt. Heeft u een geregistreerd partner of echtgenoot, dan moet die ook tekenen voor de hypotheek.

Een hypotheekakte of hypotheek en leveringsakte nodig?

In de regel heeft u voor de koop van een huis zowel een hypotheekakte als een leveringsakte nodig. In sommige gevallen heeft u echter een losse hypotheekakte nodig. Dit bijvoorbeeld wanneer u een nieuwbouwhuis koopt en uw hypotheekakte liever niet bij de vaak duurdere projectnotaris laat opstellen. Of als u een tweede hypotheek afsluit voor bijv. een verbouwing.

Nieuwe hypotheekakte of oversluiten hypotheek?

Laat u een hypotheekakte opstellen voor een nieuwe hypotheek omdat u de oude hypotheek wilt oversluiten? De oude hypotheek wordt dan doorgehaald in het Kadaster door het opstellen van een royementsakte door de notaris. Kijk hier voor meer informatie over uw hypotheek oversluiten.

Familiehypotheek

Een familiehypotheek is hetzelfde als een gewone hypotheek, alleen wordt (een deel van) het geld niet geleend van een bank maar van een familielid. Het onderpand van de lening is de woning. Onderling bepaalt u de voorwaarden van de lening, zoals het te lenen bedrag, de rente, de looptijd, de manier van aflossing.
Voordeel is dat de geldgever en geldnemer uit één familie komen en er op een andere manier afspraken gemaakt worden over de hypotheeklening. Een nadeel is dat er weinig ondersteuning is bij het afsluiten en het beheren van de lening.

Inschrijven kadaster

Voor het inschrijven van aktes door de notaris worden kosten gerekend door het kadaster. De kosten voor het inschrijven van een hypotheekakte zijn € 94,50 (KIK tarieven) of € 165,- (tarieven 2024). De prijs is afhankelijk van welk systeem wordt gebruikt. Als een akte wordt ingeschreven volgens het KIK-systeem is dit goedkoper. Of dit mogelijk is hangt echter af van verschillende zaken, zoals bij welke bank de hypotheek is, of het om een nieuwbouwwoning gaat en of de betreffende notaris dit systeem hanteert. U betaalt de kadasterkosten aan de notaris, maar het geld gaat 1 op 1 naar het kadaster.

Kosten hypotheekakte

De notaristarieven van een losse hypotheekakte lopen sterk uiteen. Elke notaris mag namelijk zelf zijn tarieven bepalen. De tarieven voor een losse hypotheekakte variëren van  415 tot 1.340 euro. Als kopende partij mag u kiezen naar welke notaris u gaat. Door goed te vergelijken kunt u besparen op de notariskosten! Naast de prijs kunt u ook de beoordelingen checken van de andere bezoekers aan deze notaris.

Officiële overdracht

Op het kantoor van de notaris is de officiële overdracht, waar de notaris de aktes met de kopende en verkopende partijen doorneemt. Vervolgens tekent u de documenten. Na het tekenen van de leveringsakte en de hypotheekakte is de sleuteloverdracht. Na deze overdracht regelt de notaris de inschrijving bij het Kadaster. Dit doet hij door een afschrift van de leveringsakte in te dienen.

Kosten hypotheekakte aftrekbaar

Sommige kosten die u maakt bij het kopen van een huis mag u aftrekken van de belasting. De notariskosten voor het opstellen van een hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar. Hiernaast mag men ook de recherchekosten en de inschrijfkosten voor het kadaster aftrekken. 

Tips bij het vergelijken van notarissen

  • Vraag altijd een offerte op voor hetgeen u wenst dan komt u later niet voor verrassingen te staan.
  • Vergroot de zoekopdracht. Een notaris buiten de stad kan goedkoper zijn.
  • Bekijk beoordelingen van andere bezoekers van de notaris. Op onze website vindt u ruim 40.000 beoordelingen over notarissen in heel Nederland.
Bekijk notaristarieven hypotheekakte »