vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Verklaring van erfrecht

Leestijd
5 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Wanneer een dierbare overlijdt komen er vaak een hoop complexe juridische en financiële afwikkeling om de hoek kijken. Een belangrijk document dat hierbij een cruciale rol speelt, is de verklaring van erfrecht. Deze verklaring, wordt opgesteld door een bevoegde notaris, en speelt een essentiële rol bij het identificeren van erfgenamen en het vaststellen van hun rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de nalatenschap. Op deze pagina vindt u een antwoord op al uw vragen. Wij laten onder andere zien wat een het precies is, welke kosten er mee gemoeid zijn en of u deze nodig heeft.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht, of een akte van erfrecht, is een officieel document opgesteld door de notaris waarin de belangrijkste zaken rondom het nalatenschap worden vastgelegd.  In het document staat:

 • Of de overledene een testament heeft en wat daarin staat.
 • Wie de erfgenamen zijn.
 • Welke huwelijkse voorwaarden er zijn opgesteld. 
 • Wie de nalatenschap beheert en zorgt dat het goed wordt afgewikkeld.
 • Of en wie het vruchtgebruik heeft gekregen.
 • Of er sprake is van een wettelijke verdeling. 

Het is belangrijk om een verklaring van erfrecht te hebben omdat het zorgt voor duidelijkheid en voorkomt dat er later nog discussies ontstaan over de afwikkeling van de erfenis. Daarnaast heeft u het nodig om toegang te krijgen tot de bankrekeningen, eigendommen en andere activa van de overledene. 

Wanneer heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

In sommige situaties kan het hebben van een verklaring van erfrecht nodig zijn, situaties waar het vereist is zijn onder andere bij; toegang tot bankrekeningen, verkopen van onroerend goed, verzekeringen en pensioenen, bij schulden en schuldeisers, wanneer iemand anders de erfenis afwikkelt, bij een buitenlands testament of als een verzekeringsmaatschappij om de verklaring van erfrecht vraagt.

Het is dus niet altijd nodig. Zo vragen banken hier niet altijd om als de partner nog leeft en een langstlevende testament heeft of als er geen testament is en het saldo van de bankrekeningen lager ligt dan €100.000.

Wat zijn de kosten voor een verklaring van erfrecht?

De kosten van een verklaring van erfrecht verschillen per notaris. Het is daarom verstandig de tarieven te vergelijken.

Bij de goedkoopste notaris betaalt u slechts € 288, terwijl de duurste notaris hier € 1.910 voor rekent. Dat is een enorm verschil voor dezelfde verklaring van erfrecht. Via onze eenvoudige vergelijkingsdienst kunt u gemakkelijk notarissen vergelijken op prijs, plaats en service om tot de goedkoopste prijs te komen. 

Ga voor meer informatie naar kosten verklaring van erfrecht.

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

Het is niet altijd nodig. Zo vragen banken hier niet altijd om als de partner nog leeft en een langstlevende testament heeft of als er geen testament is en het saldo van de bankrekeningen lager ligt dan €100.000. Bij onroerende zaken, schuldeisers, als iemand anders de erfenis afwikkelt, bij een buitenlands testament of als bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij om de verklaring van erfrecht vraagt is deze wel nodig.

Ga voor meer informatie naar is een verklaring van erfrecht nodig?

Hoe moet ik een verklaring van erfrecht aanvragen?

Wanneer u een verklaring van erfrecht wilt aanvragen zijn er een aantal gegevens nodig, namelijk: 

 • NAW-gegevens van de erfgenamen.
 • Akte van overlijden (kopie).
 • Trouwboekje (kopie).
 • Legitimatiebewijs van de erfgenamen.
 • Afschrift van een testament en eventueel de voorwaarden van een huwelijk, partnerschap of samenlevingscontract.

Hieronder vindt u een kort stappenplan over hoe het aanvragen van een verklaring van erfrecht werkt.

 1. Overlijdensakte

  Geef de gegevens van de overledene op zoals deze op de overlijdensakte staan. De overlijdensakte is aan te vragen bij de gemeente waar iemand overleden is. Meestal heeft de uitvaartondernemer deze al aangevraagd.

 2. Erfenis aanvaarden, verdelen of verwerpen

  Een persoonlijke vraag voor de erfgenamen. Gaat u voor aanvaarden, verdelen of het verwerpen van de erfenis. Iedere erfgenaam maakt zijn of haar persoonlijke keuze bekend die vervolgens verdwijnt in een dossier. Wanneer alle erfgenamen hun keuze bekend hebben gemaakt, is het mogelijk om de verklaring van erfrecht op te maken.

 3. Legalisatie

  Bij het aanvaarden van een erfenis moet uw identiteit bevestigd worden. Het moet zeker zijn dat wie de erfenis tekent, de erfenis ook op zich gaat nemen. Uw identiteit moet in dat geval gelegaliseerd worden.

 4. Is er een testament?

  De notaris zal vaststellen wie de erfgenamen zijn. Is er een testament? Dan gaat dit boven de wet. Het testament bepaalt in dat geval wie de erfgenamen zijn. De notaris controleert of er een testament is opgesteld en heeft daar een kopie van nodig. De notaris controleert dit ook nog bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Blijkt er tegen uw verwachting in toch een testament te zijn? Dan moet het originele testament gevonden worden en is daar een kopie van nodig. Hier is mogelijk nader onderzoek voor noodzakelijk.

 5. Is er een erfgenaam overleden?

  Soms is er al een erfgenaam overleden. Bijvoorbeeld een kind van de ouders voor zij zelf overlijden. In dat geval komen hier de erfgenamen van deze erfgenaam voor in de plaats.

 6. Is er onroerend goed?

  Staat er onroerend goed op de naam van de overledene? Dan is het gebruikelijk om de verklaring van erfrecht in te schrijven bij het Kadaster. Dit is gratis en kan de notaris voor u doen. Hier zitten vaak wel administratiekosten aan verbonden. Vanaf dat moment staat uw naam in het Kadaster en niet meer die van de overledene.

Wie betaalt verklaring van erfrecht?

Alle kosten die zijn gemaakt om de erfenis te verdelen worden eerst betaald en gaan dus als eerst van de erfenis af. Dit geldt dus ook voor de factuur voor de verklaring van erfrecht. De contactpersoon in kwestie is daardoor ook verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur.

Kan iedereen een verklaring van erfrecht aanvragen?

Ja, iedereen kan een verklaring van erfrecht aanvragen.Om een verklaring van erfrecht aan te vragen, moet u in veel gevallen contact opnemen met een notaris. De notaris zal vervolgens onderzoek doen naar de erfgenamen en de omvang van de nalatenschap. Hierbij wordt gekeken naar testamenten, huwelijksvoorwaarden en andere relevante documenten

Hoe lang duurt het om een verklaring van erfrecht te krijgen?

Het duurt gemiddeld tussen de 3 en 4 weken om een verklaring van erfrecht aan te vragen. Dit verschilt echter per notaris

Wat is het verschil tussen een verklaring van erfrecht en een verklaring van executuele?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die bevestigt wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Terwijl een verklaring van executele de bevoegheid bevestigt van een executeur om de nalatenschap af te wikkelen volgens de wensen van de overledene, zoals vastgelegd in een testament.

Bekijk notaristarieven verklaring van erfrecht »