vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Verklaring van erfrecht

Leestijd
6 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Meer weten over de verklaring van erfrecht? Hier vindt u een antwoord op al uw vragen. Wij laten onder andere zien wat een het precies is, welke kosten er mee gemoeid zijn en of u deze nodig heeft.

Wij bespreken de volgende onderwerpen:

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht, of een akte van erfrecht, is een document waarin een aantal belangrijke zaken omtrent het nalatenschap zijn vastgelegd. In dit document staat:

Wat zijn de kosten?

De kosten van een verklaring van erfrecht verschillen per notaris. Het is daarom verstandig de tarieven te vergelijken.

Bij de goedkoopste notaris betaalt u slechts €289, terwijl de duurste notaris hier €1.250 voor rekent. Dat is een enorm verschil voor dezelfde verklaring van erfrecht. De moeite waard dus om de kosten eens onder de loep te nemen!

Ga voor meer informatie naar kosten verklaring van erfrecht.

Heeft u het nodig?

Het is niet altijd nodig. Zo vragen banken hier niet altijd om als de partner nog leeft en een langstlevende testament heeft of als er geen testament is en het saldo van de bankrekeningen lager ligt dan €100.000. Bij onroerende zaken, schuldeisers, als iemand anders de erfenis afwikkelt, bij een buitenlands testament of als bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij om de verklaring van erfrecht vraagt is deze wel nodig.

Ga voor meer informatie naar is een verklaring van erfrecht nodig?

Voorbeeld van verklaring van erfrecht

Hieronder vindt u een voorbeeld van de verklaring van erfrecht. Zo weet u exact wat u te wachten staat wanneer u dit document bij de notaris opvraagt:

Gebruik geen voorbeeld om een eigen verklaring van erfrecht te maken. Dit werk doet een notaris.

Hoe vraagt u een verklaring van erfrecht aan?

Hieronder vindt u een kort stappenplan over hoe het aanvragen van een verklaring van erfrecht werkt.

Hier heeft u het volgende voor nodig:

  • NAW-gegevens van de erfgenamen
  • Akte van overlijden (kopie)
  • Trouwboekje (kopie)
  • Legitimatiebewijs van de erfgenamen
  • Afschrift van een testament en eventueel de voorwaarden van een huwelijk, partnerschap of samenlevingscontract

Stap 1 - Overlijdensakte

Geef de gegevens van de overledene op zoals deze op de overlijdensakte staan. De overlijdensakte is aan te vragen bij de gemeente waar iemand overleden is. Meestal heeft de uitvaartondernemer deze al aangevraagd.

Stap 2 - Erfenis aanvaarden, verdelen of verwerpen

Een persoonlijke vraag voor de erfgenamen. Gaat u voor aanvaarden, verdelen of het verwerpen van de erfenis. Iedere erfgenaam maakt zijn of haar persoonlijke keuze bekend die vervolgens verdwijnt in een dossier. Wanneer alle erfgenamen hun keuze bekend hebben gemaakt, is het mogelijk om de verklaring van erfrecht op te maken.

Stap 3 - Legalisatie

Bij het aanvaarden van een erfenis moet uw identiteit bevestigd worden. Het moet zeker zijn dat wie de erfenis tekent, de erfenis ook op zich gaat nemen. Uw identiteit moet in dat geval gelegaliseerd worden.

Stap 4 - Is er een testament?

De notaris zal vaststellen wie de erfgenamen zijn. Is er een testament? Dan gaat dit boven de wet. Het testament bepaalt in dat geval wie de erfgenamen zijn. De notaris controleert of er een testament is opgesteld en heeft daar een kopie van nodig. De notaris controleert dit ook nog bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Blijkt er tegen uw verwachting in toch een testament te zijn? Dan moet het originele testament gevonden worden en is daar een kopie van nodig. Hier is mogelijk nader onderzoek voor noodzakelijk.

Stap 5 - Is er een erfgenaam overleden?

Soms is er al een erfgenaam overleden. Bijvoorbeeld een kind van de ouders voor zij zelf overlijden. In dat geval komen hier de erfgenamen van deze erfgenaam voor in de plaats.

Stap 6 - Is er onroerend goed?

Staat er onroerend goed op de naam van de overledene? Dan is het gebruikelijk om de verklaring van erfrecht in te schrijven bij het Kadaster. Dit is gratis en kan de notaris voor u doen. Hier zitten vaak wel administratiekosten aan verbonden. Vanaf dat moment staat uw naam in het Kadaster en niet meer die van de overledene.

Wat gebeurt er bij het verwerpen van de erfenis?

Soms zullen nabestaanden een erfenis verwerpen. Ze zijn voor de wet erfgenaam van de erfenis, maar willen niets met de erfenis van doen hebben. Dit kan een emotionele of rationele reden hebben. Emotioneel omdat de overledene en de erfgenaam niet op goede voet stonden of de overledene bij de erfgenaam uit beeld was verdwenen. Of men is op de hoogte van eventuele schulden in de erfenis en wil niet voor de kosten opdraaien. Ook in dat geval vraagt met een verklaring van erfrecht aan, echter geeft men aan dat ze van het erfrecht af willen zien en het dus verwerpen.

Kan ik een verklaring van erfrecht aanvragen bij de gemeente?

U kunt het helaas niet aanvragen bij de gemeente. De verklaring van erfrecht wordt volgens de Nederlandse wet afgegeven door de notaris. In de Nederlandse wet staat hier het volgende over:

'Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris verschillende feiten meldt die relevant zijn met betrekking tot het overlijden.'

De gemeente kan deze verklaring van erfrecht daarom niet aan u afgeven. De gemeente kan u wel een overzicht geven van de familieleden van de overledene vanuit de basisregistratie. Dit wil echter niet altijd zeggen dat deze familieleden ook erfgenaam zijn.

Welke notaris heeft u nodig voor een verklaring van erfrecht?

U gaat hiervoor naar de notaris. U bepaalt zelf naar welke notaris u gaat. Hier bent u volledig vrij in. Het is dan ook niet verplicht om te kiezen voor de notaris waar de overledene besloten heeft het testament op te maken. Het kan soms een aantal maanden duren voor de verklaring van erfrecht afgegeven is. Dit heeft te maken met de benodigde informatie die niet altijd even eenvoudig te vinden is.

Wat is het verschil tussen een verklaring van erfrecht en testament?

Tussen het testament en de verklaring van erfrecht zit een belangrijk verschil. Een testament maakt iemand voor het overlijden op. Terwijl zo'n verklaring in principe juist de uitleg van het testament is. Een praktische vertaling van het testament richting de erfgenamen.

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

De Europese verklaring van erfrecht is er om in het buitenland te bewijzen dat u erfgenaam bent. Herin is te lezen dat u een erfgenaam bent. Ook is er in de Europese verklaring van erfrecht te lezen van welk erfrecht er sprake is.

Wat doet u als uw testament kwijt is?

Wilt u uw erfgenamen vast voor zijn en controleren waar het testament is en of deze er is? Stuur via de notaris een brief naar het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De notaris moet hier namelijk een kopie van het legitimatiebewijs en een gelegaliseerde handtekening aan toevoegen. U kunt eventueel ook zelf naar het Centraal Testamentenregister in Den Haag om te achterhalen bij welke notaris uw testament precies is. Ook kan dit als er twijfel is of u überhaupt een testament opgemaakt heeft. In dat geval is het ook mogelijk om een nieuw testament aan te maken. Daarmee herroept u het oude testament automatisch.

Bekijk notaristarieven verklaring van erfrecht »