vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Trouwen in gemeenschap van goederen

Leestijd
4 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Trouwen in gemeenschap van goederen houdt in dat u al uw bezittingen en schulden deelt met uw partner. Per 1 januari 2018 trouwt u echter niet meer automatisch in gemeenschap van goederen maar in beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u toch in algehele gemeenschap van goederen trouwen? Dan gaat u naar de notaris

Waarom trouwen in beperkte gemeenschap van goederen?

Wie na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapt en niets door de notaris laat vastleggen, deelt alleen het vermogen dat na de huwelijkssluiting is opgebouwd. Al het bezit dat voor de trouwdag is opgebouwd, blijft ook tijdens het huwelijk persoonlijk bezit.

Voor de één is dit een prima regeling, maar er zijn ook mensen die juist wél in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin één van de partners altijd thuis geweest is voor de kinderen, terwijl de ander carrière maakte. Het is belangrijk om te realiseren dat u dit dan officieel moet regelen bij de notaris.

Het nieuwe systeem is enerzijds een verbetering, maar op sommige punten is het ook moeilijker. Wat u al had, blijft van u, maar wat gebeurt er als u een persoonlijke schenking gebruikt voor iets gemeenschappelijks? Denk bijvoorbeeld aan een woning? Dit soort zaken kunt u vastleggen in huwelijkse voorwaarden.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn schriftelijke afspraken die via een notaris moeten worden vastgelegd en waarbij de (aanstaande) huwelijkspartners afspraken maken over de vraag wat er wel en wat er niet samenvloeit in een gemeenschappelijk vermogen. Zo kunt u bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden regelen dat het huis van een van jullie (of een spaarrekening of iets anders) buiten het gemeenschappelijke vermogen blijft en dus in het privé vermogen van de ander blijft.

Hoe zit het met bezittingen en schulden bij beperkte gemeenschap van goederen?

Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u. Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van u. Degene van wie u erft kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.

Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. Degene die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Getrouwd in gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018?

Bent u vóór 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Ook erfenissen en schenkingen zijn van u samen. Tenzij er in het testament of de schenkingsakte een uitsluitingsclausule is opgenomen.

Uitzonderingen van de gemeenschap van goederen

De wet heeft, zelfs als er niet wordt gekozen voor huwelijkse voorwaarden, wel enkele zaken uitgezonderd van de gemeenschap van goederen. Dit betreft onder andere goederen die verkregen zijn uit een erfenis waarbij degene van wie u erft, de erflater,  heeft besloten dat deze niet in de gemeenschap van goederen vallen. Bijv. bepaalde pensioenaanspraken, vruchten van goederen die uitgezonderd zijn door de huwelijkse voorwaarden, bepaalde giften en ook goederen die aan een van beide echtgenoten ‘bijzonder verknocht’ zijn vallen soms niet in de gemeenschap van goederen. Ook goederen die voor meer dan de helft worden aangeschaft van eigen geld (dat dus niet onder de gemeenschap van goederen valt) vallen niet in de gemeenschap van goederen.

Het ontbinden van de gemeenschap van goederen

De gemeenschap van goederen loopt in principe ‘eeuwig’ door, totdat er iets gebeurt waardoor het wordt ontbonden. Denk aan een echtscheiding of het overlijden van een van u beiden. Ook een huwelijk na een vermissing kan zorgen voor de ontbinding van de gemeenschap van goederen

Huwelijkse voorwaarden kunnen soms ongunstig uitpakken. Dat is vooral zo als de partner met het meeste vermogen overlijdt. Als het vermogen naar de andere partner gaat, bestaat de kans dat de ontvangende partner meer erfbelasting moet betalen dan bij een huwelijk in gemeenschap van goederen.

Scheiding bij gemeenschap van goederen

Ben jij in algehele gemeenschap van goederen getrouwd en gaan jullie scheiden? Dan worden alle schulden en bezittingen ‘eerlijk’ verdeeld tussen jullie beiden. Wil je toch het één en ander laten vastleggen, omdat jouw situatie er in de toekomst anders uit kan zien? Dan kan je naar de notaris om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Vergelijk notaristarieven

Vergelijk altijd eerst alle tarieven van notarissen. Een notaris geeft ook een deskundig advies en kan jullie informeren of het in jullie situatie goed is te trouwen in gemeenschap van goederen.

Bekijk notaristarieven huwelijkse voorwaarden »