vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Gezag kind

Leestijd
4 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

We spreken over het gezag van een kind wanneer u verantwoordelijk bent voor de opvoeding en de zorg van het kind. Ieder kind dat minderjarig is staat onder het gezag van een volwassene. Dit is wettelijk bepaald. Dit kunnen de ouders zijn van het kind, maar bijvoorbeeld ook een voogd.

Minderjarige moeders kunnen een meerderjarigheidsverklaring aanvragen bij de rechter. De rechter kijkt dan of het in het belang van moeder en kind is om de moeder meerderjarig te verklaren. Een minderjarige vader kan geen meerderjarigheidsverklaring aanvragen. Zodra de vader meerderjarig is kan hij wel ouderlijk gezag aanvragen.

Wat houdt gezag in?

Als u als volwassene het gezag heeft over een minderjarig kind, dan betekent dit dat u naast de opvoeding ook verantwoordelijk bent voor de voeding, het onderdak en de kleding van een kind. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat u verantwoordelijk bent dat het kind medische zorg krijgt wanneer dit nodig is.

Wanneer krijg ik gezag over een kind?
Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u getrouwd en krijgt u een kind met uw partner? In dat geval heeft u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kind(eren). Ook heeft u beiden een onderhoudsplicht naar het kind toe. Maar er zijn meerdere situaties mogelijk:

  • De biologische moeder van het kind krijgt automatisch het ouderlijk gezag.
  • Heeft de biologische moeder van het kind een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met de biologische vader van het kind, dan hebben ze automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag.
  • Het gezamenlijk gezag wordt uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder
  • Voogdij wordt uitgeoefend door iemand anders dan de ouders
  • Gezamenlijke voogdij: Er is sprake van twee voogden die allebei niet de ouders zijn.
Wat is het verschil tussen erkenning, ouderlijk gezag en voogdij?

De termen erkenning, ouderlijk gezag en voogdij worden vaak door elkaar gebruikt. Toch betekenen ze absoluut niet hetzelfde.

Erkenning van een kind

Juridisch gezien is de vader de man met wie de biologische moeder op het moment van de geboorte getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. Uiteraard is dit lang niet altijd van toepassing, bijvoorbeeld omdat de biologische moeder een relatie heeft met een andere vrouw, of omdat de biologische ouders geen huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben. In dat geval kan de vader of tweede moeder het kind erkennen. Voortaan worden zij juridisch gezien als de tweede ouder. Hierdoor ontstaat er een familierechtelijke betrekking er rechten en plichten tussen de ouder en het kind. Erkennen kan bij de burgerlijke stand van de gemeente van uw woonplaats.

Let op: de biologische vader is dus niet automatisch degene die juridisch als vader wordt gezien.

Gezag

Alle minderjarige kinderen in Nederland staan onder het gezag van hun ouder(s) of een voogd. Dit betekent dat de gezaghebbende verplicht is om het kind te voeden en verzorgen. De gezaghebbenden zijn ook verantwoordelijk voor de belangrijke keuzes in het leven van een minderjarig kind.

De biologische moeder krijgt automatisch het ouderlijk gezag. Als zij getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft met de biologische vader, dan krijgt hij ook automatisch het ouderlijk gezag. Als dit niet het geval is, dan kunnen de beide ouders het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Voogdij

Er is sprake van voogdij als geen van de ouders het gezag heeft over het kind. Dit kan meerdere aanleidingen hebben:

  • Wanneer de ouders zelf niet in staat voor het kind te zorgen
  • Als de ouders zelf afstand nemen van het kind
  • De ouders zijn overleden

Als ouders kunt u zelf een voogd kiezen voor het geval er ooit een moment komt waarop u zelf niet voor uw kind(eren) kunt zorgen. U kunt dit bij de notaris laten vastleggen in een testament.
Bij gebrek hieraan wijst de rechter aan wie het voogdijschap krijgt. De voogd heeft dezelfde verplichtingen als de ouders zouden hebben gehad. De voogd is dus ook verantwoordelijk voor het opvoeden en verzorgen van het kind.

Kosten gezag aanvragen
Wilt u een testament opstellen en zaken als het gezag of de voogdij vast laten leggen? Dat kan bij de notaris. Op deGoedkoopsteNotaris.nl kunt u notarissen vergelijken op basis van prijs en kwaliteit. Vraag gratis offertes aan bij de notarissen van uw keuze. Hierdoor kunt u besparen op de kosten voor het vastleggen.

Bekijk notaristarieven opstellen testament »