Open van 09:00 tot 17:30 0882424611 Mail ons  of  bel mij terug

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die jij moet betalen bij de overdracht van een woning. Het bedraagt 2% van de aankoopwaarden en als je rechten hebt op onroerende zaken gekocht of gekregen krijg je hiermee te maken. 

Wanneer betaal je overdrachtsbelasting?

Wij hebben een overzicht gemaakt van alle gevallen wanneer je overdrachtsbelasting moet betalen. Dit is het geval wanneer je eigenaar wordt van:

 • Wanneer je eigenaar wordt van een onroerende zaak zoals een woning, bedrijfspand of stuk grond. Maar ook bij de rechten op onroerende zaken is er sprake van overdrachtsbelasting.
 • Ook bij bijvoorbeeld opstalrecht betaal je overdrachtsbelasting. Je verkrijgt dan het recht om op een eigendom van iemand anders iets te bouwen zonder dat diegene de eigenaar wordt van wat jij bouwt. 
 • Als er sprake is van erfpachtrecht betaal je ook overdrachtsbelasting. Erfpachtrecht is het recht om de grond te gebruiken waarop je huis staat voor bepaalde of onbepaalde tijd zonder dat je eigenaar wordt van de grond. 
 • Heb jij een lidmaatschapsrecht van een  coöperatieve flatvereniging? Dan is de overdrachtsbelasting ook op jou van toepassing. Een lidmaatschapsrecht betekent dat je recht hebt om gebruik te maken van een gebouw dat eigendom is van een vereniging.  
 • Je betaalt overdrachtsbelasting als je eigenaar wordt van aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. 

Wanneer betaal je geen overdrachtsbelasting?

Als je trouwt of een partnerschap laat registreren en je daardoor eigenaar wordt van onroerende zaken hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Dit geldt ook als je gaat scheiden en daardoor eigenaar wordt van een onroerende zaak die eerder het eigendom van jou en jouw echtgenoot of geregistreerd partner was. Dit is niet van toepassing als je onder huwleijkse voorwaarden was getrouwd of een geregistreerd partnerschap met voorwaarden had. 

Ben je zelf eigenaar van een onroerende zaak en ga je daarin of daarop iets bouwen dan hoef je ook geen overdrachtsbelasting te betalen.

Wanneer krijg je vrijstelling van de overdrachtsbelasting?

Een vrijstelling van de overdrachtsbelasting is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, als:

 • Je zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen;
 • Er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden;
 • Je een landgoed koopt
 • Een bedrijf fuseert, splitst of intern reorganiseert;
 • Er sprake is van inbreng in een vennootschap;
 • Landerijen worden heringericht;
 • Er sprake is van inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv;
 • Een eigendom van onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld;
 • Er sprake is van stedelijke herstructurering (Een vernieuwing in de gebouwde omgeving van een stad in verouderde en verloederde gebieden);

Let op! Als je recht hebt op een vrijstelling moet jij of de notaris nog wel aangifte overdrachtsbelasting doen. 

Hoe betaal je overdrachtsbelasting?

De manier waarop je overdrachtsbelasting betaalt hangt af van de manier waarop je eigenaar bent geworden. Als je bij de notaris een notariële akte laat opmaken dan doet de notaris namens jou aangifte en betaalt ook de overdrachtsbelasting. Als dit niet het geval is dan is het de bedoeling dat je binnen 1 maand nadat je eigenaar bent geworden van een onroerende zaak, aangifte doet en de overdrachtsbelasting betaald. 

Het tarief van de overdrachtsbelasting

Afhankelijk van het bestemmingsplan wordt het lage tarief gehanteerd van 5% of het hoge tarief van 6%. Voor woningen is de overdrachtsbelastingtarief 2% en dit geldt voor alle gekochte en gekregen woningen. Als de aard van het pand op het moment van overdracht bestemd is voor bewoning valt het onder woningen.

Voorbeelden van woningen zijn:

 • Een eigen woning
 • Een verhuurde woning
 • Een 2e woning
 • Een recreatiewoning
 • Een bedrijfswoning
 • Een tijdelijke leegstaande woning

Voor bedrijfspanden geldt het tarief van 6%, maar is er in het bedrijfspand een bedrijfswoning aanwezig dan geldt voor dit gedeelte het tarief van 2%. Ook zaken die zich bevinden op de grond waarop de woning staat behoren tot een woning. Dit wordt aanhorigheden genoemd. Een voorbeeld hiervan is een tuin, een garage of een schuur. 

Notarissen vergelijken

Wil jij bij de overdracht van onroerende zaken gebruik maken van een notaris? Vergelijk op DeGoedkoopsteNotaris.nl notarissen bij jou in de buurt en vraag direct gratis offertes aan. 

Waarom DeGoedkoopsteNotaris.nl?

Lees meer over: Algemeen

Vind een notaris in de buurt

Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter DeGoedkoopsteNotaris op GooglePlus
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344