Juridische woordenlijst

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland.