Open van 09:00 tot 17:30 0882424611 Mail ons  of  bel mij terug

Juridische woordenlijst

Nationale Hypotheek Garantie

Borgstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. NHG wordt aangevraagd via de instelling die de hypotheek verstrekt.

Notariële Akte
Een door een notaris opgemaakt geschrift dat door hem en opdrachtgever/belanghebbende is ondertekend en gedagtekend . De akte dient tot bewijs van het in de akte gestelde. Het exemplaar dat de notaris bewaart heet minuut.
Notariële volmacht

Wanneer u geestelijk en lichamelijk een goede gezondheid geniet kunt u uw belangen zelf behartigen. Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het vaak van groot belang dat uw zaken kunnen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. De eerst aangewezene is in het algemeen uw echtgenoot of partner. Dat is dan ook de reden dat veel mensen in een notariële akte een algemene volmacht geven aan hun partner of echtgenoot. Het is ook mogelijk volmacht te geven aan uw kinderen of aan een derde.

Zie ook: Volmacht
Notariskeuze

Notariskeuze

Notariskosten

Zie ook: Notaristarieven
Notaristarieven

Zie ook: Notariskosten
,
Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344