Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30
vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten

Juridische woordenlijst

Echtscheidinsgconvenant
Een overeenkomst tussen echtgenoten in het kader van de aanstaande echtscheiding om de gevolgen daarvan te regelen.
Eigendomsakte

Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsbewijs van uw huis.

Eigendomsoverdracht

De overdracht van het eigendom van een onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en de inschrijving daarvan bij het kadaster.

Erfdienstbaarheid

Een zakelijk recht dat iemand anders dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld het recht van overpad: hier heeft een ander het recht om over de grond van de onroerende zaak te lopen.

Erfenis

Een erfenis of nalatenschap is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. De nalatenschap die het gezamenlijk vermogen van de erfgenamen vormt, wordt met de term boedel aangeduid.

Zie ook: Akte
Erflater
De overledene die bezit en/of schulden nalaat.
Erfpacht

Er is sprake van erfpacht als de grond waarop een woning staat in handen is van iemand anders dan de verkoper. De huiseigenaar moet betalen voor het gebruik van de grond. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Zie ook: Akte
Executeur Testamentair:
Uitvoerder van het testament of de laatste wilsbeschikking (codicil), kan de notaris zijn of bijvoorbeeld een door de overledene aangewezen persoon.
Zie ook: Akte