Stel uw vraag 088 24 24 611
Maandag vanaf 09:00 weer geopend
vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten

Juridische woordenlijst

Aansprakelijkheid, hoofdelijke

Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek)schuld.

Aanvaarden

Beneficiaire aanvaarding; Aanvaarden van de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving, d.w.z. de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel.

Verwerpen; De erfenis gaat naar de andere erfgenamen.

Zuiver aanvaarden;De erfenis aanvaarden ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is.

Aflossing

Terugbetaling van de hypotheekschuld, geheel of in delen. Ook gebruikt om één aflossingstermijn aan te duiden.

Aflossing boetevrij

Mogelijkheid om zonder bijkomende kosten meer af te lossen dan verplicht is. Gebruikelijk is 10 of 20% van het totale leenbedrag per jaar.

Aflossingsvrije hypotheek
Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente.
Aflsuitprovisie

Bedrag dat de bank in rekening brengt als u een hypotheek afsluit. Meestal 1% van het totale leenbedrag.

Afsluitkosten

Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.

Afsluitprovisie

Bedrag dat de bank in rekening brengt als u een hypotheek afsluit. Meestal 1% van het totale leenbedrag.

Akte

Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

Akte van eigendomsoverdracht

De notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.

Zie ook: Akte
Akte van Verdeling

Akte van verdeling

Alimentatie

Geldsom voor verzorging, levensonderhoud. Toelage voor levensonderhoud aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of aan personen wiens bedrijf failliet is verklaard.

Annuïteitenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd.

Antispeculatiebeding

Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Meestal moet u bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan.

Appartement

Woning in een gebouw met meerdere woningen. Een appartement kopen is juridisch ingewikkelder dan de koop van een huis.

Appartementsrecht

Geheel van samenhorende vertrekken als afzonderlijke woongelegenheid in een groter gebouw

Arrondissement
Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket.