Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30

Juridische woordenlijst

Recherchekosten
De notaris brengt  kadasterkosten in rekening voor zijn onderzoek dat verband houdt met het opmaken van de akte. Deze zogenaamde ‘recherchekosten’ zijn met BTW belast.
Registergoederen:

Registergoederen zijn goederen waar bij de overdracht of de vestiging daarvan (b.v. huis/schip) inschrijving in de openbare registers (b.v. hypotheek/scheepsregister) verplicht is.

Zie ook: Hypotheekakte
Rentevaste periode

Periode waarin uw hypotheekrente vastligt, ook al schommelt de marktrente. Bij de meeste hypotheekverstrekkers is uw keuze hierin beperkt.

Royement / royeren
Schrappen, doorhalen; het afbreken van een lopende procedure, omdat er een oplossing gevonden.