Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30

Juridische woordenlijst

Variabele rente

Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd.

Verblijvingsbeding

In een verblijvingsbeding is bepaald, dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch het bezit van de andere partner worden.

Als u als samenwoners gezamenlijk een huis koopt is het een absoluut vereiste om tenminste een samenlevingscontract te hebben. U bouwt immers met uw huis vermogen op. Wat nog belangrijker is dat in dat samenlevingscontract een verblijvingsbeding is opgenomen. Hiermee kan worden bereikt dat bij onverhoopt overlijden van één van beiden de andere partner de gezamenlijke vermogensbestanddelen (waaronder het huis) kan overnemen. Dit is belangrijk omdat je als partner niet automatisch erfgenaam van elkaar bent. In veel samenlevingscontracten die zijn aangegaan met het oog op voorzieningen van de werkgever van de partner ontbreekt een verblijvensbeding!
Nu de media toch regelmatig schrijven over het fiscaal partnerschap en de gevolgen daarvan voor samenwoners, komt ook dit onderdeel weer aan het oppervlak. Loop daarom de inhoud van uw samenlevingscontract nog eens na.
Overigens is het altijd verstandig om uw samenlevingscontract na een aantal jaren nog eens tegen het licht te houden en te laten toetsen. Ongetwijfeld zijn uw persoonlijke omstandigheden na een aantal jaren anders dan voorheen, bijvoorbeeld de geboorte van kinderen. Er kan ook sprake zijn van veranderde wetgeving. Kortom, voldoende redenen om uw samenlevingscontract te laten toetsen of om er een aan te gaan.
Zie ook: Samenlevingscontract
Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin vermeld wordt wie de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. Daartoe behoort in elk geval het bericht van het Centraal Testamentenregister of er wel of geen testament is. Daarnaast raadpleegt de notaris bijna altijd het bevolkingsregister. Het kan enkele weken tot soms maanden duren voordat de notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven, met name als er veel erfgenamen zijn of als deze moeilijk te traceren zijn.

Zie ook: Akte
Volmacht
Met een volmacht wijst u iemand aan die u mag vertegenwoordigen als u tijdelijk niet in staat bent uw belangen te behartigen. De gevolmachtigde mag namens u de rechtshandelingen verrichten die wettelijk of door u niet niet zijn uitgesloten. Een volmacht kunt u altijd herroepen.
Vruchtgebruik
Zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te trekken, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in stand blijft.
Voorbeeld: Huis is eigendom van de kinderen, de ouder(s) mag er in wonen, mits deze zelf alle lasten e.d. betaalt.