Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30

Juridische woordenlijst

Legalisatie
Wettiging; verklaring van echtheid.
Levenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij het totale leenbedrag aan het einde van de looptijd wordt voldaan met de uitkering van een levensverzekering.

Levensverzekering

Verzekering die aan het einde van de looptijd - of eerder, in geval van overlijden - een vooraf overeengekomen uitkering doet.

Leveringsakte

De leveringsakte wordt opgesteld, nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan u wordt geleverd en dus ook op uw naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door een notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. De leveringsakte wordt daarna door de koper, de verkoper en de notaris getekend.

De notaris zal een aantal zaken controleren om er zeker van te zijn, dat de levering goed gaat verlopen. Wanneer de notaris dit niet zou doen, bestaat de kans dat iemand een woning verkoopt die helemaal niet bevoegd is om het huis te verkopen, in dat geval kan dus ook niet geleverd worden.

Zie ook: Koopovereenkomst Zie ook: Hypotheekakte Zie ook: Hypotheek
Lineaire hypotheek

Hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk. Hierdoor neemt ook de rentelast evenredig af.