Open van 09:00 tot 17:30 0882424611 Mail ons  of  bel mij terug

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die u moet betalen bij de overdracht van een woning. Het bedraagt 2% van de aankoopwaarden en als u rechten heeft op onroerende zaken gekocht of gekregen krijgt u hiermee te maken. 

Wanneer betaalt u overdrachtsbelasting?

Wij hebben een overzicht gemaakt van alle gevallen wanneer u overdrachtsbelasting moet betalen. Dit is het geval wanneer u eigenaar wordt van:

 • Wanneer u eigenaar wordt van een onroerende zaak zoals een woning, bedrijfspand of stuk grond. Maar ook bij de rechten op onroerende zaken is er sprake van overdrachtsbelasting.
 • Ook bij bijvoorbeeld opstalrecht betaalt u overdrachtsbelasting. U verkrijgt dan het recht om op een eigendom van iemand anders iets te bouwen zonder dat diegene de eigenaar wordt van wat u bouwt. 
 • Als er sprake is van erfpachtrecht betaalt u ook overdrachtsbelasting. Erfpachtrecht is het recht om de grond te gebruiken waarop u huis staat voor bepaalde of onbepaalde tijd zonder dat u eigenaar wordt van de grond. 
 • Heeft u een lidmaatschapsrecht van een  coöperatieve flatvereniging? Dan is de overdrachtsbelasting ook op u van toepassing. Een lidmaatschapsrecht betekent dat u recht heeft om gebruik te maken van een gebouw dat eigendom is van een vereniging.  
 • U betaalt overdrachtsbelasting als u eigenaar wordt van aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. 

Wanneer betaalt u geen overdrachtsbelasting?

Als u trouwt of een partnerschap laat registreren en u daardoor eigenaar wordt van onroerende zaken hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen. Dit geldt ook als u gaat scheiden en daardoor eigenaar wordt van een onroerende zaak die eerder het eigendom van u en uw echtgenoot of geregistreerd partner was. Dit is niet van toepassing als u onder huwelijkse voorwaarden was getrouwd of een geregistreerd partnerschap met voorwaarden had. 

Bent u zelf eigenaar van een onroerende zaak en gaat u daarin of daarop iets bouwen dan hoeft u ook geen overdrachtsbelasting te betalen.

Wanneer krijgt u vrijstelling van de overdrachtsbelasting?

Een vrijstelling van de overdrachtsbelasting is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, als:

 • U zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen;
 • Er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden;
 • U een landgoed koopt
 • Een bedrijf fuseert, splitst of intern reorganiseert;
 • Er sprake is van inbreng in een vennootschap;
 • Landerijen worden heringericht;
 • Er sprake is van inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv;
 • Een eigendom van onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld;
 • Er sprake is van stedelijke herstructurering (Een vernieuwing in de gebouwde omgeving van een stad in verouderde en verloederde gebieden);

Let op! Als u recht heeft op een vrijstelling moet u of de notaris nog wel aangifte overdrachtsbelasting doen. 

Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

De manier waarop u overdrachtsbelasting betaalt hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden. Als u bij de notaris een notariële akte laat opmaken dan doet de notaris namens u aangifte en betaalt ook de overdrachtsbelasting. Als dit niet het geval is dan is het de bedoeling dat u binnen 1 maand nadat u eigenaar bent geworden van een onroerende zaak, aangifte doet en de overdrachtsbelasting betaald. 

Het tarief van de overdrachtsbelasting

Afhankelijk van het bestemmingsplan wordt het lage tarief gehanteerd van 5% of het hoge tarief van 6%. Voor woningen is de overdrachtsbelastingtarief 2% en dit geldt voor alle gekochte en gekregen woningen. Als de aard van het pand op het moment van overdracht bestemd is voor bewoning valt het onder woningen.

Voorbeelden van woningen zijn:

 • Een eigen woning
 • Een verhuurde woning
 • Een 2e woning
 • Een recreatiewoning
 • Een bedrijfswoning
 • Een tijdelijke leegstaande woning

Voor bedrijfspanden geldt het tarief van 6%, maar is er in het bedrijfspand een bedrijfswoning aanwezig dan geldt voor dit gedeelte het tarief van 2%. Ook zaken die zich bevinden op de grond waarop de woning staat behoren tot een woning. Dit wordt aanhorigheden genoemd. Een voorbeeld hiervan is een tuin, een garage of een schuur. 

Notarissen vergelijken

Wilt u bij de overdracht van onroerende zaken gebruik maken van een notaris? Vergelijk op DeGoedkoopsteNotaris.nl notarissen bij u in de buurt en vraag direct gratis offertes aan. 

Waarom DeGoedkoopsteNotaris.nl?

Lees meer over: Algemeen

Vind een notaris in de buurt

,
Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344