Open van 08:30 tot 21:00 088-2424611 Mail ons

Hypotheekvormen

zoek notaris voor hypotheek

Annuïteiten Hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u maandelijks rente en aflossing. Het totaalbedrag blijft gedurende de looptijd hetzelfde, echter de samenstelling verandert. U betaalt in het begin veel rente en weinig aflossing. Geleidelijk wordt uw schuld kleiner, hoeft u minder rente te betalen en kan er méér afgelost worden. Uw schuld wordt steeds lager. Echter daardoor heeft u minder renteaftrek! Uw netto maandlasten stijgen dus.

De voordelen Bij de annuïteiten-hypotheek bent u er altijd zeker van dat de hypotheek op de einddatum wordt afgelost. Tijdens de looptijd lost u immers al langzaam uw schuld af. U zult dus achteraf niet met een schuld blijven zitten. De nadelenFiscaal gezien is deze constructie minder gunstig dan bij enige andere hypotheekvorm. Daardoor is de annuïteitenhypotheek over de gehele looptijd netto meestal een stuk duurder dan andere vormen. Bovendien heeft u geen rendement op de aflossing.

Beleggings Hypotheek

Zolang het goed gaat met de economie is beleggen leuk. Experts zeggen: kijk naar de resultaten op langere termijn. Bij een beleggingshypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd niet afgelost, maar vindt er kapitaalsopbouw plaats waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek ineens wordt afgelost. De kapitaalsopbouw vindt plaats binnen de beleggingshypotheek middels beleggen, meestal in aandelenfondsen.

Een beleggingshypotheek geeft geen garantie dat u aan het einde van de looptijd de hypotheek kunt aflossen, maar daarnaast is het mogelijk dat u geld overhoudt. De maandlasten kunnen bij een beleggingshypotheek vaak lager zijn dan van een spaarhypotheek, omdat – op termijn – met beleggen doorgaans een beter rendement wordt behaald dan met sparen.

De beleggingshypotheek maakt optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden: hypotheekrente aftrek gedurende maximaal 30 jaar en vrijstelling van rendementsheffing voor zover maximaal mogelijk is. Een beleggingshypotheek is minder geschik als u geen risico wilt of kunt lopen, of als de hypotheek kort loopt.

Groene Hypotheek

Wanneer u een milieuvriendelijke woning bouwt of koopt, kunt u een groene hypotheek (duurzame hypotheek) afsluiten. Deze hypotheek bestaat uit twee delen: een standaard deel en een 'groen' deel van maximaal 34.000 euro waarover u 1 tot 2% minder rente betaalt dan de marktrente gedurende maximaal 10 jaar. U krijgt hiervoor een groenverklaring van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM).

Voordelen van de groene hypotheek

  • U betaalt lagere rente over een gedeelte van de hypotheek.

Nadelen van de groene hypotheek

  • De milieu eisen waaraan uw woning moet voldoen om voor deze hypotheekvorm in aanmerking te komen zijn nogal streng
  • Bij een groene hypotheek mag de koopsom van het huis in totaal niet meer bedragen dan € 272.000

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek combineert de voordelen van een spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Deze hypotheeksvorm bestaat uit een beleggingsverzekering en een spaarhypotheekrekening.

De kapitaalsopbouw voor aflossen van de hypotheek, vindt plaats middels sparen en/of beleggen, waarbij u zelf de verhouding hiertussen bepaalt en deze gedurende de looptijd kunt wijzigen. U kunt dus zelf kiezen of uw premie naar beleggingsfondsen of naar uw spaarhypotheek gaat. Daalt bv. de rente dan stapt u over op beleggen. Zakken de koersen? Dan schakelt u terug op de spaarhypotheekrekening. Met een hybride hypotheek wordt de fiscale vrijstelling (hypotheekrente aftrek èn kapitaalsopbouw vrijstelling) optimaal gebruikt.

Krediet Hypotheek

Wanneer de waarde van uw huis hoger is dan uw hypotheekschuld kunt u een krediethypotheek overwegen. U kunt dan extra geld opnemen uit uw hypotheek. U betaalt slechts rente over het geld dat u opneemt. De hoogte van de kredietlimiet wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en de waarde van uw huis.

De voordelen
Bij een krediethypotheek leent u extra geld via uw hypotheek. Dit geeft een bepaalde vrijheid en extra mogelijkheden. Vaak is lenen via uw hypotheek goedkoper dan via een persoonlijke lening. Ook kunt u binnen de vastgestelde grenzen, in krappe maanden, de te betalen rente bij laten schrijven op uw hypotheekschuld.

De nadelen
Wanneer u geld opneemt verhoogt u uw hypotheekschuld. Uw maandlasten zullen dus stijgen. Bij een krediethypotheek moet u de ruimte hebben om deze variabele maandlasten aan te kunnen. Tevens kunt u de rente van het geld dat u extra opneemt, wanneer u dit geld niet in uw huis investeert, bijna niet meer van de belasting aftrekken.

Interessant voor
Een krediethypotheek is interessant voor bestaande huizenbezitters met een grote overwaarde op hun woning en de behoefte aan extra geld.

Lijfrente Hypotheek

De lijfrentehypotheek is een combinatie van een lening met een aanvullende voorziening voor uw oude dag. Deze aanvullende voorziening is een lijfrenteverzekering. Naast de hypotheekrente die u betaald heeft, kunt u ook de premie voor de lijfrenteverzekering van uw belastbaar inkomen aftrekken. Uit de lijfrenteverzekering ontvangt u vanaf de afgesproken einddatum periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen zijn wél belast. Met de uitkeringen kunt u de hypotheekrente blijven betalen en eventueel uw pensioen aanvullen. U lost de hypotheek pas geheel of gedeeltelijk af als u uw huis verkoopt of bij eerder overlijden. Er zijn ook combinaties met andere hypotheekvormen mogelijk.

OPMERKING:
In de belastingplannen 2001 werd de lijfrenteaftrekmogelijkheid in ieder geval beperkt (standaard 1000 euro per belastingplichtige). De aantrekkelijkheid van deze hypotheek-vorm neemt in de toekomst aanzienlijk af.

Voordelen
Bij de lijfrente-hypotheek is er sprake van veel belastingaftrek: rente en premie zijn aftrekbaar (onder bepaalde voorwaarden). In een aantal gevallen kunt u een redelijk hoog gegarandeerd rendement op de lijfrenteverzekering behalen en indien gewenst kunt u ervoor kiezen de premie te beleggen.

Nadelen
Bij een lijfrente hypotheek ligt het accent op fiscaal voordeel en is daardoor gevoelig voor wijzigingen in de belastingwetgeving. Daarnaast is de aftrek van de premie aan strikte wettelijke voorwaarden gebonden. Het fiscaal voordeel van de aftrek kan later als fiscaal nadeel uitpakken als de uitkering van de lijfrenteverzekering ingaat.
Vanaf 1 januari 2001 zijn er minder mogelijkheden tot premieaftrek voor lijfrenteverzekeringen. Er zijn maar weinig geldverstrekkers die dit product aanbieden.

Lineaire Hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaalt u gedurende de looptijd maandelijks een vast bedrag als aflossing van uw lening. Naast deze aflossing betaalt u rente over het uitstaande bedrag. Omdat dit bedrag door de aflossing geleidelijk aan kleiner wordt, betaalt u steeds minder rente.

De bruto lasten (het totale bedrag dat u steeds aan de geldverstrekker overmaakt) zijn aanvankelijk hoog en gedurende de looptijd geleidelijk lager. De lineaire hypotheek kan erg geschikt zijn voor mensen die er rekening mee houden dat hun inkomsten kunnen dalen.

De combinatie van een relatief laag inkomen en hoge kosten aan het begin van een carrière maken het vaak moeilijk om de hypotheeklast gedurende de eerste jaren op te brengen. Omdat de lasten in de beginfase hoog zijn, is bovendien het bedrag dat u kunt lenen lager dan bij andere hypotheek-vormen.

De voordelen
Wanneer u snel een kapitaal op wilt bouwen of een schuld wenst af te lossen, is een lineaire hypotheek interessant.

De nadelen
U profiteert steeds minder van het fiscale voordeel doordat u snel aflost en dus steeds minder rente hoeft te betalen.

Interessant voor
Een lineaire hypotheek is interessant voor mensen die op termijn hun inkomen zien dalen en snel de hypotheekschuld willen verlagen. Dit zijn meestal mensen met een hoog inkomen bij wie de VUT- of pensioenregeling nadert.

Spaar Hypotheek

Dit is een vorm van een levenhypotheek waarbij je niet aflost tijdens de looptijd, maar pas aan het eind daarvan. U betaalt premie voor een levensverzekering. De rente die dit opbrengt spaart u en wordt gebruikt om de lening aan het eind van de looptijd af te lossen. De opbrengst is gegarandeerd gelijk aan het bedrag dat u heeft geleend.

Waarom DeGoedkoopsteNotaris.nl?

Lees meer over: Overige onderwerpen

Vind een notaris in de buurt

Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter DeGoedkoopsteNotaris op GooglePlus
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344