Splitsingsakte: alles wat u moet weten!

Leestijd: 3 minuten

Wanneer u een appartement aankoopt ontvangt u naast een eigendomsakte ook een splitsingsakte. Bij een splitsingsakte horen ook een splitsingstekening en een splitsingsreglement. Wat een splitsingsakte en splitsingsreglement precies zijn en hoe u dit eventueel kunt wijzigen? Wij leggen het u uit!

Wat is een splitsingsakte?

Een splitsingsakte is een notariële akte. Hierin staat de indeling van een gebouw, inclusief het aantal appartementen en waar de gemeenschappelijke ruimten zich bevinden. Ook zijn in deze akte de specifieke appartementsrechten vastgelegd. Daarnaast bevat de akte details over individuele appartementseigendomsrechten, de verdeling van kosten en het gebruik van gedeelde voorzieningen. Het vormt de basis voor het beheer van een appartementencomplex en bepaalt wat privé en gemeenschappelijk is. De akte wordt opgesteld door een notaris en moet voldoen aan de wettelijke eisen van Artikel 5:111 BW (Appartementenwet).

Wat staat er in een splitsingsakte?

In een splitsingsakte komen de volgende onderdelen voor:

 • Omschrijving van het gebouw.
 • Wat de rechten en plichten zijn van de eigenaren van de appartementen.
 • Hoe de appartementen zijn verdeeld en waar de gemeenschappelijke ruimten zitten. 
 • Omschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het hele gebouw. Meestal wordt het aandeel van de eigenaar bepaald op basis van de oppervlakte van een appartement. Het stemrecht van de ene eigenaar kan dus zwaarder wegen dan die van een ander.
 • Welk aandeel elke eigenaar moet bijdragen in de kosten voor het appartementengebouw.
 • Welk splitsingsreglement van toepassing is, inclusief eventuele aanvullingen of wijzigingen van het splitsingsreglement wanneer een modelreglement (MR) van toepassing is verklaard.
 • De oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Elke nieuwe appartementseigenaar wordt automatisch lid.

Splitsingstekening

Bij een splitsingsakte hoort ook een splitsingstekening. Hierop staan de grenzen tussen de privégedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten aangegeven. Zo worden gemeenschappelijke gedeelten gemarkeerd met een dunne lijn, terwijl de privégedeelten worden aangegeven met een dikke lijn.

Wat staat er in een splitsingsreglement?

Onderdeel van een splitsingsakte is een splitsingsreglement. Dit kan ook een eventuele verwijzing zijn naar een van de standaard modelreglementen (MR).

In het splitsingsreglement staan de volgende onderdelen beschreven:

 • Welke kosten aan het gebouw de appartementseigenaren betalen.
 • De verzekering van het gebouw. 
 • Het beheer, gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes.
 • De statuten en oprichting van de VvE.
 • Het aantal stemmen dat elke appartementseigenaar mag inbrengen bij VvE-stemmingen. 

Hoe kan ik mijn splitsingsakte inzien?

De akte (inclusief tekeningen en reglementen) wordt geregistreerd in de openbare registers van het Kadaster. Daarnaast is het mogelijk om een afschrift van zowel de akte als de splitsingstekening op te vragen bij de Kamer van Koophandel. U kunt ook bij het bestuur of mede-appartementseigenaars binnen uw eigen appartementencomplex informeren naar een kopie van de splitsingsakte.

Splitsingsakte wijzigen

Een wijziging van de splitsingsakte moet door de notaris gebeuren. Alle eigenaren moeten de akte ondertekenen. Daarnaast moet altijd een meerderheid (4/5) van de VvE akkoord gaan met de wijziging, tenzij dit anders bepaald is. 

Dit kunt u doen wanneer u de splitsingsakte wilt wijzigen:

1. Verzamel de benodigde documenten, zoals de huidige splitsingsakte en eventuele vergadernotulen.

2. Raadpleeg een notaris die gespecialiseerd is in vastgoedrecht.

3. Bespreek de gewenste wijzigingen met de notaris.

4. De notaris stelt een akte van wijziging op.

5. Onderteken de akte van wijziging, mogelijk samen met andere betrokken partijen.

6. Laat de akte van wijziging inschrijven bij het Kadaster.

Notaris nodig voor het wijzigen van de splitsingsakte? Wij helpen u graag!

Wanneer u een splitsingsakte wilt wijzigen heeft u altijd een notaris nodig. De tarieven van notarissen kunnen onderling flink verschillen. Daarom is het altijd raadzaam om de tarieven goed met elkaar te vergelijken. Bij deGoedkoopsteNotaris kunt u heel gemakkelijk de tarieven vergelijken voor de akte die u nodig heeft en gratis en vrijblijvend offertes opvragen bij notarissen bij u in de buurt. Handig toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *