vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Notariële volmacht

Leestijd
4 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

De notariële volmacht: wat houdt het in en hoe vraagt u het aan?

Met een notariële volmacht machtigt u een persoon voor het nemen van belangrijke beslissingen. U laat deze akte opstellen door een notaris. Het is belangrijk dat u de persoon die u machtigt volledig vertrouwt. Veel mensen kiezen ervoor hun partner of kind te machtigen.

Bekijk kosten notariële volmacht

Wat is een notariële volmacht?
Een notariële volmacht is een akte die u samen met de notaris opstelt waarin u een derde persoon de bevoegdheid geeft om namens u beslissingen te maken en/of handelingen uit te voeren. Dat betekent niet dat u de regie volledig uit handen geeft. In de notariële volmacht is precies vastgelegd wanneer uw volmacht het recht heeft om namens u te handelen.

Waarom een notariële volmacht?
In sommige gevallen is het simpelweg praktisch om iemand te volmachten. In andere gevallen is het noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om bepaalde zaken af te handelen in verband met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid.

U kunt ervoor kiezen om de volmacht pas in te laten gaan wanneer u zelf niet meer in staat bent om rechtshandelingen uit te voeren. De volmacht geldt alleen als u nog leeft. Na uw overlijden worden de verdere beslissingen gemaakt op basis van uw testament of het wettelijke erfrecht.

Voordeel van notariële volmacht

U kunt zelf iemand aanstellen als volmacht, zonder dat u naar de notaris gaat. Dit noemen we een onderhandse akte. Het probleem met een onderhandse akte is, dat deze niet automatisch wordt herkend door de bank en overige instanties. Dit kan ertoe leiden dat uw vertrouwenspersoon uw zaken niet waar kan nemen. Als u een volmacht laat opstellen door een notaris, dan wordt deze wel overal erkend. De notaris bewaart de akte en geeft u een of meer afschriften. U bepaalt zelf aan wie u deze afschriften deelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vertrouwenspersoon of uw (huis)arts.

Volledige of beperkte volmachtEen volmacht kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kunt u kiezen voor het afgeven van een volledige volmacht of toestemming geven voor een beperkte volmacht.

Een beperkte volmacht geldt bijvoorbeeld alleen voor uw financiële zaken, of alleen voor uw medische zaken. U kunt voor verschillende situaties dus ook verschillende volmachten aanstellen. Zo kunt u uw zakenpartner bijvoorbeeld volmachten voor zakelijke beslissingen, terwijl u uw partner volmachtigt voor medische situaties.

Bij een volledige volmacht is er een gevolmachtigde die verantwoordelijk is voor alle belangrijke keuzes en handelingen die plaatsvinden. Een gevolmachtigde kan bijna alles doen in naam van de volmachtgever met uitzondering van het opstellen van een testament en trouwen.

Wat staat er in een notariële volmacht?
U kunt zelf bepalen wat u in de notariële volmacht opneemt. De volmacht bevat vaak de volgende informatie:

• Wanneer de volmacht ingaat;
• Welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
• Of er sprake is van één gevolmachtigde of meerdere gevolmachtigden
• Of de gevolmachtigde naar eigen inzicht mag handelen of dat hij anderen moet raadplegen, of zich aan anderen moet verantwoorden

Verschil volmacht en een levenstestament
Een levenstestament en notariële volmacht lijken op elkaar. Het verschil is dat u in een levenstestament ook persoonlijke wensen kunt opnemen. Bijvoorbeeld wie er voor uw kinderen gaat zorgen, wie de leiding over uw bedrijf krijgt of welke medische behandelingen u wel of juist niet wilt. In het levenstestament neemt u ook instructies op voor de vertrouwenspersoon, dit kan zo beperkt of uitgebreid zijn als u zelf wilt.

Het opstellen van een levenstestament duurt wel langer dan het aanstellen van een notariële volmacht. De notaris bereidt dit samen met u voor.

Geen notariële volmacht, maar wilsonbekwaam?
Als er geen notariële volmacht is afgegeven en de persoon in kwestie hier ook niet meer toe in staat is, dan stelt de kantonrechter iemand aan (zoals een bewindvoerder of curator) die de zaken behartigd. Deze bewindvoerder of curator neemt de zaken waar zo lang de persoon in kwestie wilsonbekwaam is. Totdat deze persoon is aangesteld kunnen er tijdelijk geen rechtshandelingen worden uitgevoerd.

Centraal Levenstestamentenregister
De notaris kan uw notariële volmacht op laten nemen in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Men kan bij het CLTR navragen of iemand een volmacht heeft aangewezen, zonder dat de inhoud van de akte zichtbaar is. De notaris kan het register wel inzien. De notaris registreert de volmacht alleen in het CLTR als u daar toestemming voor geeft.

Kosten notariële volmacht

De kosten voor een notariële volmacht verschillen per notaris. Voordat u naar de notaris gaat, is het verstandig de notaristarieven te vergelijken. Zo kunt u flink besparen. Op DeGoedkoopsteNotaris.nl vergelijkt u snel alle notarissen bij u in de buurt op prijs en kwaliteit. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan.

Kosten notariële volmacht »