Open van 09:00 tot 21:00 0882424611 Mail ons

Hypotheek en levering

Bij het kopen van een huis heb je een notaris nodig voor het opstellen van de officiële documenten. Voor hypotheek en levering zal een hypotheekakte en een leveringsakte moeten worden opgesteld. De notaris rekent hier kosten voor. Bekijk hier direct de tarieven voor hypotheek en levering.

Hypotheekakte

In een hypotheekakte staat vastgelegd dat je in ruil voor een geldlening de woning als onderpand geeft aan de geldverstrekker. Deze akte is er om de geldverstrekker te beschermen.
Wanneer je je niet aan de gemaakte afspraken houdt heeft de geldverstrekker het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen. Dit recht eindigt wanneer de lening is afgelost.

Wat staat er in de hypotheekakte?

In een hypotheekakte worden de volgende zaken vastgelegd:

 • De hoogte van de hypothecaire inschrijving
 • Een omschrijving van het onderpand
 • Hoe hoog de hypotheekrente is
 • Hoe de hypotheek wordt afgelost
 • De verplichting om de woning te verzekeren
 • De algemene voorwaarden van de hypotheeknemer, ook wel geldverstrekker

Leveringsakte

In een leveringsakte, ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd, wordt opgenomen dat het eigendom van het huis overgaat naar de koper. Het is verstandig om al eerder in het koopproces een notaris in de arm te nemen voor de koopakte, oftewel het voorlopig koopcontract. De koopakte dien je altijd eerst te laten controleren door een notaris. Als de notaris geen afwijkingen vindt in de koopakte kan de leveringsakte worden opgesteld. De afspraken die je in de koopakte hebt gemaakt, komen terug in de leveringsakte. Deze wordt eventueel samen met de notaris en beide partijen aangevuld met ontbrekende afspraken.

Wat staat er in de leveringsakte?

 • De kadastrale gegevens van het perceel en op wiens naam het staat 
 • De titel van de overdracht 
 • Eventueel de naam van de gevolmachtigde, wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn 
 • De beschikkingsbevoegdheid van de koper 
 • De koopovereenkomst met daarbij de overeengekomen koopprijs 
 • Overdrachtsbelasting en vestigings/leveringshandeling 
 • Volmacht hypothecaire inschrijvingen 
 • Ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst 
 • Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen die op de woning rusten

Waarom DeGoedkoopsteNotaris.nl?

Vind een notaris in de buurt

Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter DeGoedkoopsteNotaris op GooglePlus
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344