Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30

Gebruikelijke werkzaamheden akten Stichting en Bedrijf

Oprichting (Flex) BV, oprichting Stichting of Vereniging

 1. Dossier aanmaken
 2. Controle identiteit (WID)
 3. Inventarisatie van omstandigheden en wensen en het aard en doel van de op te richten BV
 4. Geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst en de daaraan verbonden gevolgen
 5. Onderzoek naar de betrokken (natuurlijke / rechts-)personen in de daartoe strekkende registers (max. 2 betrokkenen (rechts) personen)
 6. Maken van de akte
 7. Maken van de nota, voor een overzicht van de te betalen bedragen
 8. Tijdige toezending van de concept akte en de nota
 9. Inschrijving Kamer van Koophandel
 10. Het tekenen van de akte (passeren)
 11. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren
 12. Het (digitaal) afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte (n)
 13. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

In het kostenoverzicht staan onderstaande 'bijkomende kosten' apart gespecificeerd

 1. Digitaal uittreksel Kamer van Koophandel 
 2. Identificatiekosten (GBA/VIS/FIS)
 3. Administratie/ dossierkosten
 4. Handelsnaamonderzoek
 5. Aandeelhoudersregistratie

Wat regelt u standaard bij de notaris?

Oprichting BV