Stel uw vraag 088 24 24 611
Maandag vanaf 09:00 weer geopend
vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten

Algemene Voorwaarden

Tarieven Onroerend goed Praktijk

De tarieven, te weten de hypotheek-  en leveringsakte, zijn gebaseerd op een bestaand pand zonder beperkte rechten en met 1 geheel kadastraal perceel. Hierbij wordt uitgegaan van een hypotheekbedrag gelijk aan de waarde van de koopsom, waarbij de koopakte wordt opgemaakt door de makelaar. Tevens is rekening gehouden dat beiden akten op de zelfde dag passeren hetgeen een reductie van het honorarium betekent.
Let op: in Amsterdam is het gebruikelijk dat de notaris eveneens de koopovereenkomst opmaakt. 

Tarieven

De verantwoordelijkheid voor het 'up to date' houden van en de juistheid van de gepubliceerde data ligt bij het betreffende notariskantoor. Deze stemt ermee in actuele tarieven , niet ouder dan een half jaar, te publiceren. DGN is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige weergave van de tarieven door de notaris. 

Reviews

Met het geven van een review helpt u andere mensen met het vinden van de voor hen juiste notaris. Wij willen dat mensen op DeGoedkoopsteNotaris.nl beoordelingen kunnen vinden die relevant, nuttig en betrouwbaar zijn. Wij wijzen u dan ook op onderstaande regels voor het schrijven van een review wil de review goedgekeurd worden door onze redactie.

Relevantie
Reviews zijn alleen waardevol wanneer ze eerlijk en onpartijdig zijn. In uw beoordeling mag u daarom alleen uw persoonlijke ervaring met de notaris beschrijven. Plaats geen beoordelingen gebaseerd op ervaringen van anderen, of die niet gaan over het notariskantoor van uw keuze. Beoordelingen zijn niet bedoeld voor persoonlijke aanvallen, tirades of hetzes. Gebruik een beoordeling niet om onjuiste informatie over de notaris te verspreiden. Notariskantoren of anderen die een belang hebben in de uitkomst van de beoordeling zijn uitgesloten van deelname.

Gepaste inhoudWees respectvol richting de mening van anderen. Beoordelingen die schuttingtaal, discriminerende of beledigde teksten of reclame- uitingen bevatten worden geblokkeerd door de redactie.

Unieke inhoud
Er mag slechts één beoordeling geplaatst worden per offerteaanvrager.

Geen herleidbare gegevensReviews die persoonlijke informatie bevatten, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, worden niet gepubliceerd. Ook beschrijvingen die te herleiden zijn naar een persoon worden geblokkeerd.

Nette Opmaak
We willen een verzorgde gebruikerservaring bieden aan alle bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl. Overmatig hoofdletter- of leestekengebruik zal dan ook door de redactie worden gecorrigeerd. De redactie behoudt zich het recht voor om reacties die niet voldoen aan de bovenstaande spelregels, of die een kwetsende inhoud hebben, geheel of gedeeltelijk te verwijderen. 

DGN Publishers B.V. (hierna: DGN) heeft bij het verzamelen en weergeven van de tarieven op haar internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Het op "DeGoedkoopsteNotaris.nl" gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Niettemin kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan DGN niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Tevens sluit DGN nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gederfde inkomsten door notariskantoren voortvloeiend uit de via de internetsite verkregen informatie.

Copyright

Alle rechten op de informatie verstrekt via de internetsite "DeGoedkoopsteNotaris.NL" zijn voorbehouden aan DGN Publishers BV, vallen onder het uitsluitende copyright van DGN en mogen derhalve niet zonder haar toestemming gekopieerd worden. Dit laatste verbod omvat tevens het zogenaamde "deeplinken" van de inhoud van de internetsite door andere internetsites.

Aansprakelijkheid

DGN sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Links

Links naar derden

Voor het gebruikersgemak van DGN, kunnen er van tijd tot tijd links op staan naar websites die bij derden in eigendom en in beheer zijn. Via deze links verlaat u DGN en de diensten van DGN publishers BV, en deze links vallen ook buiten de zeggenschap van DGN Publishers BV. De sites waar u met de link naar wordt doorverwezen, hebben hun eigen afzonderlijke privacybeleid en DGN Publishers BV is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en activiteiten van deze sites. Wanneer u deze sites bezoekt of daar toegang tot verschaft, is dit geheel op eigen risico.

Deze andere websites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen, en u wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik ervan de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid te controleren.