Stel uw vraag 088 24 24 611
Open van 09:00 tot 17:30
vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten

Gebruikelijke werkzaamheden kopen van een huis

Tarieven op deze website zijn gebaseerd op: Het voeren van een bespreking en het eenmalig opmaken en het tekenen van de akte(n).
Uitgaande van:- Max 2 kopers, 1 geheel kadastraal perceel, bestaand pand
- Koopovereenkomst opgesteld door (erkend) makelaar (in Amsterdam door de notaris)
- Geen lidmaatschapsrecht, geen erfpachtrecht, geen appartementsrecht, geen recreatiewoning
- Beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.

Eventuele meerwerkkosten voor de koper
- Overbruggingshypotheek of particuliere hypotheek
- Het regelen van een tolk
- Annuleren of het wijzigen van een afspraak 

Hypotheek en Levering

 1. Dossier aanmaken
 2. Naleven Poortwachtersrol; controle/ naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 3. Onderzoekskosten (BRP, VIS, FIS en CUR en BAG) van cliënten
 4. Onderzoek naar de burgerlijke staat zoals huwelijkse staat en geregistreerd partnerschap
 5. Schriftelijk bevestigen ontvangst koopovereenkomst aan klanten en makelaar(s)
 6. Indien gewenst een beoordeling van de koopovereenkomst
 7. Controleren van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de koopovereenkomst.
  Is er niet reeds een andere koopovereenkomst ingeschreven bij het Kadaster.
  Zijn er andere hypotheken en/of beslagen.
  Onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen. 
 8. Het geven van voorlichting en uitleg over de gevolgen van de op te stellen akte/dienst.
 9. Opvragen en verrekenen van zakelijke lasten
 10. Opvragen van de aflosnota(s) bij bank verkoper 
 11. Controle op tijd ontvangen van de waarborgsom of bankgarantie en bellen met de bank wanneer deze niet op tijd ontvangen zijn
 12. Maken van de akte van levering, met opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten
 13. Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning
 14. Opvragen gelden bij de hypotheekverstrekker van de koper
 15. Maken van de nota, met een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek
 16. Op tijd versturen van de concept akte(n) aan de partijen en eventuele makelaar(s) en/of tussenpersonen en het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte
 17. Op tijd versturen van de ontwerpnota van afrekening aan koper en verkoper, en eventuele makelaars en of tussenpersonen
 18. Controle of de te betalen gelden, de door de koper te betalen koopsom, notariskosten, overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van de verkoper) tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort en bellen met de bank.
  Tweede controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van levering; aanwezige hypotheken en/of beslagen
 19. Het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van levering en hypotheek
 20. Inschrijving van de akte bij het kadaster
 21. Derde controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen
 22. Betaling overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst
 23. Uitbetaling van de gelden aan bank en klant
 24. Versturen (digitaal) van een afschrift van de hypotheekakte aan de klant en aan de bank en  het (digitaal) versturen van afschrift van de akte van levering aan koper
 25. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren
 26. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften

Verplichte 'bijkomende kosten' zijn

 1. Inschrijving van de hypotheek en de levering bij het Kadaster 94,50 euro (KIK akte)
 2. Recherchekosten hypotheek en levering
 3. Identificatiekosten/ onderzoekskosten (BRP, VIS, CR en FIS, BAG) per persoon
 4. Administratiekosten/ dossierkosten/ kantoorkosten
 5. Kwaliteitsfonds kosten
 6. Poortwachterskosten 
 7. Kosten betalingsverkeer
 8. ECH kosten

Let op:
Bijkomende kosten ex. inschrijving Kadaster liggen gemiddeld tussen de 75 en 150 euro. 

Akte van levering NIET via KIK  (€ 94,50) wanneer:

 1. één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
 2. het pand niet op naam staat van verkopers (er mag niemand overleden zijn);
 3. er geen sprake is van executeurs/ bewindvoerders;
 4. er sprake is van een gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen;
 5. bij beperkte rechten;  indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.

De kosten zijn dan € 165,00 

Akte van hypotheek alleen mogelijk bij onderstaande geldverstrekkers:
ING Bank, Rabobank, ABN AMRO, Florius, MoneYou, Aegon, SNS, Obvion, BLG en Woonnu.
Bij overige banken zijn de inschrijvingskosten € 165,00  

VRAAG UW NOTARIS OM TOELICHTING!