vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten

Gebruikelijke werkzaamheden akten Familiepraktijk

Testamenten, Samenlevingscontract en huwelijkse voorwaarden

Tarieven zijn gebaseerd op:
- Je woont samen of bent gehuwd en hebt géén of gezamenlijke kinderen 

1.   Dossier aanmaken
2.   Vaststellen identiteit van degene die testament wil opstellen (geldig identiteitsbewijs)
3.   Opvragen persoonsgegevens bij de BRP (Basisregistratie personen); 
4.   Raadplegen van het VIS (Verificatie Informatie Systeem) ter controle van het identiteitsbewijs
5.   Persoonlijk gesprek wensen en het geven van voorlichting over de consequenties en gevolgen
6.   Opstellen en tijdig verzending van de concept akte in de Nederlandse taal 
7.   Afspraak maken voor het ondertekenen van de akte (passeren)
8.   Na het bespreken en toelichten ondertekening van de akte(n)
9.   Inschrijving van de akte in het Centraal Testamenten Register en indien nodig de Rechtbank
10. Eenmalig, eventueel digitaal,  afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte
11. Ontvangst en controle van de verzamel lijst van het Centraal Testamenten Register
12. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

In het kostenoverzicht staan onderstaande 'bijkomende kosten' apart gespecificeerd

 1. Inschrijving CTR/ CLTR
 2. Inschrijving Huwelijksgoederenregister
 3. Recherchekosten;
 4. Identificatiekosten (BRP/VIS/FIS)
 5. Administratiekosten/dossierkosten/ kantoorkosten

Wat regelt u standaard bij de notaris?

Samenlevingscontract

 • Verdeling kosten huishouding, kosten woning, lening huis (inclusief hypotheekrente)
 • Uitsluiting premies levensverzekering;
 • Aanwijzing partnerpensioen;
 • Verblijvingsbeding (regeling in geval van overlijden)
 • Een regeling bij einde samenleving ten aanzien van gemeenschappelijke eigendommen
 • Lijst van aanbrengsten.

Huwelijkse voorwaarden (vóór het huwelijk)

 • Uitsluiting gemeenschap van goederen;
 • Regeling kosten huishouding naar evenredigheid inkomen; (inclusief hypotheek rente)
 • “Standaard clausule” periodiek en/of finaal verrekenbeding;
 • Regeling Wet Verevening Pensioenrechten;
 • Lijst van aanbrengsten.

2 gelijke Testamenten zonder kinderen

 • Benoeming van de partner tot erfgenaam
 • Opnemen van een legaat (geldbedrag of goed (sieraad)) dat je nalaat aan een persoon 
 • Benoeming executeur

2 gelijke Testamenten met kinderen (geen samengesteld gezin)

 • Benoeming van de partner tot erfgenaam
 • Opnemen van een legaat (geldbedrag of goed (sieraad) dat je nalaat aan een persoon of instantie
 • Benoeming executeur
 • Voogdij kinderen
 • Benoeming bewindvoerder

Tweetrapstestament 

Met een tweetrapstestament voorkomt u in de regel dat wanneer de eerste ouder komt te overlijden er erfbelasting moet worden afgerekend. Wel zullen kinderen dan bij het tweede overlijden in de regel meer erfbelasting betalen. De notaris kan voor u berekenen of in uw geval een tweetrapstestament gunstig is.

 • Benoeming erfgenamen (alleen kinderen)
 • Benoeming executeur

Levenstestament Met een levenstestament via een notariële akte kunt u via volmacht(en) uw wensen op allerlei gebieden regelen.

 • Een volmacht wie er over uw financiën gaat als u dat tijdens uw leven zelf niet meer kunt
 • De benoeming van een persoon die namens u beslist over uw medische behandeling 
 • Wensen mbt tot medische behandeling of juist niet: euthanasieverklaring (binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden)

Akte van verdeling

 • U woont beiden in Nederland en de woning staat in Nederland en u bent beiden de nederlandse taal machtig in woord en geschrift
 • U bent het het met elkaar eens over de toedeling van de woning, de hypotheek 
 • Jullie zijn beiden niet failliet, in surceance van betaling, onder bewind of curatele gesteld
 • Er ligt geen beslag op de te verdelen woning

Verklaring van erfrecht

De identiteit van alle erfgenamen moet worden vastgesteld door een notaris. De procedure kan dus niet geheel schriftelijk worden doorlopen. Het genoemde notaris tarief geldt voor maximaal 3 erfgenamen.

 • De overledene is uw ouder of uw echtgenoot/partner;
 • Nalatenschap zuiver aanvaarden;
 • Er zijn niet meer dan drie erfgenamen.
 • Wie is de overledene;
 • Is er een testament;
 • Wie zijn de erfgenamen;
 • Wie is de gevolmachtigde; per volmacht wordt er extra gerekend
 • Wie is de executeur;
 • Wie is er bevoegd
 • Niet standaard: kosten voor opvragen inlichtingen bij gemeenten en andere instanties en inschrijving Kadaster (optioneel\\

Niet inbegrepen in gebruikelijke regelingen

 • Schuldverhoudingen vastgelegd tussen de partners (1 brengt meer in dan andere partner)
 • Afspraken over wie de woning krijgt toebedeeld bij verbreken van de relatie.
 • Een partner heeft recht op een groter aandeel van de overwaarde bij beëindiging contract
 • Een regeling over het delen van de overwaarde van de woning na verbreken relatie.
 • Afwijkingen in bijdrageverplichting
 • Geen quasi- onderhoudsverplichtingen opgenomen bij verbreking relatie.
 • Kosten van een eventuele tolk
 • Vermogen in het buitenland
 • U bent niet onder curatele/bewind gesteld of failliet of in de schuldsanering