vinkje Ontvang 4 offertes vinkje 20+ jaar ervaring vinkje Bespaar op notariskosten
Persoon & Familie

Wilsrecht

Leestijd
2 minuten

Categorie
Persoon & Familie

Zoek Notarissen »

Is een van uw ouders overleden en wil de langstlevende ouder opnieuw gaan trouwen? Dan kunt u als kind het wilsrecht inroepen.

Wat zijn wilsrechten?

Als een van de ouders komt te overlijden, komen de bezittingen van die ouder door de wettelijke verdeling bij de langstlevende ouder terecht.
Als de langstlevende ouder van plan is om opnieuw in het huwelijk te treden kunt u als kind het wilsrecht inroepen. Het is zo, dat als de langstlevende ouder opnieuw trouwt de nalatenschap van de overleden ouder door de wettelijke verdeling eigendom wordt van uw stiefouder. Door het wilsrecht in te roepen kunt u echter van de langstlevende ouder verlangen bepaalde goederen over te dragen. Hierbij heeft de langstlevende ouder wel het recht om deze goeden in ‘vruchtgebruik’ onder zich te houden. Dit betekent dat de langstlevende ouder de goederen mag blijven gebruiken, maar dat u eigenaar bent van deze goederen. Mocht de langstlevende ouder komen te overlijden, is de stiefouder verplicht deze goederen aan u te geven.

Wanneer kunnen wilsrechten worden ingeroepen?

U kunt het wilsrecht inroepen wanneer:

  • Een ouder is overleden en de langstlevende ouder opnieuw wil gaan trouwen;
  • De langstlevende ouder is overleden en het nalatenschap naar de stiefouder gaat. 

Mocht u bij het hertrouwen van de langstlevende ouder geen gebruik hebben gemaakt van het wilsrecht dan kunt u dit alsnog doen op het moment dat de langstlevende ouder overlijdt. U kunt dan van de stiefouder verlangen bepaalde goederen over te dragen.

Wilsrecht en testament

In het testament kan er afgeweken worden van de wilsrechten. Zo kunnen de wilsrechten:

  • Worden opgeheven. Hierdoor heeft u als kind geen recht meer op het nalatenschap van de overleden ouder. De langstlevende ouder krijgt hierdoor de volledige vrijheid.
  • Worden beperkt. Hierdoor heeft u als kind enkel recht op bepaalde goederen. Om welke goederen het gaat wordt vooraf in het testament vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan inboedelgoederen of sieraden.
  • Worden uitgebreid. Als de wilsrechten worden uitgebreid, verliest de langstlevende ouder het recht op vruchtgebruik.
Bekijk notaristarieven opstellen testament »