Maandag vanaf 09:00 weer geopend 0882424611 Mail ons  of  bel mij terug

Notaris Tarieven sterk gedaald: website brengt Notaris in beweging.

01-10-2004 Bron : DGN Publishers (eigen bericht)

De invoering van marktwerking in het Notariaat heeft geleid tot een forse concurrentieslag. De notaristarieven zijn aantoonbaar gedaald sinds de publicatie van de tarieven op internet. In de praktijk zijn door het hele land grote verschillen zichtbaar voor vergelijkbare diensten. De concurrentie van notariskantoren onderling verschilt echter sterk per regio, zo is in Drenthe een ‘prijzenslag’ uitgebroken met tariefdalingen tot meer dan 50% en is landelijk een tariefverschil van meer dan €1000,00 ontstaan. Notaris en consument zien beiden de voordelen van marktwerking. Het aantal testamenten is teruggelopen als gevolg van de gemiddelde prijsstijging voor een testament van ruim 27%. Dit concludeert DeGoedkoopsteNotaris.NL in een rapport uitgebracht naar aanleiding van de komende evaluatie van de marktwerking in het notariaat.

Op 1 oktober 1999, precies 5 jaar geleden, is de vernieuwde ‘Wet op het notarisambt’ in werking getreden. Dit in het kader van de door het toenmalige kabinet Paars II gevoerde operatie ‘Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit’, waarbij o.a. telecom en energie maar ook taxi’s en apothekers maar ook de notaris onder de tucht van de markt werden geplaatst.

Tarieven sterk gedaald

De marktwerking in het notariaat heeft geleid tot lagere notaristarieven in de onroerend goedpraktijk. De daling van de tarieven in de onroerend goedpraktijk (gemiddeld 12,2 %) ten opzichte van de vaste tarieven in 1999 compenseert de stijging van de tarieven in de familiepraktijk gemiddeld 19,7%) ruimschoots. Voor de hogere hypotheekwaarden loopt de daling van het gemiddelde tarief in onroerend goedpraktijk op tot circa 45%.

Terugloop aantal testamenten, maximum tarief instellen

DeGoedkoopsteNotaris.NL constateert op haar site een teruglopende interesse onder consumenten om een testament te laten opmaken. Directeur Peter Ruys van DeGoedkoopsteNotaris.NL "Wij merken op onze site dat consumenten minder snel een testament laten opmaken. Zij besluiten het zelf te regelen of stellen het uit. Een waarschijnlijke reden hiervoor is de gemiddelde tariefstijging van 27,3%. DGN adviseert de tarieven voor een testament aan een maximum te verbinden om iedereen in staat te stellen een testament af te sluiten. De prijs mag hiervoor geen belemmering vormen."

Prijzenslagen in Drenthe

In bepaalde regio’s van Nederland vinden "prijzenslagen" plaats. In de top 10 van notariskantoren op de homepage van www.degoedkoopstenotaris.nl zijn 7 van de 10 notariskantoren gevestigd in Drenthe. De kantoren hebben in deze regio hun tarieven in navolging van elkaar laten kelderen met gemiddeld € 400. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de marktwerking in sommige regio’s enigszins is doorgeslagen.

Prijsstunters vormen uitzondering: continuïteit niet in gevaar

Het aantal notariskantoren dat als prijsstunter opereert is echter beperkt tot een klein aantal kantoren in een paar regio’s van Nederland. Na een periode van lagere tarieven vindt na verloop van tijd ook weer stabilisatie plaats van de tarieven op een hoger niveau. Dit lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat van het stelselmatig in gevaar brengen van de continuïteit van notariskantoren geen sprake is.

Consument per saldo beter uit

De oplettende consument kan veel prijsvoordeel behalen. Zo betaalt men voor het passeren van een hypotheek en leveringsakte in Emmen € 803 waar voor dezelfde dienstverlening in Den Haag € 1.983 gerekend wordt, een verschil van € 1180,- (60%). Ook in de familiepraktijk zijn de verschillen aanzienlijk. Het opstellen van een testament kost in Zutphen € 140 waar dit bij de duurste notaris in Rotterdam € 536 kost. Directeur Peter Ruys van DeGoedkoopsteNotaris.NL: "Door het hele land houden de notariskantoren elkaar via de site continue in de gaten in de strijd om de cliënt. Het is een misvatting te denken dat de marktwerking in het Notariaat mislukt is. In tegendeel, de notaris staat prijstechnisch op scherp. Dit heeft geleid tot regionale prijzenslagen. De notaris is bereid om met tarieven het verschil te maken."

Website stimuleert marktwerking

Het is voor het eerste keer in Nederland aangetoond dat het publiceren van tarieven via internet zorgt voor toegenomen concurrentie en daarmee lagere tarieven. Sinds november 2000 kunnen notariskantoren hun tarieven kosteloos publiceren op de website www.degoedkoopstenotaris.nl. Zowel consument als notariaat geven aan dat de marktwerking nadrukkelijk gestimuleerd is door deze website. Het inzichtelijk maken van tarieven via internet heeft ertoe geleid dat de marktwerking in de als conservatief te boek staande notarismarkt stevig op gang is gekomen.

Stagnerende Huizenmarkt

Steeds meer kantoren zijn, mede onder druk van de stagnerende huizenmarkt en het daarmee afnemende aantal leveringsakten alert op hun prijzen. In een slappe markt gaat de prijs omlaag. En als er bij de notaris te veel offerteaanvragen binnenkomen worden de tarieven weer verhoogd, marktwerking in optima forma dus.

Notaris en consument positief over marktwerking

Zowel onder notarissen als onder consumenten worden de effecten van het invoeren van de marktwerking in de praktijk als positief ervaren. Van de notarissen zegt een ruime meerderheid tevreden te zijn met het feit dat hij zelf zijn tarieven kan bepalen, tevens concludeert 65% dat de notaris sinds de marktwerking klantgerichter werkt. Daarnaast is ook het inzicht in de kostenstructuur van het kantoor verbeterd zodat een beter gefundeerde tariefstructuur kan worden neergezet en is eveneens de efficiency toegenomen. Onder consumenten is het aantal voorstanders van het vrijgeven van de tarieven met 80% fors en ook onder notarissen is gezien de moeilijke marktomstandigheden en de te verwachten gewenningsperiode het percentage voorstanders van de marktwerking met 41% hoog te noemen. Er is duidelijk draagvlak voor het behoud van marktwerking, zowel onder notarissen als onder consumenten.

,
Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344