Open van 09:00 tot 17:30 0882424611 Mail ons  of  bel mij terug

Kaalgeplukt op je oude dag

11-07-2011 Bron : Consumentenbond

Het is daarom verstandig vroegtijdig een aantal persoonlijke en financiele zaken goed te regelen, zodat naasten later niet met allerlei problemen worden geconfronteerd. Zo is het lastig de echtelijke woning te verkopen als een van beide partners 'wilsonbekwaam' is geworden en het huis op beider naam staat. In het uiterste geval moet de niet-dementerende partner naar de kantonrechter om toestemming voor de verkoop te vragen.

it is te voorkomen door tijdig een notariele volmacht op te laten stellen. Hiermee geeft de volmachtgever de partner, kind(eren) of een derde toestemming bepaalde zaken te beharti-gen op het moment dat hij dit zelf niet meer kan. In de volmacht kan een medische verklaring worden opgenomen, waarin staat dat er pas gebruik van wordt gemaakt als het om gezond-heidsredenen nodig is. De kosten van een notariele volmacht variëren van €119 tot €589, zo blijkt uit gegevens van vergelijkingssite www.degoedkoopstenotaris.nl (peildatum juli 2010).

,
Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344