Open van 09:00 tot 17:30 0882424611 Mail ons  of  bel mij terug

Veel gestelde vragen

Wat is een hypotheekakte?

Als u een huis koopt, heeft u een hypotheek nodig met daarbij een hypotheekakte. Bij een professionele geldverstrekker leent u het bedrag dat u nodig heeft. Zij verkrijgen dan het zogenaamde recht van hypotheek. Uw huis dient als onderpand. Zo weet de geldverstrekker zeker dat zij het geleende geld terugkrijgt. Natuurlijk dient uw inkomen voldoende te zijn om de hypotheek terug te kunnen betalen. De hypotheekakte moet bij een notaris worden opgesteld.

Moet ik altijd bij een (eerste) bespreking of het passeren van de hypotheekakte bij de notaris een geldig legitimatiebewijs meenemen?

Ja. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij een eerste bespreking of het passeren van een hypotheekakte en leveringsakte (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Onze vereniging is niet bij een notariele akte opgericht. Zijn hier nog consequenties aan verbonden?

Ja. Indien de statuten van uw vereniging niet in een notariële akte zijn opgenomen. Heeft uw vereniging beperkte rechtsbevoegdheid. Dit houdt in dat de vereniging geen onroerende goederen kan verkrijgen (bijvoorbeeld eigendom van een eigen gebouw) en geen erfgenaam kan zijn (de vereniging kan wel legaten (geld/goederen) ontvangen). Het belangrijkste verschil is de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden voor schulden van de vereniging zelfs tot na hun aftreden. Deze aansprakelijkheid wordt voorkomen, indien u de statuten van uw vereniging alsnog in een notariële akte laat opnemen.

Wat is grofweg het voordeel van een B.V. in vergelijking met een eenmanszaak?

Het belangrijkste verschil is de aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak is er altijd een persoonlijke aansprakelijkheid. Bij een B.V. is die aansprakelijkheid in beginsel beperkt tot de B.V. zelf (afgezien van persoonlijk aansprakelijkheid voor afdracht loonbelasting/B.T.W. en sociale premies). Bij aantoonbaar mismanagement is persoonlijke aansprakelijkheid mogelijk. Door huidige verlaagde tarieven Vennootschapsbelasting kan het uit fiscaal oogpunt tevens gunstiger zijn uw onderneming uit te oefenen vanuit een B.V.

Moet ik altijd bij de notaris komen voor de ondertekening of kan dat ook met een volmacht?

Wettelijk is het zo geregeld dat u voor het afsluiten van een hypotheek altijd op het notariskantoor de hypotheekakte moet ondertekenen. Bij aankoop van uw woning, waarbij u de aankoop financiert met een hypotheek, moet u dus bij de ondertekening aanwezig zijn. Kunt u niet aanwezig zijn, dan moet u in een notariele akte het notariskantoor volmacht geven om voor u de hypotheekakte (en, bij aankoop van uw woning, de leveringsakte) te tekenen. Als u uw woning verkoopt, kunt u met een volmacht aan het notariskantoor volstaan. De handtekening op uw volmacht moet echter zijn gelegaliseerd (d.w.z. een notaris dient schriftelijk te verklaren dat de handtekening uw handtekening is).

Met hoeveel oprichters moet ik minimaal een stichting oprichten?

Anders dan vaak wordt beweerd is voor de oprichting van een stichting één oprichter/bestuurder voldoende. Dit zult u derhalve doorgaans zelf zijn. Wel worden voor bijvoorbeeld anbi en cbf rangschikking meerdere bestuurders verlangd

Mag een stichting winst maken?

Een stichting mag winst maken en dat ook als doel hebben. De stichting krijgt dan wel te maken met BTW aspecten en het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting. Er mogen echter geen uitkeringen aan oprichters/bestuurders worden gedaan.

Moet ik de belastingdienst informeren over de oprichting van een stichting?

Ja, na de oprichting van de stichting moet u daar zelf melding van maken aan de belastingdienst. U gebruikt daarvoor het formulier opgaaf startende rechtspersoon vereniging/stichting/kerk. U kunt dit fomulier downloaden van de site van de belastingdienst.

Hoe richt ik een stichting op?

Voor het oprichten van een stichting is een akte opgesteld door de notaris nodig. In deze akte verklaar je dat de stichting wordt opgericht en worden de statuten bepaald. Je kan aleen een stichting oprichten - eventueel via een testament door de notaris) of samen met anderen. Een rechtspersoon kan ook een Stichting oprichten.

In de statuten worden de volgende zaken opgenomen:

  • de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;
  • het doel van de stichting;
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
  • de vestigingsplaats van de stichting;
  • hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de stichting; 
  • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. .

De stichting moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Als je de statuten wilt wijzigen, dan heb je ook een akte van de notaris nodig

Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan een onderneming hebben. U moet de winst van de onderneming besteden aan het doel. De bestuurders van een stichting kunnen ook in loondienst zijn van de stichting. Dit komt niet vaak voor. Meestal krijgen de bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bij een stichting die de ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) status heeft, kan een bestuurder geen loondienstverband met de ANBI hebben. Dat is niet toegestaan. Een stichting kan personeel in dienst nemen.

Vind een notaris in de buurt

Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter DeGoedkoopsteNotaris op GooglePlus
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344