Maandag vanaf 09:00 weer geopend 0882424611 Mail ons  of  bel mij terug

Veel gestelde vragen

Wat is een leveringsakte?
De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, is het document waarmee het eigendom overgaat van de verkoper op de koper.
Wat is een hypotheekakte?

Als u een huis koopt, heeft u een hypotheek nodig met daarbij een hypotheekakte. Bij een professionele geldverstrekker leent u het bedrag dat u nodig heeft. Zij verkrijgen dan het zogenaamde recht van hypotheek. Uw huis dient als onderpand. Zo weet de geldverstrekker zeker dat zij het geleende geld terugkrijgt. Natuurlijk dient uw inkomen voldoende te zijn om de hypotheek terug te kunnen betalen. De hypotheekakte moet bij een notaris worden opgesteld.

Ben ik als consument regiogebonden wat betreft mijn notariskeuze?

Sinds juli 2003 zijn de tarieven van de notarissen volledig vrijgegeven en bent u wat betreft uw notariskeuze niet meer regiogebonden, dus ook niet voor de hypotheekakte. De notaris vergelijken kan veel geld besparen omdat de tarieven flink kunnen verschillen.

Moet ik altijd bij een (eerste) bespreking of het passeren van de hypotheekakte bij de notaris een geldig legitimatiebewijs meenemen?

Ja. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij een eerste bespreking of het passeren van een hypotheekakte en leveringsakte (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Moet ik altijd bij de notaris komen voor de ondertekening of kan dat ook met een volmacht?

Wettelijk is het zo geregeld dat u voor het afsluiten van een hypotheek altijd op het notariskantoor de hypotheekakte moet ondertekenen. Bij aankoop van uw woning, waarbij u de aankoop financiert met een hypotheek, moet u dus bij de ondertekening aanwezig zijn. Kunt u niet aanwezig zijn, dan moet u in een notariele akte het notariskantoor volmacht geven om voor u de hypotheekakte (en, bij aankoop van uw woning, de leveringsakte) te tekenen. Als u uw woning verkoopt, kunt u met een volmacht aan het notariskantoor volstaan. De handtekening op uw volmacht moet echter zijn gelegaliseerd (d.w.z. een notaris dient schriftelijk te verklaren dat de handtekening uw handtekening is).

Moet je per sé de notaris kiezen die een hypotheekadviseur voorstelt?
  • Als koper mag je de notaris kiezen en ben je niet gebonden aan je woonplaats. Je mag overal in Nederland shoppen. Als je een notaris uitzoekt die ver weg zit, kan de verkoper via een volmacht een handtekening zetten onder de aktes. Hij wordt dan vertegenwoordigd door een medewerker van het door jou uitgekozen notariskantoor.
  • Volg niet blindelings het advies van een hypotheekverstrekker op als hij je een bepaalde notaris aanraadt. Ga zelf oriënteren.
Kan een echtgenoot een hypotheek afsluiten voor de koop van een huis zonder de handtekening van zijn echtgenote?

De wet stelt dat, wanneer het gaat om de echtelijke woning, ook de echtgenote die daarin woont of gaat wonen toestemming moet verlenen tot het vestigen van hypotheek op het huis. Dit geldt voor alle echtparen, of ze nu getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Het is een beschermingsregel ten behoeve van de andere echtgenoot.

Waarom staat er in een hypotheekakte een hoger bedrag genoemd dan de feitelijke lening?

De bank mag naast voor het aan de koper geleende geld ook nog zekerheid eisen voor achterstallige rente en eventueel te maken kosten om die verschuldigde rente te innen. Het gaat er niet om dat de koper het vermelde hogere bedrag aan de bank schuldig is, maar dat de bank, als deze tot opeising moet overgaan, vóór andere schuldeisers behalve de hoofdsom ook de eventueel nog niet betaalde rente en verschuldigde boete mag verhalen tot het vermelde hogere bedrag. De hoogte van de extra zekerheid verschilt per bank en varieert van 35% tot 60% van de (maximale) geldlening.

Welke kosten inzake het kopen van een nieuw huis mag ik aftrekken in mijn aangifte inkomstenbelasting?

De wetgeving bepaalt dat alle kosten die samenhangen met het verkrijgen van de hypotheek voor uw nieuwe woning aftrekbaar zijn. Het gaat dan om kosten van de taxatie van de nieuwe woning, kosten van de hypotheekakte bij de notaris en de afsluitprovisie. Voor de afsluitprovisie geldt wel een maximum van € 3.630 of 1,5% van de leensom. Hebt u meer betaald, dan mag u het meerdere aftrekken over de resterende looptijd van uw hypotheek. Ook mag u alle hypotheekrente aftrekken, dus ook rente die u eventueel gedurende enkele maanden betaalde voor uw oude hypotheek. Ook de rente voor de overbruggingshypotheek is voor u aftrekbaar.

Wat doet de notaris precies voor het opmaken van een hypotheekakte?

Recht van hypotheek

De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt.

Hypothecaire leningen

De verschillen tussen hypothecaire leningen bestaan voornamelijk uit de wijze van aflossing. De belangrijkste vormen zijn de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek en de hypothecaire lening met levensverzekering (spaarhypotheek). Bij een lineaire hypotheek betaalt u jaarlijks steeds een zelfde bedrag (aflossing) terug; de jaarlijks te betalen rente neemt telkens af omdat de hoofdsom ieder jaar minder wordt. Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u jaarlijks hetzelfde bedrag aan rente plus aflossing gedurende de gehele looptijd van de hypotheek; in het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, aan het einde betaalt u veel aflossing en weinig rente. Bij een hypotheek met levensverzekering betaalt u de normale rente maar lost niet af; in plaats van aflossing betaalt u een premie voor een levensverzekering; de uitkering van de levensverzekering wordt later gebruikt om de lening af te lossen (varianten hiervan zijn de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek). Wilt u hypotheken vergelijken? Dat kan nu op Hypotheek24.nl. Hier stelt u zelf de hypotheek samen en kunt u deze meteen aanvragen in 10 simpele stappen.

Deze vormen hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Laat u adviseren over de voor u meest aantrekkelijke vorm, mede met het oog op de aftrekbaarheid van rente op leningen voor de inkomstenbelasting.

Overlijdensrisicoverzekering

Financiers willen meestal alleen een hypothecaire lening verstrekken als de geldnemer een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Betaling van rente en aflossing zijn afhankelijk van het inkomen van de geldnemer. Als die overlijdt, dan valt het inkomen weg en zouden de erfgenamen het huis moeten verkopen omdat zij rente en aflossing niet kunnen betalen. Om dat te voorkomen wordt een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Met de uitkering daarvan wordt bij voortijdig overlijden van de schuldenaar de hypothecaire lening afgelost. Daarna hebben de erfgenamen een hypotheekvrij huis. Laat u goed adviseren over de wijze waarop u deze verzekering het beste kunt afsluiten. Vooral als partners het huis samen kopen is het van belang wie de verzekering afsluit en wie de begunstigde is. De overlijdensrisicoverzekering kunt u het beste laten ingaan op de dag waarop de offerte voor de hypothecaire lening wordt aangegaan, doch in ieder geval op de dag dat u de hypothecaire lening accepteert.

Bijzondere bepalingen

Het recht van hypotheek is in de wet met een aantal waarborgen omgeven waarmee de financier kan rekenen op terugbetaling van de verstrekte lening. De sterkste waarborg is het recht van de financier om het onderpand in het openbaar te doen verkopen [veilen] als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Uit de opbrengst van de openbare verkoop kan de financier bij voorrang de openstaande schuld voldoen. Twee andere waarborgen zijn de zaaksvervanging en het huurbeding.

Akte ondertekenen

De notaris stelt zowel de leveringsakte als de hypotheekakte op. De eigenaar van het huis, de financier en de notaris ondertekenen de hypotheekakte. De financier laat zich daarbij meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor. Indien het huis ook door de echtgenoot van de eigenaar zal worden bewoond, moet deze toestemming geven voor de hypotheekvestiging. De notaris zorgt ervoor dat het recht van hypotheek en de verdere bijzonderheden worden ingeschreven in de openbare registers.

Schuld afgelost

Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De notaris maakt dan de inschrijving in de openbare registers ongedaan. Dit gebeurt bij een notariële akte van vervallenverklaring (royement). De hypotheekhouder (de financier) moet hiervoor toestemming geven. Als de hypotheekhouder (de financier) een particulier is, dan doet de huiseigenaar er goed aan zelf in de gaten te houden dat een akte van royement wordt opgemaakt na aflossing van schuld.
Bij overlijden van de financier behoeven de erfgenamen immers niet op de hoogte te zijn van het feit dat de schuld wel is afgelost maar de inschrijving van het hypotheekrecht nog niet officieel is doorgehaald.

Heb je als koper altijd de keuze voor je eigen notaris?

De hoofdregel is dat je als koper de notaris kiest. Ga daarbij niet alleen voor de laagste prijs voor het opstellen van de hypotheekakte en leveringsakte, maar vraag ook wat de notaris nog meer voor u kan betekenen. Stel bij het vinden van de juiste notaris de volgende vragen:

  • Is er de gelegenheid voor een niet verplichtend informatief gesprek?
  • Kun je op de door jou gewenste termijn terecht?
  • Besteedt de notaris ook tijd aan uw persoonlijke situatie? Adviseert hij bijvoorbeeld over een testament of samenlevingscontract?

Vind een notaris in de buurt

Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter DeGoedkoopsteNotaris op GooglePlus
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344