Meer tijd voor omzetten hypotheek

Leestijd: < 1 minuut

Volgend jaar gaan er nieuwe regels van start met betrekking tot hypotheken. Oude hypotheekvormen verdwijnen en in de plaats hiervan komt een hypotheekvorm die annuïtair afgelost moet worden. Om nog te profiteren van de oude regels kunt u nog tot 1 april de oude hypotheek oversluiten naar een spaar- of beleggingshypotheek. 

Eerder kon tot 31 december van dit jaar de hypotheekvorm worden aangepast, hierdoor ontstond een grote toeloop om dit voor het einde van het jaar nog in orde te maken. Er is daarom een verzoek ingediend om dit termijn te verlengen om de hypotheek oversluiten voor iedereen nog mogelijk te maken.

Tot 1 april 2013 nog de tijd

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft nu de termijn verlengd tot 1 april 2013 om de hypotheek om de bestaande aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een spaar- of beleggingshypotheek.

Profiteer nu nog van de oude hypotheekregels

Leestijd: < 1 minuut

Vanaf volgend jaar kunnen er geen aflossingsvrije- spaar- of beleggingshypotheken meer worden afgesloten. Volgend jaar wordt bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek, het verplicht om de hypotheek volledig annuïtair af te lossen. Sluit dit jaar nog een hypotheek af om te profiteren van de fiscale voordelen. 

Vanaf 1 januari 2013 moet er elke maand annuïtair (elke maand een vast bedrag) afgelost worden op de hypotheek zodat na 30 jaar de hypotheek volledig is afgelost. In 2012 geldt deze regel nog niet. Nu kan nog gekozen worden voor een spaarhypotheek, een beleggingshypotheek of een aflossingsvrije hypotheek. Het is dus voordelig om voor het einde van het jaar de koopovereenkomst nog te laten tekenen. De woning kan dan in het nieuwe jaar nog worden gepasseerd bij de notaris.

Nieuwe regels gelden niet voor oude hypotheken

De nieuwe regels gelden alleen voor nieuw afgesloten hypotheken. Voor bestaande hypotheken blijven de oude regels gelden. Voor starters is het daarom met name van belang om nu niet te lang te wachten met de koop van een huis. Overweegt u om binnenkort een huis te kopen. Zorg er dan voor dat in ieder geval de koopovereenkomst getekend is. Hierdoor valt u nog onder de oude regeling, zelfs als de u de woning pas in het nieuwe jaar bij de notaris laat passeren. De tarieven van notarissen verschillen onderling enorm. Ook hier kan op bespaart worden. De notaris vergelijken helpt u bij het vinden van de goedkoopste notaris bij u in de buurt.

 

Nieuwe regels voor de notaris in 2013, teken nu een koopcontract

Leestijd: 2 minuten

Vanaf 1 januari 2013 worden een boel nieuwe regels van kracht. Wilt u deze regels ontlopen, dan moet u dit jaar nog naar de notaris gaan om een huis te kopen. Doet u dit dan kunt u nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek op elke hypotheekvorm. Maar wat gebeurt als u dat niet doet en bijvoorbeeld pas in januari naar de notaris gaat om eigenaar van een woning te worden?

Overgangsregeling

Voor mensen die dit jaar nog een huis hebben gekocht, maar pas in januari 2013 naar de notaris gaan, komt een overgangsregeling. Met deze overgangsregeling kunt u onder de oude regels een hypotheek afsluiten. Belangrijk is wel; om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen, moet u voor 31 december 2012 een koopovereenkomst hebben getekend. Deze koopovereenkomst moet onherroepelijk zijn, dus u kant dan niet zomaar meer afzien van de koop. De normale voorwaarden bij een koopovereenkomst gelden wel gewoon. Het voordeel om nu nog de koopovereenkomst te tekenen is dat u dan hypotheekrenteaftrek krijgt op elke hypotheekvorm.

Teken de koopovereenkomst dit jaar!

U heeft nog iets meer dan een maand de tijd om de koopovereenkomst te tekenen als u van de oude regeling gebruik wilt maken. Wilt u weten of uw koopovereenkomst voldoet aan de normale ontbindende voorwaarden of dat u misschien afwijkt. Dan kunt u hiervoor naar een notaris gaan. De notaris kan u helpen met deze voorwaarden, wat ze inhouden en hoelang deze geldig zijn. De kosten voor de notaris verschillen echter veel. De notaris vergelijken voordat u kiest kan een hoop geld besparen.

Toch in 2013 een huis kopen?

Koopt u toch een huis na 1 januari, dan komt u niet meer in aanmerking voor de overgangsregeling. U kunt dan niet zomaar hypotheekrenteaftrek krijgen op elke hypotheekvorm. U moet dan een annuïteitenhypotheek afsluiten. Hierbij moet u elke maand aflossen en binnen 30 jaar 100 procent hebben afbetaald. Heeft u een bestaande hypotheek, maar gaat u verhuizen, dan houdt u deze hypotheek aan tenzij er een bedrag bij geleend moet worden. Hiervoor gelden dan ook de nieuwe regels. Voor de hypotheekakte moet u naar de notaris. De tarieven voor het opstellen van een hypotheekakte lopen flink uiteen. U kunt de notaris vergelijk in de buurt van uw woonplaats of in heel Nederland. Zo vindt u de goedkoopste notaris bij u in de buurt.

 

Hypotheekrenteaftrek minder erg dan het lijkt

Leestijd: 2 minuten

Ja, de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt en ook bestaande hypotheken krijgen hiermee te maken, maar het is minder erg dan het lijkt. De hypotheekrente wordt beperkt, maar dit wordt gecompenseerd door een verlaging van de loonbelasting.

Vanaf 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek elk jaar met 0,5 procent verlaagd over een periode van 28 jaar. De hypotheekrenteaftrek daalt dan uiteindelijk van 52 procent naar 38 procent gaan in 2041. Deze verlaging moet de staat zo’n 770 miljoen euro opleveren. Om niet alleen geld af te pakken wordt  ter compensatie de loonbelasting verlaagd van 52 naar 49 procent  voor de hoge inkomens en 42 naar 38 procent voor het grootste deel van de Nederlanders.

Geen beperking nieuwe hypotheken

Eerder dit jaar werd een nieuw wetsvoorstel gedaan waarbij hypothekendie na 31 december 2012 worden afgesloten, binnen de gestelde termijn van 30 jaar 100 procent moet worden afbetaald. Dit betreft slechts een voorstel en dit is nog geen wet. Omdat er momenteel veel veranderd is in de Tweede Kamer bestaat de kans dat dit voorstel niet wordt aangenomen. Het is dus mogelijk dat deze beperking niet ingaat op 1 januari 2013. De overdrachtsbelasting is ook verlaagd van 6 naar 2 procent. Hierdoor zijn de aankoopkosten van een huis lager wat positief is voor de huizenmarkt. Dit voordeel samen met de minimale hypotheekrenteaftrek van 38 procent kan ervoor zorgen dat een huis kopen minder eng wordt en er meer mensen dit weer gaan doen.

Toch een huis kopen

Er zijn een heleboel wijzigingen in de planning en het lijkt er niet op dat dit allemaal in 2013 al wordt doorgevoerd. De nieuwe plannen gaan dan waarschijnlijk van start in 2014. Omdat nog niks vast staat kan het verstandig zijn om dit jaar nog een huis te kopen. Zo blijf je de wijzigingen voor zoals bijvoorbeeld het 100 procent aflossen van de hypotheek plan. Bij het kopen van een huisis het belangrijk om te kijken naar extra kosten zoals die voor de notaris. De notaris vergelijken helpt bij het vinden van de goedkoopste notaris in de buurt.

 

 

Geen energielabel, geen verkoop huis

Leestijd: 2 minuten

Vanaf volgend jaar kan het zo zijn dat een huis niet meer gepasseerd wordt bij de notaris als er geen energielabel is afgegeven voor de woning. 

Het energielabel van een woning geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Het label moet mensen stimuleren op energiebesparende maatregelen te treffen. Nu lijkt het erop dat vanaf volgend jaar huizen zonder energielabel niet meer verkocht kunnen worden. Notarissen mogen dan niet meer een leveringsakte laten passeren ook al zouden zij dat wel willen.

Rem op de huizenmarkt

De huizenmarkt zit op dit moment flink vast. Een nieuwe verplichte regel hierbij is niet bevorderlijk voor de huizenmarkt. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie geeft aan dat zij de regeling buiten proportie vinden. Zij vinden dat een administratieve boete meer op zijn plaats is in deze situatie. Door nog een document verplicht te maken voor consumenten wordt het verkopen of verhuren van een huis nog meer werk waar nog meer kosten aan verbonden zijn. Omdat de kosten flink verschillen per notaris is, kan de notaris vergelijken helpen bij het vinden van de goedkoopste notaris in de buurt.

Energielabel al langer verplicht

Het energielabel is al verplicht sinds 2008. Bij de verkoop of verhuur van een woning moet een energielabel aanwezig zijn, maar op dit moment zijn er geen sancties verbonden als er geen energielabel wordt afgegeven. Er is nu een wetsvoorstel om dit tegen te gaan. Dit wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Het lijkt erop dat de wet op 1 januari 2013 in gaat.

Wat gaat er veranderen met de nieuwe regeling

  • Notarissen mogen geen leveringsakte passeren zonder energielabel, daarom moet een notaris klanten op tijd informeren over de verplichtingen om oponthoud te voorkomen.
  • Een huurder in de vrije sector krijgt 10% korting per maand als de verhuurder geen energielabel afgeeft. Dit geldt alleen voor nieuwe huurcontracten.
  • Een appartementencomplex mag een collectief label aanvragen voor het hele complex.
  • Woningen jonger dan 10 jaar moeten ook verplicht een energielabel hebben.
  • Bij oplevering van een nieuw gebouw is een energielabel verplicht.
  • Bij verkoop of verhuur van een woning moet een energielabel weergegeven worden in commerciële advertenties.
  • Het energielabel moet aanwezig zijn bij gebouwen groter dan 500 vierkante meter. bijvoorbeeld winkels en banken.
  • Dit geen gevolgen heeft voor huurwoningen in de sociale sector.

 

Koopovereenkomst niet verplicht

Leestijd: 2 minuten

Bij het kopen van een huis zijn meerdere notariele aktes nodig waaronder een hypotheekakte en leveringsakte. Een koopovereenkomst is ook een document dat vaak wordt gebruikt bij het kopen van een huis. Deze akte hoeft echter niet verplicht opgemaakt te worden bij een notaris. 

Wel is een koopovereenkomst opgemaakt door een notaris gebruikelijk in bijvoorbeeld Amsterdam. Minister Opstelten ziet het niet zitten om de koopakte verplicht te laten opmaken door een notaris net zoals een hypotheekakte en leveringsakte. De koopovereenkomst verplicht maken betekent dat het meer kosten met zich mee brengt om een huis te kopen en dat er meer tijd in gaat zitten om alles rond te krijgen. Het kabinet heeft als doelstelling om de administratieve lasten en druk voor burgers te verminderen. Een verplichte koopakte door een notaris gaat hier tegenin.

Toch een koopovereenkomst opmaken

De hypotheekakte opstellen bij een notaris is verplicht voor het kopen van een huis en een leveringsakte is verplicht voor het opleveren van een huis en ook dat gebeurt bij een notaris. Een koopovereenkomst hoeft daarentegen niet verplicht opgemaakt te worden bij een notaris. U mag natuurlijk altijd een koopakte laten opstellen bij de notaris en in Amsterdam is het zelfs gebruikelijk dat dit bij de notaris gebeurt. Kiest u hiervoor dan kunt u de notaris vergelijken om de goedkoopste notaris in de buurt te vinden. De tarieven kunnen namelijk flink verschillen per notaris.

Gecombineerde aktes

Bij een aantal notarissen is het voordelig om de hypotheekakte en leveringsakte als combinatie te laten maken. Op DeGoedkoopsteNotaris.nl kunt u voor deze combinatie kiezen en hier kan ook een koopovereenkomst bijgevoegd worden. U krijgt dan een offerte van het gehele pakket inclusief koopovereenkomst.

Verklaring van erfrecht en de bankrekening

Leestijd: 2 minuten

Een verklaring van erfrecht is een document dat wordt opgemaakt na het overlijden van een partner of familielid. Een verklaring van erfrecht geeft aan wie recht heeft op de erfenis van de overledene. Maar als u samen met de overledene een bankrekening heeft, moet u dan ook een verklaring van erfrecht hebben? 

Zonder een verklaring van erfrecht kunt u bijvoorbeeld niet aan het geld komen dat op de naam van de overledene staat. Gaat het om een en/of rekening, dan kunt u in bijna alle gevallen gewoon nog bij het geld komen. Alleen de persoonlijke pinpas of creditcard van de overledene wordt dan geblokkeerd. Toch kan de bank op verzoek de en/of rekening blokkeren, maar dit gebeurt in principe niet vaak. Het geld dat op de bankrekening staat moet onderling door de nabestaanden verdeeld worden. Het erfrecht of een testament is dan wel leidend, het geld kan dan niet zomaar verdeeld worden.

Geld opnemen van persoonlijke rekening

Als het niet om een gedeelde rekening gaat, maar een persoonlijke rekening van een overledene kan er niet zomaar geld worden opgenomen. Het overlijden moet bij de bank worden aangegeven waarna de bank de rekening blokkeert. Wilt u het geld opnemen, dan heeft u een verklaring van erfrecht nodig. De verklaring van erfrecht laat zien dat u wettelijk erfgenaam bent en recht hebt op het geld. Zo’n verklaring van erfrecht kunt u laten opmaken bij de notaris.

Verklaring van erfrecht nodig?

Bent u erfgenaam, dan kunt u de verklaring van erfrecht laten opmaken. Dit doet u bij de notaris. De notaris doet een aantal onderzoeken bij de burgerlijke stand en het centraal testamenten register. Dit doet de notaris om alle erfgenamen te achterhalen en om te controleren of de overledene een testament had. Het opmaken van een verklaring van erfrecht duurt in het algemeen twee weken, maar het ligt aan de situatie of het langer duurt. Ook zijn de tarieven voor het opmaken van een verklaring van erfrecht zeer verschillend. De notaris vergelijken op tarief is dan ook aan te bevelen.

Geen verklaring van erfrecht nodig

Omdat het voor veel mensen lastig is om te bepalen of zij wel of geen verklaring van erfrecht nodig hebben, zijn de banken begin dit jaar tot een overeenkomst gekomen over de regels met betrekking tot de verklaring van erfrecht. Er is geen verklaring van erfrecht nodig als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen testament is en er minder dan 100.000 euro op de bankrekening staat. U moet dus aan deze drie voorwaarden voldoen. Anders is er in de meeste gevallen toch een verklaring van erfrecht nodig. Benieuwd waar de goedkoopste notaris zit voor het opmaken van een verklaring van erfrecht? De notaris vergelijken is snel en makkelijk gedaan.

Huizenprijzen gedaald: Nu kopen

Leestijd: < 1 minuut

De huizenprijzen zijn weer gedaald. Het kopen van een huis kan nu een stuk voordeliger dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het is verstandig om nu een huis te kopen, omdat volgend jaar de regels rond de hypotheek strenger worden.

De Nederlandse Vereniging van Makelaren maakte bekend dat de huizenprijzen met 7,5% zijn gedaald ten opzichte van dit kwartaal vorig jaar. Dat betekent dat de huizen een stuk voordeliger zijn om nu te kopen. Toch worden er weinig woningen gekocht. Veel mensen zijn afwachtend met het kopen van een huis, omdat er veel politieke onzekerheid is op dit moment met betrekking op de hypotheekrente aftrek.

Toch nu kopen

Toch is het verstandig om dit jaar nog een huis te kopen. Het ziet ernaar uit dat er volgend jaar strengere regels komen betreft de hypotheekrente aftrek. Hiermee wordt het met name voor starters moeilijk gemaakt om de woningmarkt te betreden. De prijzen voor een woning zijn nu laag en het krijgen van een hypotheek is mogelijk. Bij het kopen van een woning zijn ook notariële aktes nodig zoals een hypotheekakte. De notarissen mogen zelf de tarieven bepalen, de notaris vergelijken helpt bij het vinden van de goedkoopste notaris in de buurt.

DeGoedkoopsteNotaris.nl in Algemeen Dagblad over flex-bv’s

Leestijd: < 1 minuut

Sinds 1 oktober is het eenvoudiger geworden om een bv op te richten. Voor het oprichten  bv is geen startkapitaal van 18.000 euro meer nodig en hoeft bijvoorbeeld geen accountancy-verklaring meer worden overlegd. De flex-bv, zoals deze eenvoudigere bv wordt genoemd, kan sinds 1 oktober worden opgericht. Bij de onafhankelijke notarisvergelijker DeGoedkoopsteNotaris.nl loopt het sinds de introductie van de flex-bv storm. Het AD bericht vandaag over deze bliksemstart van de flex-bv.

Klik op het plaatje om het artikel te vergroten.

Forse stijging aantal bv’s sinds lancering flex-bv

Leestijd: < 1 minuut

Het aantal aanvragen voor het oprichten van een besloten vennootschap is sinds de lancering van de flex-bv op 1 oktober fors gestegen. In de eerste vier dagen zijn bij de notarissen evenveel aanvragen binnengekomen als normaal in een hele maand. Gemiddeld worden er maandelijks 2.950 bv’s opgericht. Dat blijkt uit cijfers van de onafhankelijke vergelijkingssite DeGoedkoopsteNotaris.nl

Sinds 1 oktober is het bv oprichten een stuk eenvoudiger geworden. Zo is het verplichte startkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig en is het makkelijker tussentijds de statuten te wijzigen. Ook zijn de verplichte bank- en accountantsverklaring komen te vervallen. Het doel is om de administratieve lasten te verlichten en het Nederlandse bedrijfsleven internationaal aantrekkelijker te maken.

Peter Ruys, directeur van DeGoedkoopsteNotaris.nl: ‘De introductie van de flex-bv lijkt een enorm succes te worden. We zien dat het drukker wordt bij de notaris en de aanvragen binnenstromen. De drempel om een bv te starten is voor een groot deel weggenomen en het lijkt erop dat veel ondernemers bewust hebben gewacht tot 1 oktober om deze stap te nemen.’

Notarissen vergelijken
Bv oprichten kost gemiddeld 950 euro. De verschillen tussen de tarieven van de notarissen lopen fors uiteen. Zo vraagt de goedkoopste notaris in Castricum 376 euro, terwijl de notaris in Den Haag 1359 euro vraagt. Een verschil van bijna 1000 euro. Het loont dus om notaristarieven vergelijken.

DeGoedkoopsteNotaris.nl is onderdeel van DGN Publishers, waar ook ZorgKiezer.nl  – zorgverzekeringen vergelijken – BankenOverzicht.nl en AdvocatenOverzicht.nl deel van uitmaken. DeGoedkoopsteNotaris.nl bestaat al sinds 2000.