Met deze plannen wil nieuwe coalitie woningtekort aanpakken

Leestijd: 2 minuten

Vorige week zijn de PVV, VVD, NSC en BBB tot een coalitieakkoord gekomen. Hierin hebben de genoemde partijen hun kabinetsplannen in hoofdlijnen uitgewerkt. Voor de coalitie heeft het aanpakken van het woningtekort de hoogste prioriteit. Dit willen ze bewerkstelligen door woningbouw aan te jagen en bestaande bouw beter in te richten. Verder wordt er een beroep gedaan op woningcorporaties en blijven fiscale voordelen van kracht. Wij zetten de belangrijkste punten van het coalitieakkoord voor u op een rij!

Structureel 100.000 extra woningen per jaar

Om het woningtekort aan te pakken wil de coalitie jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bouwen. Om dit mogelijk te maken moet er snel meer bouwgrond beschikbaar komen. Het nieuwe kabinet wijst daarvoor grote bouwlocaties aan, het liefst rond bestaande infrastructuur. De vier partijen vinden het bouwen van woningen belangrijker dan het bouwen van windmolens. Om de bouw van nieuwe woningen in goede banen te leiden zal een coördinerende minister worden aangesteld. De minister zal evalueren hoeveel nieuwe woningen waar gebouwd moeten worden.  

De partijen schrijven over zowel binnen- als buitenstedelijke bouw als het ‘straatje erbij’ in elk dorp of elke wijk. Twee derde van de nieuw te bouwen woningen moet betaalbaar zijn voor middeninkomens.

Bestaande bouw beter benutten als woonruimte

Verder wil de nieuwe coalitie bestaande bouw beter benutten als woonruimte, door bijvoorbeeld herbestemming van kantoren en bedrijfspanden makkelijker te maken. Ook de mogelijkheden voor optoppen, woningdelen en ’familie-wonen’ moeten makkelijker gemaakt worden. ‘Coöperatief wonen’ wordt meer gestimuleerd en recreatiewoningen mogen permanent worden bewoond. 

Beroep op woningcorporaties voor huursector

Om de nood in de sociale huursector te verlichten, doet de nieuwe coalitie een beroep op woningcorporaties. Gemiddeld dertig procent van de nieuwbouw moet gebeuren in het sociale segment.

Om de betaalbaarheid van een sociale huurwoning te vergroten, bedraagt de jaarlijkse huurverhoging niet meer dan de inflatie. Corporaties krijgen daarnaast een grotere rol in de bouw van (lage) midden huurwoningen. Over de bijdrage van de corporatiesector worden bindende afspraken gemaakt.

Verder wil de nieuwe coalitie de kans op een sociale huurwoning voor gewone woningzoekenden vergroten. Statushouders komen niet meer met voorrang in aanmerking voor een huurwoning.

Huurders krijgen mogelijk recht op kopen sociale huurwoning

Het nieuwe kabinet gaat kijken of huurders van een sociale huurwoning het recht kunnen krijgen om de woning te kopen. Dit staat echter nog niet vast. Eerst wordt onderzocht hoe er precies vorm kan worden gegeven aan sociale koop en onder welke voorwaarden dit mogelijk kan worden gemaakt. Daarnaast zal bekeken worden wat dit in de praktijk zal betekenen voor verhuurders van sociale huurwoningen.

Belastingen

De coalitie is niet van plan de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. U kunt als huiseigenaar dan ook opgelucht ademhalen.

Verder wordt de onroerende zaakbelasting (ozb) gemaximeerd tot een bepaald percentage. Op dit moment zijn gemeenten nog vrij om te bepalen hoe hoog de belasting op woningbezit is. Hierdoor ontstaan er grote verschillen in de jaarlijkse stijging van de woonlasten per gemeente. 

Tot slot komt de coalitie kleine woningbeleggers tegemoet. De belasting op het bezit van huurwoningen in Box 3 gaat omlaag.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *