NVM Open Huizen Dag – zaterdag 6 april 2024

Leestijd: 3 minuten

Deze zaterdag, 6 april 2024, zijn er minder huizen te bezichtigen op de Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De laatste editie in september 2023 deden er 9.000 wooneigenaren mee. Nu zijn dat er 5.600. Wel zijn er nog altijd veel mensen op zoek naar een koopwoning. Tijdens de Open Huizen Dag stellen verkopers hun huis open voor geïnteresseerde kopers en kunnen potentiële kopers de deelnemende woningen vrijblijvend en zonder afspraak bezichtigen. Verzamel hier de benodigde informatie voordat u deze dag bezoekt en een aankoopbeslissing neemt!

Lees verder

Derdengeldenrekening van de notaris

Leestijd: 2 minuten

Een derdengeldenrekening (ook wel een derdenrekening of kwaliteitsrekening) van de notaris is een bankrekening die is bedoeld voor betalingen van derden en is gescheiden van het eigen kantoorvermogen. Op deze derdengeldenrekening wordt tijdelijk geld gestort en beheerd, totdat het overgemaakt kan worden naar de begunstigde (derden)partijen. Wij vertellen u hoe dit precies zit.

Lees verder

Kadasterkosten gaan vanaf 2024 flink omhoog

Leestijd: 2 minuten

Kadasterkosten zijn de kosten die het kadaster rekent voor het inschrijven van bijvoorbeeld een hypotheek- en leveringsakte. De Kadasterkosten betaalt u wanneer u passeert bij de notaris. Vanaf 2024 zullen deze Kadasterkosten stijgen, daarom kan het verstandig zijn om nog vóór het einde van 2023 te passeren bij de notaris. Wij vertellen u alles wat u moet weten!

Lees verder

Nieuwe hypotheekregels in 2024

Leestijd: 3 minuten

Vanaf 1 januari 2024 veranderen de hypotheekregels. Deze nieuwe leennormen hebben gevolgen voor hoeveel u kunt lenen. Zo kan het voor u gunstiger zijn om uw hypotheek vóór of ná 1 januari 2024 af te sluiten, afhankelijk van uw situatie. In dit overzicht leest u welke wijzigingen er komend jaar doorgevoerd worden en waar de notaris u bij kunt helpen.

Lees verder

Het opstellen van een (levens) testament in geval van dementie

Leestijd: 2 minuten

Is er sprake van dementie? Een belangrijke taak van een notaris is dat hij/zij moet beoordelen of het (levens) testament door u gemaakt kan worden. In geval van dementie hebben notarissen daarvoor afspraken gemaakt met ouderenbonden, meldpunten en andere partijen zoals Alzheimer Nederland. Die afspraken zijn vastgelegd in een protocol, het stappenplan wilsbekwaamheid. Zo wil men misbruik van ouderen voorkomen.

Lees verder

Mogelijkheden starters op woningmarkt in 2023

Leestijd: 3 minuten

Ligt het kopen van een woning voor een starter nog wel binnen handbereik? Er is vaak meer mogelijk dan gedacht.

Nu uw slag slaan op de woningmarkt. Dat doen vooral veel jonge kopers blijkt uit de marktcijfers. In januari werd ruim een kwart van de hypotheekaanvragen om een woning aan te kopen gedaan door een 18- tot 28-jarige. In dezelfde periode vorig jaar was dat 15%.

Lees verder

Aanpassing leennormen hypotheek in 2023!

Leestijd: 2 minuten

Uitgaand van verwachte loonstijgingen kunnen de meeste huishoudens in 2023 iets meer lenen voor de aanschaf van een woning.
Daarnaast telt vanaf 2023 het tweede inkomen van tweeverdieners  geheel mee bij bepaling van de maximale hypotheek.
Ook heeft het kabinet plannen om het meewegen van studieschulden en de regels omtrent energiezuinigheid van de woning aan te passen in 2024.

Lees verder