Plannen nieuwe coalitie voor het woningtekort

Leestijd: 2 minuten

Voor de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is bouwen van woningen om zo het woningtekort terug te dringen de hoogste prioriteit. Het zet nog steeds in op de bouw van honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Om dit mogelijk te maken moet snel meer bouwgrond beschikbaar komen. Het nieuwe kabinet wijst daarvoor grote bouwlocaties aan, het liefst rond bestaande infrastructuur. De vier partijen vinden het bouwen van woningen belangrijker dan het bouwen van windmolens.
Het bouwen van woningen moet in goede banen geleid worden door  een coördinerend minister. Hij/zij voert de regie op de ruimtelijke ordening en waar hoeveel woningen worden gebouwd.

Meer ruimte komt er voor ‘een straatje erbij’ en overtollige erven kunnen vaker gebruikt worden voor woningbouw. Om gebiedsontwikkeling te stimuleren wordt een planbatenheffing geïntroduceerd.
Verder wil de nieuwe coalitie de bestaande voorraad beter benutten door herbestemming van kantoren en bedrijfspanden makkelijker te maken. Ook de mogelijkheden voor optoppen, woningdelen en ’familie-wonen’ moeten makkelijker. ‘Coöperatief wonen’ wordt meer gestimuleerd en recreatiewoningen mogen permanent worden bewoond. 

Woningcorporaties

Om de nood in de sociale huursector te verlichten, doet de nieuwe coalitie een beroep op woningcorporaties. Gemiddeld dertig procent van de nieuwbouw moet gebeuren in het sociale segment.
Om de betaalbaarheid van een sociale huurwoning te vergroten, bedraagt de jaarlijkse huurverhoging niet meer dan de inflatie. Corporaties krijgen daarnaast een grotere rol in de bouw van (lage) midden huurwoningen. Over de bijdrage van de corporatiesector worden bindende afspraken gemaakt.
De nieuwe coalitie wil voor gewone woningzoekenden de kans op een sociale huurwoning vergroten. Statushouders komen niet meer met voorrang in aanmerking voor een huurwoning. Tegelijkertijd krijgen zittende huurders wellicht de mogelijkheid hun huurwoning te kopen. 

Belasting

De hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd en huiseigenaren kunnen dan ook opgelucht ademhalen. Om de woonlasten te beperken worden met gemeenten afspraken gemaakt over de maximale Onroerende Zaakbelasting. En de coalitie komt kleine woningbeleggers tegemoet. De belasting op het bezit van huurwoningen in Box 3 gaat omlaag.    

Verschil trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract?

Leestijd: 2 minuten

Trouwen

Stellen trouwen tegenwoordig standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd is van uw samen. Bezittingen maar ook schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom. Dat geldt ook voor schenkingen, giften of erfenissen of die nu vóór of tijdens het huwelijk verkregen zijn.

Wilt u dat anders regelen dan kan dat via het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Bekijk hier de tarieven.

Lees verder

NVM Open Huizen Dag – zaterdag 6 april 2024

Leestijd: 3 minuten

Deze zaterdag, 6 april 2024, zijn er minder huizen te bezichtigen op de Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De laatste editie in september 2023 deden er 9.000 wooneigenaren mee. Nu zijn dat er 5.600. Wel zijn er nog altijd veel mensen op zoek naar een koopwoning. Tijdens de Open Huizen Dag stellen verkopers hun huis open voor geïnteresseerde kopers en kunnen potentiële kopers de deelnemende woningen vrijblijvend en zonder afspraak bezichtigen. Verzamel hier de benodigde informatie voordat u deze dag bezoekt en een aankoopbeslissing neemt!

Lees verder

Derdengeldenrekening van de notaris

Leestijd: 2 minuten

Een derdengeldenrekening (ook wel een derdenrekening of kwaliteitsrekening) van de notaris is een bankrekening die is bedoeld voor betalingen van derden en is gescheiden van het eigen kantoorvermogen. Op deze derdengeldenrekening wordt tijdelijk geld gestort en beheerd, totdat het overgemaakt kan worden naar de begunstigde (derden)partijen. Wij vertellen u hoe dit precies zit.

Lees verder

Kadasterkosten gaan vanaf 2024 flink omhoog

Leestijd: 2 minuten

Kadasterkosten zijn de kosten die het kadaster rekent voor het inschrijven van bijvoorbeeld een hypotheek- en leveringsakte. De Kadasterkosten betaalt u wanneer u passeert bij de notaris. Vanaf 2024 zullen deze Kadasterkosten stijgen, daarom kan het verstandig zijn om nog vóór het einde van 2023 te passeren bij de notaris. Wij vertellen u alles wat u moet weten!

Lees verder

Nieuwe hypotheekregels in 2024

Leestijd: 3 minuten

Vanaf 1 januari 2024 veranderen de hypotheekregels. Deze nieuwe leennormen hebben gevolgen voor hoeveel u kunt lenen. Zo kan het voor u gunstiger zijn om uw hypotheek vóór of ná 1 januari 2024 af te sluiten, afhankelijk van uw situatie. In dit overzicht leest u welke wijzigingen er komend jaar doorgevoerd worden en waar de notaris u bij kunt helpen.

Lees verder

Het opstellen van een (levens) testament in geval van dementie

Leestijd: 2 minuten

Is er sprake van dementie? Een belangrijke taak van een notaris is dat hij/zij moet beoordelen of het (levens) testament door u gemaakt kan worden. In geval van dementie hebben notarissen daarvoor afspraken gemaakt met ouderenbonden, meldpunten en andere partijen zoals Alzheimer Nederland. Die afspraken zijn vastgelegd in een protocol, het stappenplan wilsbekwaamheid. Zo wil men misbruik van ouderen voorkomen.

Lees verder

Mogelijkheden starters op woningmarkt in 2023

Leestijd: 3 minuten

Ligt het kopen van een woning voor een starter nog wel binnen handbereik? Er is vaak meer mogelijk dan gedacht.

Nu uw slag slaan op de woningmarkt. Dat doen vooral veel jonge kopers blijkt uit de marktcijfers. In januari werd ruim een kwart van de hypotheekaanvragen om een woning aan te kopen gedaan door een 18- tot 28-jarige. In dezelfde periode vorig jaar was dat 15%.

Lees verder