Prinsjesdag 2023

Leestijd: 2 minuten

Deze Prinsjesdag is anders dan anders. We hebben te maken met een demissionair kabinet en de eerstvolgende verkiezingen zijn in November 2023. Gebruikelijk is dan dat het kabinet geen nieuw beleid maakt en alleen lopende zaken afhandelt. Dat is nu niet helemaal gelukt, want er wordt 2 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtmaatregelen voor mensen met een laag of middeninkomen.

Koopkrachtmaatregelen

De koopkracht stijgt gemiddeld met 1,8 procent in 2024. Daarnaast gaat het kabinet 2 miljard euro investeren in armoedebestrijding. Ook wordt het kindgebonden budget verhoogd. Het maximaal bedrag voor het eerste kind gaat met € 750,- omhoog, voor het tweede kind en verder met € 883,- omhoog. Ook gaat de maximale huurtoeslag met € 416,- omhoog.

Arbeidskorting omhoog- werken meer lonend

Wat verandert op het loonstrookje is de arbeidskorting. Deze gaat omhoog met € 115,- per maand. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er daardoor op vooruit. Volgens het Nibud kan een alleenstaande met een salaris van € 40.000 mede daardoor € 73,- extra per maand uitgeven. De overheid probeert daarmee om werken meer te laten lonen!

Wijziging belastingtarief box 2

In 2024 zijn er wijzigingen in het belastingtarief in box 2. Dit is een tarief uit een aanmerkelijk belang. Denk hierbij aan dividend. Op dit moment is dit tarief nog 26,9%. Dit wordt vervangen door twee tarieven. Het eerste tarief  is 24,5% en geldt voor inkomsten tot € 67.000. Het tweede belastingtarief wordt 31% en geldt voor inkomsten boven de € 67.000. Het kabinet hoopt het oppotten van winsten in een BV hiermee tegen te gaan.

Wijzigingen box 3

Het tarief box 3 gaat omhoog naar 34 procent. Bovendien komt er, als het aan het kabinet ligt, per 1 januari 2024 geen indexering voor het heffingsvrij vermogen in box 3. Daardoor is het heffingsvrij vermogen ook in 2024 57.000 euro per persoon en 114.000 euro voor fiscale partners.
Het aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en het vermogen op de derdengeldrekening van een notaris of deurwaarder wordt onder de categorie banktegoeden gebracht voor box 3 doeleinden. Ook worden schulden en vorderingen tussen fiscaal partners en tussen ouder en minderjarige kinderen niet meer in box 3 belast.
Deze maatregelen treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2023.

Geen betalingskorting inkomstenbelasting

Wanneer u nu de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting in één keer betaalt, krijgt u hierover korting. Deze korting verdwijnt vanaf 2024. Dit was al het geval voor de vennootschapsbelasting, maar nu ook voor de inkomstenbelasting.

Schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 1 januari 2024 geheel geschrapt. De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) werd per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. Deze vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals overeengekomen in het coalitieakkoord.

Bezwaar tegen WOZ aanslagen

Vanaf komend jaar wordt geregeld dat proceskosten vanuit het bestuursrecht en de vergoeding voor eventuele immateriële schade zoveel mogelijk direct aan de belanghebbende worden betaald. Ook wordt de forfaitaire proceskostenvergoeding verlaagd. Deze maatregelen hebben vooral invloed op no-cure-no-pay kantoren. Het kan uiteraard nog steeds lonen bezwaar te maken tegen WOZ-aanslagen.

Digitaal oprichten BV

Vanaf 2024 is het mogelijk om digitaal een BV op te richten. Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. Waar u vroeger naar het kantoor van de notaris ging om een bv op te richten, kan het vanaf 2024 online via de notaris met een digitale audio-videoverbinding. Identificatie doet de notaris met een digitaal identificatiemiddel.       

Open Huizen dag!

Leestijd: 2 minuten

De open Huizen dag wordt 2 keer per jaar georganiseerd door de NVM. In het voorjaar en het najaar kunt u huizen bezichtigen zonder afspraak.  

Update: 19 juli 2023
De eerstvolgende Open Huizen Dag staat gepland voor zaterdag 30 september 2023.

Bent u op zoek naar een huis? Dan mag u de Open Huizen Dag niet missen. In heel Nederland openen duizenden huizen hun deuren tussen 11:00 en 15:00 uur.  

U hoeft geen afspraak te maken of u ergens aan te melden om te huizen te bezichtigen. Tussen 11:00 en 15:00 uur kunt u gewoon naar binnen wandelen. Het is de ideale manier om huizen die in uw omgeving te koop staan, te bezoeken. Doordat u verschillende makelaars kunt spreken op een dag bespaart u veel tijd.

Ga echter wel goed voorbereidt op pad en maak zo de Open Huizen Dag voor u tot een succes. Hieronder een aantal handige tips voor het bezichtigen op de Open Huizen Dag en voor het bieden, zodat u meer kans maakt op de woning van uw dromen.


Tips voor het bezoeken van de Open Huizen dag

Stap 1: Kijk op Funda voor deelnemende huizen
Stap 2: Kies de huizen (let op uw budget en wensen)
Stap 3: Stippel een route uit
Stap 4: Maak notities en gebruik hiervoor onze checklist
Stap 5: Zet het op een rijtje
Stap 6: Ga naar hypotheek24 voor goed advies over een hypotheek
Stap 7: Breng een bod uit
Stap 8: Zoek een goedkope notaris in de buurt

Voor huiseigenaren is de NVM open huizen dag ook een mooie kans. Zo kunnen zij zelf de mensen rondleiden die hun huis willen bezichtigen. Doordat het voor mensen zo laagdrempelig is om een huis te bezoeken, worden huizen doorgaans op deze dag, ook veel vaker bezocht.

Uit onderzoek van de NVM blijkt dat 35% van de deelnemende woningen van het afgelopen jaar, vier weken later is verkocht. Van de woningen die niet hebben deelgenomen is in dezelfde periode 29% verkocht.

Heeft u vragen over de open huizen dag? Het serviceteam van Degoedkoopstenotaris.nl staat voor u klaar om deze vragen te beantwoorden.

Mogelijkheden starters op woningmarkt in 2023

Leestijd: 2 minuten

Ligt het kopen van een woning voor een starter nog wel binnen handbereik? Er is vaak meer mogelijk dan gedacht.

Nu je slag slaan op de woningmarkt. Dat doen vooral veel jonge kopers blijkt uit de marktcijfers. In januari werd ruim een kwart van de hypotheekaanvragen om een woning aan te kopen gedaan door een 18- tot 28-jarige. In dezelfde periode vorig jaar was dat 15%.

De afgekoelde woningmarkt biedt meer kansen voor starters. Dit ondanks dat de hypotheek rente is gestegen. Bent u ook een starter? Welke mogelijkheden heeft u dan om het kopen van eerste huis mogelijk te maken.

Nationaal Koopfonds nieuwbouw woningen

Nieuw in 2023 is een Nationaal Koopfonds voor nieuwbouw woningen.
In december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een eerste rijksbijdrage van 40 miljoen voor een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Het Koopfonds start in de loop van 2023. Met een bijdrage uit dit Koopfonds kunnen starters met een inkomen tot € 65.000 via KoopStart een nieuwbouwwoning voor een flink lagere prijs dan de marktwaarde kopen. 
Deze korting mag niet meer dan € 50.000 zijn omdat deze bij verkoop moet worden terugbetaald. Ook geldt dit voor woningen met een marktwaarde van niet meer dan 355.00 euro.

Schenking voor eigen woning

De jubelton is behoorlijk ingeperkt maar ook in 2023 kan er door ouders of een andere bekende nog € 28.947 geschonken worden voor de aankoop van een huis. Om deze schenking belastingvrij te ontvangen, moet u op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar ouder zijn. Hiervan moet wel belastingaangifte gedaan worden.

Startershypotheek

Er is niet zoiets als een specifieke startershypotheek. Het gaat om een gewone hypotheek voor mensen die een eerste eigen huis kopen. De geldverstrekker kijkt ook bij starters wat er maximaal geleend kan worden op basis van inkomen en eventuele schulden.

Starterslening aanvragen

In sommige gemeentes is het mogelijk een starterslening aan te vragen. Dit kan voor het deel boven de maximale hypotheek als het huis duurder is dan u eigenlijk kunt lenen aan hypotheek. Niet elke gemeente biedt dit aan en niet overal hanteert men dezelfde voorwaarden.

Familiehypotheek

Dit is niet voor iedereen weggelegd maar als het mogelijk is kunt u geld lenen bij ouders of een ander familielid. De zogenaamde familiehypotheek. In veel gevallen wordt de rente van de belasting afgetrokken. Leg wel de afspraken goed vast en leen een bedrag dat ook weer zonder problemen afgelost kan worden.
Er zijn ook voordelen voor degene die het geld leent. Zo is de rente over de lening vaak hoger dan de rente op een spaarrekening. Ook hier is het verstandig goede afspraken te maken en deze zorgvuldig vast te leggen bijvoorbeeld bij een notaris. Zo voorkomt u problemen.

Ouders garant laten staan

Bij sommige geldverstrekkers mogen ouders garant staat. Dit geldt vaak alleen voor een ouder-kind relatie. De ouder is dan ook hoofdelijk aansprakelijk en eventuele betalingsachterstanden kunnen bij een ouder gevorderd worden. Ook ouders worden getoetst of zij voldoende financiële ruimte hebben om garant te staan. Een garantiestelling van ouders kan niet samen met Nationale Hypotheek Garantie.

Door gebruik te maken van 1 of meerdere mogelijkheden is het voor meer starters mogelijk in 2023 een huis te kopen.
Het kopen van een huis wordt vervolgens officieel gemaakt bij de notaris. Zij stellen hiervoor een hypotheek en leveringsakte op en leggen de aankoop officieel vast in de registers.

Aanpassing leennormen hypotheek in 2023!

Leestijd: 2 minuten

Uitgaand van verwachte loonstijgingen kunnen de meeste huishoudens in 2023 iets meer lenen voor de aanschaf van een woning.
Daarnaast telt vanaf 2023 het tweede inkomen van tweeverdieners  geheel mee bij bepaling van de maximale hypotheek.
Ook heeft het kabinet plannen om het meewegen van studieschulden en de regels omtrent energiezuinigheid van de woning aan te passen in 2024.

Lees verder

Nog een schenking doen in 2022?

Leestijd: 3 minuten

Hoeveel mag u jaarlijks schenken zonder dat de begunstigde daar belasting over moet  betalen?  In 2022 is dat bedrag € 5.677. Dit is het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind/ pleegkind of stiefkind. 

Ook mag u in 2022 eenmalig een hoger bedrag schenken als dat voor 1 van de 3 onderstaande zaken wordt gebruikt en het kind tussen 18 en 40 jaar oud is.

Lees verder

NHG grens in 2023 flink omhoog naar 405.000 euro!

Leestijd: 2 minuten

In 2023 gaat de grens van NHG omhoog. De huidige grens van 355.000 euro gaat met 50.000 euro omhoog naar 405.000 euro. Dit is gezien de sterk gestegen huizenprijzen het afgelopen jaar ook nodig. Ieder jaar wordt de grens voor NHG-hypotheken opnieuw vastgesteld. Men gaat dan uit van de woningwaarde van de afgelopen 27 maanden, plus 4%. De 4% procent is vorig jaar meegenomen om zo de sterk stijgende woningprijs bij te blijven.

Lees verder

Nederland in top 5 stijging huizenprijs

Leestijd: 2 minuten

Stijging huizenprijs in Nederland niet de hoogste!

Het laatste kwartaal van 2021 is de zowel de prijs van nieuwbouw als bestaande bouw met bijna 19 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het kan echter nog gekker. In Tsjechië in dezelfde periode was dat percentage meer dan 25 procent.

In Europa staat Nederland in de top 5 van gestegen huizenprijzen. De gestegen inkomens en de lage hypotheekrente zijn naast de woning schaarste de oorzaken van de hoge huizenprijzen.

Lees verder