Het opstellen van een (levens) testament in geval van dementie

Leestijd: 2 minuten

Is er sprake van dementie? Een belangrijke taak van een notaris is dat hij/zij moet beoordelen of het (levens) testament door u gemaakt kan worden. In geval van dementie hebben notarissen daarvoor afspraken gemaakt met ouderenbonden, meldpunten en andere partijen zoals Alzheimer Nederland. Die afspraken zijn vastgelegd in een protocol, het stappenplan wilsbekwaamheid. Zo wil men misbruik van ouderen voorkomen.

Testament is persoonlijk

Het opstellen van een testament en levenstestament is strikt persoonlijk. Het testament is immers uw persoonlijke laatste wil. Het is niet mogelijk om voor iemand anders een testament op te maken en te passeren bij een notaris. Een volmacht is dus niet mogelijk

Om een testament of levenstestament te maken, moet u wilsbekwaam zijn. U kunt geen testament opstellen als u dement bent. U moet weten wat het document inhoudt en wat de gevolgen zijn van hetgeen u op papier zet. De notaris controleert dit. Is het duidelijk wat en waarom u tekent?

Beginnende dementie toch wilsbekwaam?

Bent u wel eens vergeetachtig, maar zeker nog niet dement en is dat ook niet door een onafhankelijke dokter vastgesteld? Dan is het aan de notaris om te beoordelen of u een testament kunt opstellen. De notaris kijkt naar hoe complex het testament is. Mensen die bijzonder bepalingen opnemen of vaak hun testament wijzigen kan betekenen dat er extra onderzoek nodig is. Bij beginnende dementie is het advies om in ieder geval snel een levenstestament op te stellen.

Notarissen krijgen het advies om bij twijfel een kantoorgenoot in te schakelen. Mensen met beginnende dementie, kunnen heldere periodes hebben. Zij zijn dan nog in staat om een akte op te stellen.

Als de notaris na een gesprek met de erflater twijfelt aan de wilsbekwaamheid kan de notaris een arts inschakelen. De kosten van dat medische onderzoek komen voor rekening van de klant.

Aanwijzingen dat het niet meer mogelijk is zelf een testament op te stellen kunnen zijn;
– U doet niet zelf meer uw administratie
– Uw vermogen staat onder bewind
– U woont niet meer zelfstandig

In deze gevallen zal de notaris aanvullende vragen stellen

Alleen uzelf mag testament opstellen

Bij het opstellen van een testament of levenstestament door de notaris gaat u alleen het gesprek aan met de notaris. U mag dus niet met uw zoon of dochter de bespreking doen.
De notaris moet zeker weten dat u niet onder druk staat.

De notaris legt alle stappen vast in het dossier. Zo legt de notaris de wilsbekwaamheid vast. Als de notaris het dossier goed op orde heeft, moet degene die het er achteraf niet mee eens is zijn gelijk bewijzen. Dat is meestal lastig. Je moet dan achteraf aantonen dat de notaris kon weten dat iemand het niet meer kon overzien.
Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid

Heeft de notaris het vermoeden van ouderenmisbruik dan is een melding verplicht. Alle hulpverleners zijn verplicht om dergelijke signalen te melden.

Vergelijk kosten van opstellen testament
Vergelijk kosten van opstellen levenstestament

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *