Prinsjesdag 2022!

Leestijd: 3 minuten

De plannen voor 2023 zijn bekend! De miljoenennota is gepresenteerd. Deze keer vond de troonrede plaats in de Koninklijke schouwburg van Den Haag en was Amalia voor het eerst aanwezig.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Allereerst een aantal algemene wijzigingen.


Het kabinet wil in totaal een bedrag van 18 miljard investeren om de koopkracht te herstellen en zal het minimumloon met 10% omhoog gaan. Om Nederlanders tegemoet te komen wordt, komt er een plafond voor energieprijzen.
In de zorg komt er een inperking op vrije artsenkeuze. Hierdoor kunnen mensen met een budget- of naturapolis alleen naar zorgverleners die een contract hebben met de zorgverzekeraars. Het was al bekend dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering in 2023 verdwijnt. 
Om de spaarvariant te belasten komt er een aanpassing in box 3 van het belastingstelsel. De inkomens belasting gaat omlaag en de arbeidskorting gaat omhoog.
Voor starters op de woningmarkt wordt de startersvrijstelling verhoogd van 400.000 naar 440.000 euro en zij betalen ook in 2023 geen overdrachtsbelasting terwijl beleggers van 8% naar ruim 10% overdrachtsbelasting gaan. De ’jubelton’ wordt per begin januari nog maar een schenking van 27.231 euro en verdwijnt geheel in 2024.

Hieronder lichten we de maatregelen verder toe. 

Startersvrijstelling vanaf 2023 verhoogd

Vanaf januari 2023 wordt de vrijstelling voor het kopen van een huis verhoogd van 400.000 naar 440.000 euro. Deze vrijstelling, de startersvrijstelling genaamd, betekent dat kopers tussen de 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen voor een woning tot 440.000 euro.
De startersvrijstelling is eigenlijk bedoeld voor particulieren die een eerste huis kopen maar ook doorstromers kunnen gebruik maken van deze vrijstelling wanneer men aan onderstaande voorwaarden voldoet.
– koper is tussen de 18 en 35 jaar oud
– de koper gaat zelf in de woning wonen
– de koper heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de startersvrijstelling

Jubelton wordt afgeschaft

Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk een grote belastingvrije schenking te doen voor de aankoop van een eigen woning. De zogenaamde ‘jubelton’ wordt dan verlaagd en om in 2024 helemaal afgeschaft te worden. Wie zijn (klein)kind belastingvrij een jubelton wil schenken voor de aankoop van een eigen woning heeft daar nog tot eind 2022 de tijd voor!

De ‘jubelton’, in 2013 in het leven geroepen om de huizenmarkt te stimuleren, is een belastingvrije schenking van 106.671 euro voor een woning. Het idee was dat jonge kopers dan een minder hoge hypotheek zouden nemen voor de aankoop van een huis.  Dit pakte echter anders uit. Jonge starters kochten juist duurdere huizen. Per 1 januari 2023 gaat de regeling dan ook op schop. De ‘jubelton’ wordt verlaagd tot 27.231 euro, het bedrag gelijk aan een schenking die u uw kind eenmalig mag doen en die het zelf mag besteden.
Wilt u toch meer schenken doe dat dan voor eind 2022! Dat kan dan nog belastingvrij. Als uw kind nog geen woning heeft in 2022 kunt u wel al schenken. Uw kind heeft dan nog 2 jaar om het aan een eigen woning te besteden. Lukt dat niet dan komt de schenking te vervallen.

Voorwaarden schenken jubelton
– ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud
– relatie van geen belang- kunnen buren (groot) ouders of vrienden zijn
– ontvanger gebruikt he voor aankoop eigen woning- verbouwing/ verduurzaming/ onderhoud eigen woning
– heeft ontvanger al een woning mag geld gebruikt worden om eigenwoningschuld af te lossen/ afkoop erfpacht of aflossing restschuld verkochte eigen woning
– niet voor de aankoop van tweede huis/ vakantiehuis of beleggingspand
– eventueel schenking bij notaris vastleggen (niet verplicht)- wel een schriftelijk bewijs van schenking bewaren
– ontvanger moet aantonen dat geld aan woning is besteed en schenkbelasting doen

Verhoging tarief overdrachtsbelasting

In het coalitieakkoord heeft het kabinet voorgesteld het tarief voor de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 9%. Het plan is nu het percentage te verhogen naar 10,1%. De verwachting van deze verhoging is dat het aan de ene kant meer ruimte op de koopwoningmarkt geeft voor starters en doorstromers ten opzichte van beleggers. Aan de andere kant dient de verhoging als dekking van de overige maatregelen in het coalitieakkoord en de voorjaarsbesluitvorming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *