NHG grens in 2023 flink omhoog naar 405.000 euro!

Leestijd: 2 minuten

In 2023 gaat de grens van NHG omhoog. De huidige grens van 355.000 euro gaat met 50.000 euro omhoog naar 405.000 euro. Dit is gezien de sterk gestegen huizenprijzen het afgelopen jaar ook nodig. Ieder jaar wordt de grens voor NHG-hypotheken opnieuw vastgesteld. Men gaat dan uit van de woningwaarde van de afgelopen 27 maanden, plus 4%. De 4% procent is vorig jaar meegenomen om zo de sterk stijgende woningprijs bij te blijven.

Voordelen van een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie?

1. Uw hypotheek past bij uw inkomen zo leent u nooit teveel
2. Vangnet als u in financiële problemen komt door bijv. scheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden
3. Lagere hypotheekrente
4. Ook zonder vast contract mogelijk om hypotheek  met NHG af te sluiten
5. Neem kosten voor verduurzaming mee in de hypotheek
6. Ook voor verbouwing is een hypotheek met NHG mogelijk
7. Verkoopt u uw woning met verlies dan kan onder bepaalde voorwaarden de restschuld worden kwijtgescholden

Voor het afsluiten van een hypotheek met NHG betaalt u wel een eenmalige vergoeding. De huidige premie van 0.6% van het hypotheekbedrag gaat niet omhoog. Met dat geld wordt de buffer opgezet voor de steun aan de huiseigenaren.

Waarom nu een hogere NHG grens?

De huizenmarkt koelt nu wat af maar de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen bedroeg het afgelopen kwartaal 425.000 euro. Dus nodig om de huidige grens te verhogen.
Deze grens ligt nog hoger wanneer u energiebesparende maatregelen meegefinancierd. Voor 2023 betekent dat een bedrag van € 429.300. Denk dan bijv. aan het leggen van zonnepanelen of de gekochte woning direct isoleren.

NHG hypotheek en de notaris

U betaalt voor de Nationale Hypotheek Garantie een borgtochtprovisie. Deze kosten worden door de bank meegenomen in uw hypotheeksom. De bank haalt deze kosten vervolgens af van het bedrag dat naar de notaris wordt overgemaakt en draagt het geld af aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Dit is de uitvoerder van NHG.
Dit ingehouden bedrag ziet u terug op de afrekening van de notaris. Op die afrekening kunt u precies zien welk bedrag aan hypotheek u heeft afgesloten en wat daarmee gebeurd is.

Gaat u een hypotheek afsluiten met NHG dan gaat u voor het opstellen van de hypotheek naar de notaris. De tarieven van de notarissen verschillen enorm. Vraag daarom meerdere offertes op om zo kosten te besparen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *