Prinsjesdag 2020: dit wijzigt er voor huizeneigenaren

Leestijd: 3 minuten

De miljoenennota is gepresenteerd, de plannen voor 2021 zijn bekend. Deze Prinsjesdag zag er anders uit dan we gewend zijn. Geen Gouden Koets, de troonrede verhuisde naar de Grote Kerk en er waren een stuk minder aanwezigen. Ook voor woningbezitters en -zoekenden verandert er in 2021 een aantal zaken. Wij zetten de wijzigingen voor u op een rij.

erfpacht

Het tekort aan woningen is al langere tijd een groot en groeiend probleem. Zeker na de na de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof.

Opgeteld wordt bijna 2 miljard euro aan geplande investeringen voor infrastructuur, woningbouw en onderhoud en verduurzaming van rijksgebouwen naar voren gehaald. Goede mobiliteit schraagt de economie. Bouw en woningmarkt krijgen een steun in de rug door bouwprojecten eerder uit te voeren.

De vraag naar woningen blijft groot. Onder regie van het Rijk wordt de woningbouw versneld. Starters hoeven de komende vijf jaar geen overdrachtsbelasting te betalen. De regering stelt voor de huur te verlagen voor mensen met een laag inkomen in een dure corporatiewoning.

Koning Willem Alexander, Prinsjesdag 2020

Gelukkig heeft de overheid besloten om de woningmarkt in 2021 een boost te geven door middel van een miljardeninvestering. Dit komt er als volgt uit te zien:

  • Er komt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe woningen
  • Starters betalen de komende 5 jaar geen overdrachtsbelasting
  • Het steunpakket wordt verlengd tot halverwege volgend jaar. Hierdoor komt er geld beschikbaar voor de aanpassing van bedrijven of omscholing van medewerkers.
  • De lastenverlichting die vorig jaar is afgesproken gaat door.

Woningtekort

Zoals in de Rijksbegroting staat: “Iedereen wil goed kunnen wonen. Een woning is meer dan een dak boven het hoofd. Je woning is de plaats waar je leeft, ervaringen deelt en je veilig voelt. De corona-uitbraak leert ons hoe belangrijk het is om een eigen plek te hebben waar je prettig en veilig kan wonen. Gelukkig zijn Nederlanders veelal (zeer) tevreden met hun woning (87%). Maar vanzelfsprekend is dat niet. Het woningtekort zorgt dat veel mensen geen geschikte en betaalbare woning kunnen vinden.”

De taal in de begroting is duidelijk: het woningtekort is met 4,3% historisch hoog. Daarom moet er voor 2030 op elke 7 tot 8 huizen in Nederland één huis bijkomen. In 2035 moet het woningtekort zijn teruggedrongen naar maximaal 2%.

Stikstof, corona en steunpakket

In 2018 en 2019 lukte het om het streefdoel van 75.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren. In 2020 en 2021 is het behalen van dit doel een fikse uitdaging. Dat komt met name door vertraging in de vergunningverlening vanwege het stikstof debacle en de coronacrisis. Het kabinet wil dit proces van besluitvorming versnellen. Zo komt er tot 2030 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar om de stikstofproblematiek aan te pakken.

In een poging om de doelstellingen toch behapbaar te houden heeft het kabinet maatregelen genomen. De maatregelen zijn in mei (eerste pakket) en augustus (tweede pakket) doorgevoerd. De maatregelen stellen alle betrokken partijen in staat om de bouwproductie zoveel mogelijk op peil te houden. Daarnaast zorgen ze er voor dat de verduurzaming van woningen niet in gevaar komt.

Verduurzaming

Die verduurzaming vormt een ander groot speerpunt in de plannen die op Prinsjesdag zijn bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat alle gebouwen – in overeenstemming met het klimaatakkoord – voor 2050 over gaan naar duurzame warmtebronnen. Om dit te kunnen realiseren moet de transitie betaalbaar en behapbaar blijven.

De bijdragen vanuit het Rijk zijn bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van isolatie en andere CO2 -reducerende maatregelen. Hierdoor blijft de verduurzaming betaalbaar voor woningeigenaren.

“Dit ondersteunen we met financierings- en ontzorgingsarrangementen en subsidie. De inzet is om een breed palet aan aantrekkelijke, toegankelijke en verantwoorde financieringsmogelijkheden te realiseren, zodat iedereen een vorm kan vinden die in de eigen situatie past. Er is een warmtefonds en de drempels voor het verhogen van de hypotheek voor verduurzaming worden verlaagd.”, zo luidt de begroting.

Starters

Ook voor starters was er op Prinsjesdag goed nieuws. Jongeren tussen de 18 en 35 jaar hoeven in 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen. Dit verlaagd de drempel voor de aankoop van een eigen woning te verlagen. Hierdoor zijn zij eerder in staat de kosten koper op te brengen. Dit verbetert hun positie op de woningmarkt, zonder de financiële risico’s te vergroten.

De overheid wil dat starters beter kunnen concurreren met partijen die niet van plan zijn om de woning zelf te gaan bewonen, zoals beleggers. Dit gebeurt door deze partijen uit te sluiten van het verlaagde tarief van 2%. Zij moeten het standaardtarief voor de overdrachtsbelasting betalen (8% in 2021).

Wilt u altijd op de hoogte blijven over alles wat met notarissen te maken heeft? U lees het op ons blog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *