Aanpassing leennormen hypotheek in 2023!

Leestijd: 2 minuten

Uitgaand van verwachte loonstijgingen kunnen de meeste huishoudens in 2023 iets meer lenen voor de aanschaf van een woning.
Daarnaast telt vanaf 2023 het tweede inkomen van tweeverdieners  geheel mee bij bepaling van de maximale hypotheek.
Ook heeft het kabinet plannen om het meewegen van studieschulden en de regels omtrent energiezuinigheid van de woning aan te passen in 2024.

Maximale leenruimte

Zoals elk jaar zijn op basis van een onafhankelijk advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)  de leennormen voor 2023 vastgesteld.
Als de verwachte loonstijging van het CPB doorzet bij een gelijkblijvende rente kunnen de meeste huishoudens volgend jaar iets meer lenen. Maar hoe reel is dat? Zonder loonstijging daalt de maximale leen ruimte. En het afgelopen jaar is de hypotheekrente flink gestegen hetgeen ook een negatieve invloed heeft op de hoogte van de hypotheek.

Volledig meetellen tweede inkomen

Een van de adviezen van het Nibud is dat vanaf 2023 het tweede inkomen van tweeverdieners volledig meegeteld mag worden bij de bepaling van de maximale hypotheek. Dat is dit jaar nog maar 90%. Het effect van deze wijziging op de leen ruimte is beperkt. Tweeverdieners kunnen gemiddeld over alle inkomens zo’n € 3.200 meer lenen dan nu het geval is.  

Meewegen studieschulden in 2024

Om oud studenten die extra hebben afgelost meer ruimte te bieden om te lenen is er in het coalitieakkoord een nieuwe methode voor studieschulden overeengekomen. Voor starters wordt de actuele stand van de studieschuld bepalend bij het aanvragen van een hypotheek. Het advies van het Nibud is dan ook per 2024 over te stappen naar een methode gebaseerd op de actuele maandlasten van de studielening.

Leennormen naar energieverbruik in 2024

Vanaf 2024 is het kabinet ook van plan bij vaststelling van de maximale hypotheek meer rekening houden met het uiteenlopende energieverbruik van woningen. Koopt men een woning met een laag energieverbruik of bij het nemen van energiebesparende maatregelen dan kan de consument verantwoord een hogere hypotheek aangaan. Samen met de sector wordt dit verder uitgewerkt. 

Gaat u een huis kopen dan moet u dat officieel vastleggen bij de notaris. Tarieven van notarissen verschillen en u kunt besparen door te verlijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *