Verhoging kosten Kadaster in 2020

Leestijd: 2 minuten

In januari 2020 worden de tarieven van het Kadaster voor het verplicht inschrijven van notarisakten opnieuw verhoogd.

Per 1 januari 2020  bedragen de tarieven voor het inschrijven van een hypotheek of leveringsakte akte bij het Kadaster € 82,50 of € 144,50.

Kosten Kadaster stijging van 5%

Voor een ‘eenvoudige’ digitale inschrijving (KIK) rekent het Kadaster € 82,50 (€ 78,50 in 2019). Voor een normale inschrijving rekent het Kadaster € 144,50 (€ 137,50 in 2019). Een stijging van 5%.

De kosten van het Kadaster worden meegerekend in de offerte van de notaris. Deze kadasterkosten moeten betaalt worden via de notaris. De notaris draagt deze kosten 1 op 1 af aan het Kadaster.
In hun de offerte gaan veel notarissen uit van het lagere KIK tarief.
Het lagere KIK-tarief is mogelijk als uw hypotheek en leveringsakte voldoen aan een aantal voorwaarden.

Mocht u niet voor het KIK-tarief in aanmerking komen dan wordt u daarover geïnformeerd door de notaris.
Het wel of niet kunnen inschrijven via KIK is dus niet afhankelijk van uw keuze voor een notaris.

Waarom opnieuw hogere Kadasterkosten?

‘Het Kadaster verwacht in de komende periode een lichte daling van het werkaanbod uit de vastgoedmarkt. Door een krimpende vastgoedmarkt blijft het woningaanbod en de nieuwbouw achter. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af. Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Ook werken we aan de instandhouding en ontwikkeling van de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII). Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk.’

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2020 goedgekeurd.

Kadasterkosten in offerte van de notaris
Het kadaster is een overheidsorgaan en registreert onder meer informatie over vastgoed. Doordat de notaris het kadaster vult met informatie hierover weten we: wat is van wie en waar lopen de grenzen.

De koper kiest de notaris. Als u offertes van notarissen vergelijkt dan ziet u ook de kosten van het Kadaster vermeld. Heeft u al een geldverstrekker gekozen geeft dat door aan de notaris bij het opvragen van offertes. Zo weet de notaris vooraf welk kadastertarief hij moet offreren voor het inschrijven van de hypotheek. Zo komt u komt achteraf niet voor verrassingen te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *