Waarom betaal ik belasting over een erfenis?

Leestijd: 2 minuten

Als u een erfenis ontvangt moet u hierover erfbelasting betalen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de waarde van de erfenis. Ook wordt er gekeken naar uw relatie tot de overledene. 

Erfbelasting

Waarom betaalt u eigenlijk belasting over een erfenis?

Best een gekke gedachte dat u belasting betaalt over een bedrag dat uw (groot)ouders hebben gespaard. Maar u betaalt in Nederland bijvoorbeeld ook inkomensbelasting. Met het geld dat je ontvangt koop je iets in de winkel waar je ook weer btw over betaalt. Bovendien zijn er forse bedragen vrijgesteld van belasting voor een erfenis. Net als over het inkomen in Nederland betaalt u  procentueel meer belasting over een grote erfenis. Over kleine erfenissen betaalt u helemaal geen belasting.

Hoeveel belasting moet u betalen over de erfenis?

Waarde erfenis
(2018)

Partner
Samenwoner
(Pleeg)kind
Kind met een handicap

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
Andere relatie met overledene
(zoals broer en zus, ouders)

€ 0 – € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.249 en meer 20% 36% 40%

(bron: Belastingdienst, 2018)

Erfbelasting omhoog?

Als u de vermogensongelijkheid in Nederland wilt aanpakken zou u de erfbelasting zelfs omhoog kunnen gooien. Want voor een salaris van 100.000 euro betaalt u meer dan de helft aan belasting, maar voor een erfenis van 100.000 euro waar u niets voor heeft hoeven doen betaalt u slechts 10% belasting.

Vrijstelling Erfbelasting

U betaalt dus altijd erfbelasting, maar er gelden veel vrijstellingen. Als u elkaars partner bent (getrouwd of een geregistreerd partnerschap) kunt u elkaar bijna 650.000 euro nalaten zonder er belasting over te betalen. Voor een kleinkind is dit ruim € 20.000. Bekijk hier alle vrijstellingen op erfbelasting.

Erfbelasting beperken

U kunt de erfbelasting beperken door jaarlijks belastingvrij te schenken. Iedereen mag jaarlijks een bedrag schenken waarover de ontvanger geen belasting hoeft te betalen. De hoogte van dit bedrag hangt af van de relatie. In 2018 mogen ouders hun kinderen jaarlijks 5.363 euro schenken. Wordt de schenking gebruikt voor de aankoop van een woning? Dan kunt u zelfs 100.800 euro belastingvrij schenken.

Het laten vastleggen van een schenking bij de notaris is niet verplicht maar wel verstandig. Vergelijk hier de tarieven voor het vastleggen van een schenking bij de notaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *