Wat gebeurt er wanneer de overledene woonachtig was in het buitenland?

Leestijd: 2 minuten

Weet jij wat er met de erfenis gebeurt wanneer een familielid komt te overlijden die woonachtig is in het buitenland? Wanneer een Nederlandse staatsburger die in het buitenland woonde komt te overlijden verschilt het per geval wat er gebeurt met de erfenis. Het hangt af van de duur dat iemand in het buitenland verbleef en het opgestelde testament.

Woman Wearing Beige Wicker Hat Sitting on Brown Grass during Daytime

Vindt de uitvaart in Nederland of in het buitenland plaats?

Als een Nederlandse staatsburger komt te overlijden in het buitenland, moet er zo snel mogelijk bepaald worden of de uitvaart in Nederland plaatsvindt of niet. Is er een testament opgesteld? Wellicht dat de overledene dan in het testament heeft aangegeven waar de uitvaart plaats moet vinden. Als er geen testament is opgesteld, bepalen de nabestaanden waar de uitvaart plaatsvindt.
Als de overledene wenst dat de uitvaart in het buitenland plaats moet vinden, heeft hij in principe geen buitenlands paspoort of permanente verblijfsvergunning nodig. Andere landen hebben namelijk geen regels opgesteld waaruit blijkt dat alleen inwoners met de nationaliteit van het land daar begraven of gecremeerd mogen worden. Als de uitvaart in het buitenland gaat plaatsvinden is het verstandig om de uitvaart door een lokale uitvaartondernemer te laten regelen.

Hoe wordt de erfenis verdeeld?

Hoe de erfenis verdeeld wordt, hangt af van meerdere factoren. Hierbij spelen de nationaliteit en het opgestelde testament van de overledene een grote rol. In het testament kan worden opgenomen hoe de erfenis verdeeld moet worden. Daarnaast kan erin opgenomen worden of er hierbij gebruik gemaakt moet worden van de Nederlandse of lokale wetgeving.
Als er geen testament is opgesteld en de overledene naast de Nederlands nationaliteit ook de nationaliteit heeft van het land waar hij is overleden, wordt de lokale wetgeving gevolgd. Als de overledene alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt de internationale wetgeving gehandhaafd. Deze is vastgelegd in het Haags Erfrechtverdrag.

Wat is het Haags Erfrechtverdrag?

De internationale wetgeving is vastgelegd in het Haags Erfrechtverdrag. Dit verdrag bepaalt dat wanneer de overledene op het moment van overlijden langer dan vijf jaar woonachtig was in dat land, de lokale wetgeving gehandhaafd word. Deze wetgeving bepaalt dan wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld moet worden. Als de overledene korter dan vijf jaar in het land woonde, wordt de Nederlandse wetgeving gehandhaafd.
Het erfrecht verschilt per land. Het is daarom verstandig dat Nederlanders die in het buitenland wonen hun nalatenschap vastleggen in het testament.

Naar de notaris

Het testament kan worden opgesteld bij de notaris. De tarieven voor het opstellen van het testament verschillen per notariskantoor. Vergelijk daarom de tarieven en vraag gratis een aantal offertes aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *